HỖN HỢP KHÍ X GỒM N2 VÀ H2 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI HE BẰNG 1 8

Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột sắt làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng số NH3 là


Phương thơm pháp giải

+) Áp dụng sơ vật đường chéo, tiếp nối lựa chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2)

+) Tính ntất cả hổn hợp khí sau làm phản ứng

+) Áp dụng định phép tắc bảo toàn khối lượng ta bao gồm : mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y)

+) Hiệu suất bội phản ứng tính theo N2 do H2 dư


*

Chọn (n_N_2 = 1,,mol,,;,,n_H_2 = 4,,mol)

Pmùi hương trình bội nghịch ứng hoá học:

N2 + 3H2 ( mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox lớn.5exvss$ ) 2NH3 (1)

bđ: 1 4 0 mol

pư: x 3x 2x mol

dư: 1x 43x 2x mol

Theo (1) ta thấy : ncác thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng = (1–x) + (4–3x) + 2x = 5 – 2x

Áp dụng định quy định bảo toàn trọng lượng ta tất cả :

mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.(overline M _X) = nY.(overline M _Y) ( Leftrightarrow )(frac mn_ mX mn_ mY = fracoverline M _Yoverline M _X = frac2.41,8.4 = frac55 - 2x Rightarrow x = 0,25)

Hiệu suất bội nghịch ứng tính theo N2 do H2 dư : H =(frac0,251.100\% = 25\% )

Đáp án bắt buộc chọn là: d


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he bằng 1 8


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tính bazơ của NH3 là do


Tính chất hóa học của NH3 là


Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển quý phái color gì ?


NH3 miêu tả tính bazơ trong phản nghịch ứng


Khí NH3 tất cả lẫn khá nước. Hóa hóa học dùng để gia công khô khí NH3 là


Cặp muối như thế nào công dụng với hỗn hợp NH3 dư đa số thu được kết tủa ?


Cho phản nghịch ứng tổng hợp NH3 trong công nghiệp: N2+ 3H2$oversett^0,xtleftrightarrows$ 2NH3 ∆H = – 92 KJ

Hiệu suất của phản bội ứng thân N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu


Cho hỗn hợp NH3 dư vào hỗn hợp cất FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 nhận được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm


Nhận biết hỗn hợp AlCl3 và ZnCl2 bạn ta cần sử dụng hóa chất nào sau đây ?


Trong phòng xem sét, khí NH3 được điều chế bằng cách


Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo nên “sương trắng” . Chất này còn có cách làm phân tử là :


Cho pmùi hương trình hoá học của phản nghịch ứng tổng thích hợp amoniac:

N2 (k) + 3H2 (k) $oversett^0,xtleftrightarrows$2NH3 (k)

lúc tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận


Điều chế NH3 trường đoản cú tất cả hổn hợp bao gồm N2 và H2 (tỉ lệ 1 : 3). Tỉ kân hận hỗn hợp trước đối với tất cả hổn hợp sau phản nghịch ứng là 0,6. Hiệu suất phản bội ứng là


Trong một bình kín đáo cất 10 lkhông nhiều nitơ và 10 lít hiđro làm việc nhiệt độ 0oC cùng 10 atm. Sau bội phản ứng tổng hợp NH3, lại gửi bình về 0oC. Biết rằng bao gồm 60% hiđro tsay mê gia làm phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là :


Hỗn hòa hợp X có N2 và H2 bao gồm $overlineM_X=12,4.$ Dẫn X trải qua bình đựng bột Fe rồi nung rét hiểu được năng suất tổng đúng theo NH3 đạt 40% thì thu được hỗn hợp Y. $overlineM_Y$ có mức giá trị là


Cho hỗn hợp tất cả N2, H2 cùng NH3 gồm tỉ kân hận đối với hiđro là 8. Dẫn tất cả hổn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn sót lại một nửa. Thành phần Xác Suất (%) theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp theo thứ tự là :


Sau quy trình tổng phù hợp NH3 từ H2 với N2 $(n_H_2:n_N_2=3:1)$, áp suất vào bình giảm sút 10% so với áp suất lúc đầu. Biết ánh nắng mặt trời của phản bội ứng duy trì không đổi trước cùng sau bội phản ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong hỗn hợp khí chiếm được sau phản ứng thứu tự là :


Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng hầu hết NH3 là


Một bình kín đáo rất có thể tích là 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 cùng 0,5 mol N2, làm việc ánh nắng mặt trời (toC). lúc sinh sống tâm trạng thăng bằng gồm 0,2 mol NH3 sản xuất thành. Hằng số cân đối KC của làm phản ứng tổng hợp NH3 là :


Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung lạnh thu được chất rắn A cùng khí B. Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích hỗn hợp axit đang tmê mệt gia làm phản ứng ? Coi năng suất quá trình bội nghịch ứng là 100%.


Cho NH3 dư vào 100ml dung dịch tất cả CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M cùng AlCl3 1M. Khối hận lượng kết tủa sau bội nghịch ứng là


Dung dịch X đựng những ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- cùng NO3-. Để kết tủa không còn ion SO42- tất cả vào 250 ml dung dịch X nên 50 ml hỗn hợp BaCl2 1M. Cho 500 ml dung dịch X tác dụng với hỗn hợp NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam tất cả hổn hợp muối hạt khan. Nồng độ mol/l của NO3- là :


Tìm phát biểu không tương xứng cùng với phản nghịch ứng này

(N_2 + 3H_2 ightleftarrows 2NH_3,,,,,,,,,,,,,Delta H = - 92kJ)


Đốt cháy hổn định đúng theo bao gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac (đo sinh hoạt thuộc điều kiện ánh nắng mặt trời với áp suất). Sau phản bội ứng nhận được đội các chất là:


Trong phòng nghiên cứu, nhằm demo đặc điểm của khí X bạn ta đang thực hiện phân tách nlỗi hình mẫu vẽ bên dưới đây:

*

Khí X là:


Thành phần của dung dịch NH3 gồm:


Phát biểu nào dưới đây không đúng: 


Một học sinh đã điều chế với thu khí NH3 theo sơ vật sau đây, nhưng hiệu quả xem sét ko thành công. Lí vị thiết yếu là:

*


Phản ứng làm sao dưới đây NH3 ko vào vai trò chất khử?


Cho phản nghịch ứng: N2 (k) + 3H2 (k) ( ightleftarrows ) 2NH3 (k). Nếu làm việc tâm trạng cân bằng nồng độ NH3 là 0,30 mol/l, N2 là 0,05 mol/l cùng của H2 là 0,10 mol/l thì hằng số cân nặng bằn của làm phản ứng là


NH3 có thể bội nghịch ứng được với tất cả các hóa học trong team như thế nào sau đây (các điều kiện coi nhỏng có đủ)


Cho sơ vật dụng phản nghịch ứng sau:

*

X, Y, Z, T tương ứng là


Trong phân tử NH3 cất liên kết:


Trong công nghiệp, người ta pha chế khí amoniac từ


Nung rét bình kín đáo chứa a mol hỗn hợp NH3 với O2 ( có xúc tác Pt) nhằm đưa cục bộ NH3 thành NO. Làm nguội với thêm nước vào trong bình, nhấp lên xuống mọi thu được 1 lít dung dịch HNO3 gồm pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết những phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là


Cho x mol N2 và 12 mol H2 vào bình bí mật. Tại thời gian cân bằng thấy gồm 6 mol NH3 chế tạo thành. Biết năng suất thông thường của phản nghịch ứng là 75%. Tìm x?


 Một bình kín đáo chứa 4 mol khí N2 và 10 mol khí H2 có áp suất là 200atm. khi đạt tâm trạng cân đối thì áp suất trong bình là 180 atm, nhiệt độ trong bình được duy trì không đổi. Tính năng suất của bội nghịch ứng tổng thích hợp NH3 trên.

Xem thêm: Số Điện Thoại Và Lịch Khám Khoa Nam Học Bệnh Viện Bình Dân Tp Hcm


Từ 34 tấn NH3 tiếp tế 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của bội nghịch ứng pha chế HNO3 là:


Cho 6 mol N2 với đôi mươi mol H2 vào trong bình kín đáo. Tại thời khắc thăng bằng chiếm được 18 mol hỗn hợp khí. Hiệu suất của phản nghịch ứng tổng hợp NH3 trên.


Cho tất cả hổn hợp N2 và H2 vào bình phản bội ứng bao gồm ánh sáng ko thay đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất khí vào bình bớt 5% so với áp suất ban sơ. Biết ti lệ số mol của nitơ đang bội phản ứng là 10%. Thành phần Xác Suất về số mol của N2 cùng H2 vào các thành phần hỗn hợp đầu?


Cho những oxit klặng loại: CuO, FeO, Al2O3, Na2O, PbO, CaO. Số oxit NH3 rất có thể khử được:


Cho NH3 dư thứu tự vào những dung dịch: CuSO4, AgNO3, Zn( NO3 )2, AlCl3, FeSO4, NaBr, MgCl2. Có bao nhiêu dung dịch tạo ra phức cùng với NH3 ?

 


Cho 6,72 lít khí N2 tác dụng cùng với 13,44 lít khí H2 với ĐK tương thích chiếm được V lkhông nhiều hỗn hợp khí (biết H% = 20%). Biết những khí được đo sinh sống điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là


Cho 17,92 lít hỗn hợp N2, H2 nung trong ĐK thích hợp sau đó 1 thời gian thu được 13,888 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí với công suất 30% tính theo N2. Biết các khí đa số được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích N2 vào hỗn hợp lúc đầu là


Nung tất cả hổn hợp X gồm N2 với H2 (biết tỉ kăn năn của X so với H2 bằng 6,2). Sau phản ứng chiếm được tất cả hổn hợp Y trong các số đó amoniac chiếm phần 25% thể tích. Hiệu suất làm phản ứng là


*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Công ty Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng các dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức với Truyền thông.