#.Tiêu đề của danh mụcTác giảSố truy cập
1 Hướng dẫn thực hiện NCKH sức khỏe 4516
2 Hướng dẫn quy trình cơ bản của một NCKH sức khỏe 4373
3 Các bước cơ bản viết tổng quan y văn ThS Hà Thị Ninh 4588
4 Viết một bài báo khoa học 5530
5 Kỹ năng trình bày bài NCKH bằng PPoint Võ Hữu Thuận 5478
6 Đại cương về nghiên cứu khoa học trong y học 7845
7 Viết đề cương nghiên cứu khoa học 7948
8 Xác định vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu 11446
9 Thiết kế nghiên cứu 6522
10 Phương pháp chọn mẫu 7619
11 Xác định cỡ mẫu 7354
12 Chọn các pháp kiểm thống kê trong nghiên cứu sức khỏe 5003
13 Hồi cứu y văn 5744
14 Quản trị số liệu 4582
15 Kiểm soát tác động sai số hệ thống, gây nhiễu và cơ hội trong các nghiên cứu sức khỏe 5018

*
*
*
*

*
Hôm nay 1857
*
Hôm qua 2761
*
*
*
*
*
Tổng cộng 14507917

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *