Chính sách học bổng của chương trình đào tạo quốc tế rất đa dạng: học bổng Khuyến khích Học tập mỗi học kỳ (cao nhất lên tới 15.400.00 đồng/học kỳ), học bổng thành tích hoạt động Đoàn – hội, học bổng IELTS, học bổng thủ khoa tuyển sinh đầu vào, học bổng thủ khoa tốt nghiệp, học bổng trao đổi sinh viên, học bổng từ các ĐH đối tác Úc, Mỹ, Nhật, New Zealand, học bổng của các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp…

Đang xem: Học bổng đại học bách khoa tp hcm

*

*

Xem thêm: Cuộc Cách Mạng Ngược Trong Khoa Học, Khoa Hoc Chung

*

THỨ TỰ ƯU TIÊN MỨC HỌC BỔNG ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG(đồng)
Điểm trung bình chung mở rộng Điều kiện khác
1 Đặc biệt Xuất sắc ≥ 9,5 • Điểm thành phần ≥ 5,0• Điểm rèn luyện ≥ 85 15.400.000
2 Xuất sắc Từ 9,0 đến dưới 9,5 • Điểm thành phần ≥ 5,0• Điểm rèn luyện ≥ 80 11.000.000
3 Giỏi Từ 8,5 đến dưới 9,0 • Điểm thành phần ≥ 5,0• Điểm rèn luyện ≥ 80 7.700.000
4 Khá Giỏi Từ 8,0 đến dưới 8,5 • Điểm thành phần ≥ 5,0• GPA ≥ 7,5• Điểm rèn luyện ≥ 80 6.600.000
5 Tiến bộ vượt bậc Tăng ít nhất 1,0 so với học kỳ trước • Điểm thành phần ≥ 5,0• GPA ≥ 6,5• Học đầy đủ các môn học của học kỳ xét học bổng 3.300.000
6 Khá 1 Từ 7,5 đến dưới 8,0 • Điểm thành phần ≥ 5,0• GPA ≥ 7,0• Điểm rèn luyện ≥ 80 3.300.000
7 Khá 2 Từ 7,0 đến dưới 7,5 • Điểm thành phần ≥ 5,0• GPA ≥ 7,0• Điểm rèn luyện ≥ 80 2.200.000

Xem thêm: Khóa Học Trung Tâm Tin Học Khoa Học Tự Nhiên, Đhqg, Trung Tâm Tin Học Đh Khoa Học Tự Nhiên

MỨC HỌC BỔNG ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG(đồng)
Thành tích Điều kiện khác
Đặc biệt Xuất sắc Có thành tích, đóng góp đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn Hội • Điểm thành phần ≥ 5,0• GPA của học kỳ xét học bổng ≥ 6,5• Điểm rèn luyện ≥ 90• Tối đa 1 suất học bổng/học kỳ 2.200.000
Xuất sắc Có thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn Hội • Điểm thành phần ≥ 5,0• GPA của học kỳ xét học bổng ≥ 6,5• Điểm rèn luyện ≥ 90• Tối đa 10 suất học bổng/học kỳ 550.000
Các giải thưởng cấp trường, ĐH Quốc gia TP.HCM, toàn quốc Học vụ, Đoàn Khối đề xuất theo từng trường hợp cụ thể

Ghi chú

– Điểm trung bình chung mở rộng = 80% GPA + 20% điểm rèn luyện; GPA được quy về thang 10

– Không xét học bổng Khuyến khích Học tập cho sinh viên vi phạm kỷ luật, đóng học phí trễ hạn, thiếu hoặc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quá hạn quy định

– Tổng suất học bổng Khuyến khích Học tập được xét không quá 20% số sinh viên/khóa, lấy từ cao xuống thấp và theo thứ tự ưu tiên của mức học bổng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *