Soạn Sinh 8 | Giải bài tập Sinh học lớp 8 | Giải SBT Sinh học lớp 8

Bên cạnh các bài Soạn văn lớp 8, Soạn bài lớp 8, thietbihopkhoi.com còn cung cấp lời giải hay bài tập sách giáo khoa Sinh học 8 và giải bài tập sbt sinh học 8. Để học tốt Sinh học 8 và biết cách Soạn sinh 8, mời các bạn tham khảo

Đang xem: Giải bài tập sinh học 8 trong sách giáo khoa

Chương 1: Khái quát về cơ thể người Bài 1: Bài mở đầuGiải bài tập trang 7 SGK Sinh lớp 8: Bài mở đầuGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 1: Bài mở đầu (rút gọn)Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 bài 1 Bài 2: Cấu tạo cơ thể ngườiGiải bài tập trang 10 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo cơ thể ngườiTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể ngườiGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người (rút gọn) Bài 3: Tế bàoGiải bài tập trang 13 SGK Sinh lớp 8: Tế bàoTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 3: Tế bàoGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 3: Tế bào (rút gọn) Bài 4: MôGiải bài tập trang 17 SGK Sinh lớp 8: MôTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 4: MôGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 4: Mô (rút gọn) Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và môGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và môGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô (rút gọn) Bài 6: Phản xạGiải bài tập trang 23 SGK Sinh lớp 8: Phản xạTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6: Phản xạGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 6: Phản xạ (rút gọn)Đề kiểm tra chương I lớp 8 môn Sinh họcĐề kiểm tra chương I lớp 8 môn Sinh học Chương 2: Vận động Bài 7: Bộ xươngGiải bài tập trang 27 SGK Sinh lớp 8: Bộ xươngTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 7: Bộ xươngGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 7: Bộ xương (rút gọn) Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xươngGiải bài tập trang 31 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo và tính chất của xươngTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xươngGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương (rút gọn) Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơGiải bài tập trang 33 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo và tính chất của cơTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ (rút gọn) Bài 10: Hoạt động của cơGiải bài tập trang 36 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động của cơTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 10: Hoạt động của cơGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 10: Hoạt động của cơ (rút gọn) Bài 11: Tiến hóa của hệ vận độngGiải bài tập SGK Sinh học lớp 8 bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 11: Sự tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 11: Tiến hóa của hệ vận động (rút gọn) Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xươngGiải bài tập Sinh học lớp 8 Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xươngGiải bài tập Sinh học lớp 8 Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xươngTrắc nghiệm Sinh học 8 chương 2 Chương 3: Tuần hoàn Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thểGiải bài tập trang 44 SGK Sinh lớp 8: Máu và môi trường trong cơ thểTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thểGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể (rút gọn) Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịchGiải bài tập trang 47 SGK Sinh lớp 8: Bạch cầu – Miễn dịchTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 14: Bạch cầu – miễn dịchGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch (rút gọn) Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máuGiải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máuTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máuGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu (rút gọn) Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyếtGiải bài tập trang 53 SGK Sinh lớp 8: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyếtTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyếtGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết (rút gọn) Bài 17: Tim và mạch máuGiải bài tập trang 57 SGK Sinh lớp 8: Tim và mạch máuTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 17: Tim và mạch máuGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 17: Tim và mạch máu (rút gọn) Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoànGiải bài tập trang 60 SGK Sinh lớp 8: Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoànTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch.

Xem thêm: Tải Sách Giáo Khoa Hình Học 12 Nâng Cao Ebook Pdf, Sách Giáo Khoa Hình Học 12 Nâng Cao

Xem thêm: Cuộc Thi Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Năm Học 2020, Giải Thưởng Sinh Viên Nghiên

