*

Đang xem: Cho hỗn hợp x gồm etilen và h2 có tỉ khối so với h2 bằng 4 25

Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột Ni nung nóng (hiệu suất phản ứng hidro hóa anken bằng 75%), được hỗn hợp Y. Vậy tỉ khối của hỗn hợp Y so với H2 bằng:

*

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*

Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại thietbihopkhoi.com. Đăng ký ngay!

*

Thi online trên app thietbihopkhoi.com. Tải ngay!

Đáp án B

Đáp án

Gọi a, b là số mol C2H4 và H2 trước phản ứng.

Ta có: 28a +2ba+b= 4,25.2 = 8,5

28a + 2b = 8,5a + 8,5b 19,5a = 6,5b => a = b3hay b = 3a

PTPU: C2H4 + H2 →Ni, t0C2H6

Trước p/ư: a 3a

P/ư: 0,75a 0,75a

Sau p/ư: 0,25a 2,25a 0,75a

dYH2 = 0,25.a.28 + 2,25.a.2 + 0,75a.303,25a. 2

= 5,23

<2K4 HỌC SỚM 12> – YÊU LẠI TỪ ĐẦU – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ – Livestream TOÁN thầy TÂM

NẮM RÕ BẢN CHẤT CÁC LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO QUA CÁC BT LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN – Livestream LÝ thầy VƯỢNG

Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?

Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc Tại English Town, Khóa Học Giao Tiếp Tiếng Anh Cấp Tốc

Hỗn hợp khí A chứa eilen và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5. Dẫn A đi qua chất xuc tác Ni nung nóng thu được hh khí B có tỉ khối đối với hiđro là 9,0. Hiệu suất phản ứng cộng hiđro của etilen là:

Dẫn ankin X vào lượng dư dung dịch Br2, khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng 2 gam và có 0,1 mol Br2 đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn cũng lượng X trên, hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và có 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đo (đktc)). Giá trị của m là

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

*

*

*

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Tuyển Sinh 2015, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *