Cho hỗn hợp x gồm etilen và h2 có tỉ khối so với h2 bằng 4 25

*

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm etilen và h2 có tỉ khối so với h2 bằng 4 25


Cho hỗn hợp X tất cả etilen với H2 có tỉ kân hận so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột Ni nung rét (hiệu suất làm phản ứng hidro hóa anken bằng 75%), được các thành phần hỗn hợp Y. Vậy tỉ khối của hỗn hợp Y đối với H2 bằng:


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn mức giá mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên tại VietJachồng. Đăng ký ngay!

*
Thi online bên trên ứng dụng VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án B

Đáp án

Call a, b là số mol C2H4 cùng H2 trước phản ứng.

Ta có: 28a +2ba+b= 4,25.2 = 8,5

28a + 2b = 8,5a + 8,5b 19,5a = 6,5b => a = b3hay b = 3a

PTPU: C2H4 + H2 →Ni, t0C2H6

Trước p/ư: a 3a

P/ư: 0,75a 0,75a

Sau p/ư: 0,25a 2,25a 0,75a

dYH2 = 0,25.a.28 + 2,25.a.2 + 0,75a.303,25a. 2

= 5,23


<2K4 HỌC SỚM 12> - YÊU LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ - Livestream TOÁN thầy TÂM


NẮM RÕ BẢN CHẤT CÁC LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO QUA CÁC BT LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


Hỗn hòa hợp X bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 21 tất cả propan, propen và propin. khi đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O nhận được là


Dẫn 3,36 lít các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào trong bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng lên 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?


Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc Tại English Town, Khóa Học Giao Tiếp Tiếng Anh Cấp Tốc

Hỗn thích hợp khí A đựng eilen với H2. Tỉ kân hận của A so với hiđro là 7,5. Dẫn A trải qua hóa học xuc tác Ni nung nóng thu được hh khí B tất cả tỉ khối hận so với hiđro là 9,0. Hiệu suất phản ứng cộng hiđro của etilen là:


Dẫn ankin X vào lượng dư hỗn hợp Br2, khối lượng bình đựng hỗn hợp Br2 tăng 2 gam với bao gồm 0,1 mol Br2 đang tmê man gia phản ứng. Đốt cháy trọn vẹn cũng lượng X trên, kêt nạp thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp X có mechảy với axetilen vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa với có 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đo (đktc)). Giá trị của m là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*