Vệ sinh hệ tuần hoànGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn (rút gọn) Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máuGiải bài tập Sinh học lớp 8 Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máuTrắc nghiệm Sinh học 8 chương 3 Chương 4: Hô hấp Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấpGiải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 8: Hô hấp và các cơ quan hô hấpTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấpGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp (rút gọn) Bài 21: Hoạt động hô hấpGiải bài tập trang 70 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động hô hấpTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 21: Hoạt động hô hấpGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 21: Hoạt động hô hấp (rút gọn) Bài 22: Vệ sinh hô hấpGiải bài tập trang 73 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hô hấpTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 22: Vệ sinh hô hấpGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 22: Vệ sinh hô hấp (rút gọn) Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạoGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạoTrắc nghiệm Sinh học 8 chương 4 Chương 5: Tiêu hóa Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaGiải bài tập trang 80 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoáGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa (rút gọn) Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệngGiải bài tập trang 83 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở khoang miệngTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệngGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng (rút gọn)Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dàyGiải bài tập trang 89 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở dạ dàyTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày Bài 28: Tiêu hóa ở ruột nonGiải bài tập trang 92 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở ruột nonTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 28: Tiêu hoá ở ruột nonGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 28: Tiêu hoá ở ruột non Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phânGiải bài tập trang 96 SGK Sinh lớp 8: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phânTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phânGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân (rút gọn) Bài 30: Vệ sinh tiêu hóaGiải bài tập trang 99 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh tiêu hóaTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 30: Vệ sinh tiêu hoáGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 30: Vệ sinh tiêu hóa (rút gọn) Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trướcGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trướcTrắc nghiệm Sinh học 8 chương 5 Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng Bài 31: Trao đổi chấtGiải bài tập trang 101 SGK Sinh lớp 8: Trao đổi chấtTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chấtGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất (rút gọn) Bài 32: Chuyển hóaGiải bài tập trang 104 SGK Sinh lớp 8: Chuyển hóaTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóaTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóaGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa (rút gọn) Bài 33: Thân nhiệtGiải bài tập trang 106 SGK Sinh lớp 8: Thân nhiệtTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 33: Thân nhiệtTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 33: Thân nhiệtGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 33: Thân nhiệt (rút gọn) Bài 34: Vitamin và muối khoángGiải bài tập trang 110 SGK Sinh lớp 8: Vitamin và muối khoángTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 34: Vitamin và muối khoángTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 34: Vitamin và muối khoángGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 34: Vitamin và muối khoáng (rút gọn) Bài 35: Ôn tập học kì IGiải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 8: Ôn tập học kì 1 sinh lớp 8Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 8Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 35: Ôn tập học kì 1 (rút gọn) Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phầnGiải bài tập trang 114 SGK Sinh lớp 8: Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần ănTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phầnTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phầnGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 6 Chương 7: Bài tiết Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểuGiải bài tập trang 124 SGK Sinh lớp 8: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểuTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểuGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (rút gọn) Bài 39: Bài tiết nước tiểuGiải bài tập trang 127 SGK Sinh lớp 8: Bài tiết nước tiểuTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 39: Bài tiết nước tiểuTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểuGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 39: Bài tiết nước tiểu (rút gọn) Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểuGiải bài tập trang 130 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểuTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểuGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 7 Chương 8: Da Bài 41: Cấu tạo và chức năng của daGiải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo và chức năng của daTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 41: Cấu tạo và chức năng của daGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 41: Cấu tạo và chức năng của da (rút gọn) Bài 42: Vệ sinh daGiải bài tập trang 136 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh daTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 42: Vệ sinh daGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 42: Vệ sinh da (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 8 Chương 9: Thần kinh và giác quan Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinhGiải bài tập trang 138 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinhTrắc nghiệm Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinhGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh (rút gọn)Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống Bài 45: Dây thần kinh tủyGiải bài tập trang 143 SGK Sinh lớp 8: Dây thần kinh tủyTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 45: Dây thần kinh tủyGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 45: Dây thần kinh tủy (rút gọn) Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gianGiải bài tập trang 146 SGK Sinh lớp 8: Trụ não, tiểu não, não trung gianTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gianGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian (rút gọn) Bài 47: Đại nãoGiải bài tập trang 150 SGK Sinh lớp 8: Đại nãoTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 47: Đại nãoGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 47: Đại não (rút gọn) Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡngGiải bài tập trang 154 SGK Sinh lớp 8: Hệ thần kinh sinh dưỡngTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡngGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng (rút gọn) Bài 49: Cơ quan phân tích thị giácGiải bài tập trang 158 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan phân tích thị giácTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giácGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 49 (rút gọn) Bài 50: Vệ sinh mắtGiải bài tập trang 161 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh mắtTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 50: Vệ sinh mắtGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 50: Vệ sinh mắt (rút gọn) Bài 51: Cơ quan phân tích thính giácGiải bài tập trang 165 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan phân tích thính giácGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 51 (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiệnGiải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiệnTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiệnGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 52 (rút gọn) Bài 53: Hoạt động cấp cao ở ngườiGiải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở ngườiTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở ngườiGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 53 (rút gọn) Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinhGiải bài tập trang 173 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hệ thần kinhTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinhGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 9 Chương 10: Nội tiết Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiếtGiải bài tập trang 175 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ nội tiếtTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiếtGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 55 (rút gọn) Bài 56: Tuyến yên, tuyến giápGiải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 8: Tuyến yên tuyến giápTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56: Tuyến yên, tuyến giápGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp (rút gọn) Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thậnGiải bài tập trang 181 SGK Sinh lớp 8: Tuyến tụy và tuyến trên thậnTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thậnGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 57 (rút gọn) Bài 58: Tuyến sinh dụcGiải bài tập trang 184 SGK Sinh lớp 8: Tuyến sinh dụcTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 58: Tuyến sinh dụcGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 58: Tuyến sinh dục (rút gọn) Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiếtGiải bài tập trang 186 SGK Sinh lớp 8: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiếtTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 59: Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiếtGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 59 (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 10 Chương 11: Sinh sản Bài 60: Cơ quan sinh dục namGiải bài tập trang 189 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan sinh dục namTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục namTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam (rút gọn) Bài 61: Cơ quan sinh dục nữGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 61: Cơ quan sinh dục nữTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 61 (rút gọn) Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 62: Thụ tinh, Thụ thai và phát triển của thaiTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thaiGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 62 (rút gọn) Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiTrắc nghiệm Sinh học 8 Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 63 (rút gọn) Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dụcGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục)Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dụcGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 64 (rút gọn) Bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài ngườiGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài ngườiGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài ngườiGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 65 (rút gọn) Bài 66: Ôn tập – Tổng kếtGiải bài tập Sinh học lớp 8 bài 66: Ôn tập tổng kếtGiải bài tập SGK Sinh học 8 bài 66: Ôn tập – Tổng kết (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *