*

*

*

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC 11.2020

TTNC Biển & Đảo sẽ tổ chức hội thảo trong nước “An ninh sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Việt Nam” vào tháng 11/2020

THÔNG BÁO 01:HỘI THẢO KHOA HỌC

An ninh sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậuđối với vùng ven biển Việt Nam

Sự gia tăng các rủi ro từ biến đổi khí hậu đang là một trong những áp lực làm tăng khả năng bị tổn thương của những sinh kế dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các cộng đồng ven biển ở Việt Nam trong các năm qua. Do vậy, xây dựng các sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng ven biển là một nhu cấp cấp bách hiện nay trong bối cảnh khí hậu ngày càng biến đổi bất thường và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên sinh kế của người dân ven biển.

Đang xem: Thông Báo Hội Thảo Khoa Học

Thích ứng với sự biến đổi ngày càng bất thường của khí hậu là một quá trình liên tục và lâu dài, đòi hỏi nỗ lực và sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm chính phủ, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia kinh tế, Việt Nam cần tăng cường năng lực thích ứng ở cấp quốc gia, địa phương và cộng đồng nhằm thích ứng thành công với biến đổi khí hậu. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc xây dựng năng lực thích ứng cấp quốc gia/địa phương và tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng theo ngành. Do vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học trong nướcAn ninh sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Việt Nam” nhằm để đánh giá lại các vấn đề về sinh kế khả năng bị tổn thương và năng lực thích ứng của sinh kế ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu và một số vấn đề thực tiễn về biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM xin trân trọng kính mời quý học giả, quý trường Đại học, quý Viện nghiên cứu, các Cơ quan Ban ngành và các Nhà khoa học quan tâm viết tham luận cho hội thảo khoa học.

Nội dung hội thảo:

Hội thảo sẽ thảo luận các chủ đề chính sau đây:

Tạo điều kiện cho các nghiên cứu viên, giảng viên và các chuyên gia trong và ngoài trường trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề liên quan đến sinh kế vùng ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu, rủi ro do thiên tai.

Kịp thời nắm bắt và phổ biến các chủ đề kiến thức ưu tiên cho việc nghiên cứu kinh tế sinh thái môi trường ven biển trong việc xây dựng các mô hình sinh kế bền vững.

Xem thêm: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Y Học, Nghiên Cứu Y Học

Tăng cường mối liên kết chuyên môn, chia sẻ dữ liệu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu của các Trường, viện, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn cả nước về tình hình các khu vực biển đảo trong bối cảnh biến đối khí hậu của Việt Nam với các nước trong Đông Nam Á và thế giới.

Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo và thời hạn gửi bài

Thời gian tổ chức hội thảo:

Hội thảo tổ chức: dự kiến vào tháng 11/2020

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM.

Đăng ký và gởi bài bài viết:

Bài viết được duyệt đăng trong Kỷ yếu Khoa học xuất bản, có chỉ số ISBN

Thư từ, bài viết gởi đến ban tổ chức theo thư điện tử Ngô Hoàng Đại Long, ngohoangdailong

Quy cách văn bản bài viết

Bài viết (tóm tắt và toàn văn) được trình bày trên khổ giấy A4, font Times New Roman, size 13, chế độ đặt lề tự động, chế độ giãn dòng single.

Độ dài: tóm tắt bài viết không quá 200 từ; toàn văn bài viết không quá 15 trang A4 (không kể hình ảnh minh họa và tài liệu tham khảo).

Xem thêm: Khoa Luật Đại Học Kinh Tế Tp Hcm, Trường Đại Học Kinh Tế

Lưu ý: cuối bài viết ghi rõ họ và tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, số điện thoại, email liên lạc. Tổ thư ký sẽ liên hệ lại để tư vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *