Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quốc Tế Học

Trường đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành ngôn ngữ Nga nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có thể ở lại trường tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy các môn học liên quan đến quốc tế hoặc tìm việc tại các cơ quan ngoại giao Trung ương hay địa phương, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp liên doanh hay tư nhân, các cơ quan truyền thông báo chí.

Đang xem: Khoa quốc tế đại học hà nội

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quốc Tế Học

– Các nền văn hoá và dân tộc thế giới- Các tổ chức phi chính phủ và phát triển- Cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam- Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ- Chuyên sâu về quan hệ đối ngoại Việt Nam- Chuyên sâu về quan hệ quốc tế- Cơ sở văn hoá Việt Nam- Đánh giá tác động của môi trường đối với các dự án- Hệ thống pháp luật Việt Nam- Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp đa văn hoá- Luật pháp quốc tế- Môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam- Môi trường và phát triển- Nhân chủng học- Nhân quyền và chính sách quốc gia- Phương pháp nghiên cứ- Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ- Quan hệ thương mại đối ngoại Việt Nam- Sự hình thành Đông Á- Sự hình thành nước Mỹ- Vấn đề giới và phát triển- Văn minh thế giới- Xã hội dân sự- Xã hội học đại cương

Từ Khóa: Cử nhân ngành quốc tế học, Đào tạo ngành quốc tế học, Tuyển sinh ngành quốc tế học, Đào tạo cử nhân quốc tế học

Xem thêm: Trường Đh Khoa Tiếng Trung Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Trung Quốc

Chia sẻ

*
*

*

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Khoa Học Công Nghệ Hiện Nay, Khoa Học Và Công Nghệ

Đại học Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ) là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Thực hiện phương châm mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu đào tạo của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn coi trọng định hướng phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Trường Đại học Hà Nội từng bước hội nhập giáo dục quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho người học kỹ năng làm việc, kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *