*

*

*

*

*

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (POHE)

1. Giới thiệu khái quát chương trình

Chương trình giáo dục Đại học theo định hướng ứng dụng (Profession-Oriented HigherEducation – POHE) thuộc Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan được bắt đầu vào đầunăm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng cácchương trình đào tạo lấy nhu cầu của thị trường lao động làm trung tâm. Dự án này có mục tiêuchính là thực hiện chính sách mang tính đột phá “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo (Bộ GD-ĐT) và hình thành chính sách về mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Từ năm 2005, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hà Lan,đã bắt đầu xây dựng các chương trình POHE cho ngành đào tạo Du lịch và Khách sạn và bắt đầu tuyển sinh vào năm 2008.

Đang xem: Khoa pohe đại học kinh tế quốc dân

Chương trình POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đang đào tạo 7 ngành, : ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên sâu Quản trị lữ hành), ngành Quản trị khách sạn (chuyên sâu Quản trị khách sạn), ngành Marketing (chuyên sâu Truyền thông marketing), ngành Kinh doanh thương mại (chuyên sâu Quản trị kinh doanh thương mại), ngành Luật (chuyên sâu Luật kinh doanh), ngành Marketing (chuyên sâu Thẩm định giá), ngành Kinh doanh thương mại (chuyên sâu Quản lý thị trường).

2. Giới thiệu các chuyên ngành đào tạo

2.1. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (POHE) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Chuyên ngành Quản trị khách sạn (POHE) có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực tiễn; có sức khỏe tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có đủ các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể :

Về kiến thức:

Có kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn nói riêng, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ khách sạn; Cử nhân quản trị khách sạn thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên môn về du lịch khách sạn, có khả năng lập kế hoạch, lập chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức các hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh doanh du lịch và khách sạn. Cử nhân Quản trị khách sạn có các kỹ năng cơ bản sau: Thực hiện và cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch; Lập kế hoạch và phát triển ý tưởng kinh doanh; Xây dựng tầm nhìn, chiến lược và chính sách đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Quản lý và cải tiến quy trình kinh doanh; Quản lý con người; Phát triển và tiêu thụ dịch vụ; Giao tiếp; Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh; Nhận biết và thích nghi với sự khác biệt giữa các nền văn hóa; Xây dựng và quản lý kế hoạch phát triển cá nhân. Trình độ tin học, tiếng Anh: Thành thạo tin học và tiếng Anh.

Về tinh thần, thái độ làm việc:

Có khả năng làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo cao.

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

Có thể làm việc ở các cấp độ khác nhau như điều hành, giám sát và quản lý: Tại các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú và ăn uống; các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch, khu du lịch và đô thị du lịch; các doanh nghiệp kinh doanh đầu tư phát triển điểm du lịch và khu du lịch, các trung tâm hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm, các khu nghỉ dưỡng, giải trí tổng hợp. Hoặc khởi sự và tạo lập doanh nghiệp mới kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống; Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về dịch vụ du lịch, khách sạn các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, ban quản lý dự án trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

2.2. QUẢN TRỊ LỮ HÀNH (POHE) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Chuyên ngành Quản trị lữ hành (POHE) có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực tiễn; có sức khỏe tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có đủ các kiến thức cơ bản vể quản trị kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Có kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và quản trị lữ hành nói riêng, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ lữ hành.

Về kỹ năng:

Cử nhân quản trị lữ hành thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên môn về du lịch lữ hành, có khả năng lập kế hoạch, lập chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức các hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh doanh du lịch lữ hành. Cử nhân Quản trị lữ hành có các kỹ năng cơ bản sau: Thực hiện và cung cấp các dịch vụ lữ hành và du lịch; Lập kế hoạch và phát triển ý tưởng kinh doanh; Xây dựng tầm nhìn, chiến lược và chính sách đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Quản lý và cải tiến quy trình kinh doanh; Quản lý con người; Phát triển và tiêu thụ dịch vụ; Giao tiếp; Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh; Nhận biết và thích nghi với sự khác biệt giữa các nền văn hóa; Xây dựng và quản lý kế hoạch phát triển cá nhân. Về tinh thần, thái độ làm việc: Có khả năng làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo cao. Trình độ tin học, tiếng Anh: Thành thạo tin học và tiếng Anh.

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

Có thể làm việc ở các cấp độ khác nhau như điều hành, giám sát và quản lý: Tại các doanh nghiệp lữ hành; các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch, khu du lịch và đô thị du lịch; các doanh nghiệp kinh doanh đầu tư phát triển điểm du lịch và khu du lịch, bộ phận hành chính tổng hợp của các tổ chức với chức danh tổ chức sự kiện. Hoặc khởi sự và tạo lập doanh nghiệp du lịch và lữ hành mới; Có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về du lịch, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, ban quản lý dự án trong lĩnh vực lữ hành, du lịch.

2.3. TRUYỀN THÔNG MARKETING (POHE) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân đại học về Truyền thông Marketing (Pohe) có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng toàn diện và chuyên sâu mang tính thực tiễn cao về hoạt động truyền thông marketing. Các mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức: Có kiến thức toàn diện về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và marketing; có kiến thức chuyên sâu về Truyền thông marketing. Đặc biệt, kiến thức chuyên môn về truyền thông được gắn với hoạt động nghề nghiệp trong môi trường trải nghiệm thực tiễn. Các kiến thức chuyên môn sâu bao gồm: nghiên cứu hoạt động truyền thông; xây dựng các kế hoạch và chiến lược truyền thông marketing; xây dựng và phát triển thương hiệu; quản trị các hoạt động truyền thông marketing cụ thể như quảng cáo, khuyến mại, PR, marketing trực tiếp,…

Về kỹ năng: Có khả năng làm việc độc lập, lãnh đạo, phân tích tổng hợp và ra quyết định. Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các vấn đề chuyên môn, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng sáng tạo ý tưởng và thiết kế,…

Về tinh thần và thái độ làm việc: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật, có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Trình độ tiếng Anh và tin học: Thành thạo tiếng Anh, có thể sử dụng tốt trong giao tiếp và công việc chuyên môn và có kỹ năng tin học tốt, có khả năng sử dụng được một số phần mềm về thiết kế sáng tạo, quản trị hoạt động truyền thông.

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc ở bộ phận truyền thông của các doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan quản lý Nhà nước: phòng quảng cáo, phòng PR, bộ phận xây dựng và phát triển thương hiệu, phòng marketing,… Họ cũng đảm nhiệm được các vị trí quản lý trong các doanh nghiệp dịch vụ truyền thông marketing như: Quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện, tư vấn thương hiệu.

2.4. LUẬT KINH DOANH

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng toàn diện và chuyên sâu trong các lĩnh vực của ngành luật, đặc biệt là luật kinh doanh. Gắn kết giữa đơn vị đào tạo và thị trường lao động, đảm bảo sinh viên sau tốt nghiệp có nhiều cơ hội trong việc tìm việc làm và có thể đáp ứng ngay các yêu cầu về công việc của các đơn vị sử dụng lao động.

Về kỹ năng:

Với phương châm đào tạo: gắn lý thuyết với thực tế, chú trọng rèn luyện kỹ năng cho người học thông qua làm công việc thực tế – “learning by doing”;người học sẽ được hướng dẫn và làm quen với việc viết tiểu luận, soạn thảo văn bản tư vấn, văn bản tố tụng, kỹ năng làm việc theo nhóm; nghiên cứu hồ sơ vụ việc; soạn thảo văn bản, hợp đồng và bước đầu có khả năng tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động quản lý và kinh doanh.

Hình thành các nhóm năng lực:

– Soạn thảo, quản lý các văn bản mang tính pháp lý của đơn vị. Thực hiện các hoạt động pháp lý đơn giản nhưng gắn liền với các hoạt động hàng ngày của đơn vị. Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý do thiếu kiến thức pháp lý

– Soạn thảo, đàm phán và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng trong kinh doanh, thương mại cho phù hợp với quy định của pháp luật, có khả năng dự phòng và tránh các rủi ro pháp lý phát sinh từ hợp đồng bằng các kiến thức pháp lý.

– Giải quyết và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của đơn vị.

Cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu

Về tinh thần và thái độ làm việc:

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.Có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật; vô tư, khách quan; có nghiệp vụ vững vàng;có khả năng làm việc với áp lực cao.

Trình độ tiếng Anh và tin học: Thành thạo tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh pháp lý để có thể sử dụng tốt trong giao tiếp và thực hiện các công việc chuyên môn, đáp ứng nhu cầu về năng lực ngoại ngữ của trong bối cảnh hội nhập. Có kỹ năng tin học tốt đảm bảo phục vụ các tác nghiệp văn phòng ngay sau khi tốt nghiệp.

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:Có thể trở thành chuyên viên trong các cơ quan nhà nước; cán bộ trong các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; có thể trở thành chuyên viên hoặc quản lý trong các bộ phận pháp chế, bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Cử nhân Luật kinh doanh định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) có thể làm tốt công việc tại các Văn phòng luật, Công ty Luật, Văn phòng công chứng; Thừa phát lại; các Trung tâm trọng tài thương mại và tại các tổ chức hành nghề dịch vụ pháp lý khác.

2.5. QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (POHE)

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành QTKD Thương mại định hướng ứng dụng (POHE) có kiến thức chuyên sâu về QTKD Thương mại và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; về nghiệp vụ cụ thể như nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán kinh doanh, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiến thức chuyên môn về kinh doanh thương mai được gắn với hoạt động nghề nghiệp trong môi trường trải nghiệm thực tiễn. Ngoài kiến thức chuyên môn, cử nhân QTKD Thương mại còn được rèn luyện các kỹ năng cá nhân, kỹ năng xã hội và kỹ năng quản lý thông qua chương trình đào tạo được thiết kế gắn kết kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường thực tiễn. Do vậy, cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành QTKDTM bên cạnh việc thành thạo về kiển thức và nghiệp vụ chuyên môn, còn có năng lực phối hợp hoạt động theo nhóm và khả năng hoạt động độc lập, tự chủ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp những vấn đề chuyên môn, đảm bảo hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực được đào tạo. Cử nhân ngành QTKD Thương mại có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về kiến thức:

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh thương mại và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; về nghiệp vụ cụ thể như nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán kinh doanh, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kiến thức chuyên môn về QTKD Thương mại được gắn với hoạt động nghề nghiệp trong môi trường trải nghiệm thực tiễn, khác với chương trình truyền thống là người học được đào tạo tại các công ty thương mại với 30% giờ thực hành các nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

Về năng lực:

Năng lực chuyên môn: Có kiến thức toàn diện và có hệ thống về lĩnh vực Thương mại và QTKD Thương mại như: lập kế hoạch và xây dựng chiến lược kinh doanh thương mại, nghiệp vụ kinh doanh thương mại như nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán kinh doanh, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế.Năng lực quản lý: Có khả năng quản trị hoạt động kinh doanh thương mại; quản trị nghiệp vụ kinh doanh thương mại như nghiên cứu thị trường, tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hóa, bán hàng và dịch vụ khách hàng; quản trị các yếu tố và quá trình kinh doanh thương mại; có năng lực lãnh đạo nhóm làm việc, phát triển nhân viên, năng lực điều phối và xử lý vấn đề.Năng lực thích ứng: Khả năng thích ứng và linh hoạt khi đối mặt với những thách thức và thay đổi trong môi trường làm việc: có năng lực đánh giá các cơ hội để điều chỉnh bản thân, khả năng kiểm soát, tự điều chỉnh và giải quyết vấn đề một cách logic và có hệ thống, vận dụng sáng tạo và linh hoạt các kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn công việc.

Về kỹ năng:

Chuyên ngành Kinh doanh thương mại (POHE) được thiết kế đào tạo gắn kết kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường thực tế, do vậy, cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành QTKD Thương mại bên cạnh việc thành thạo về kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, còn có năng lực phối hợp hoạt động theo nhóm và khả năng hoạt động độc lập, tự chủ; phong cách làm việc chuyên nghiệp; thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề chuyên môn; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực được đào tạo.

Về tinh thần, thái độ làm việc:

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trình độ ngoại ngữ, tin học: Thông thạo Tiếng Anh, thuần thục tin học văn phòng và quản lý.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Y Khoa Vinh Tuyển Sinh 2018, Phương Án Tuyển Sinh Đại Học Y Khoa Vinh Năm 2018

Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

công tác tại các công ty thương mại, phòng kinh doanh tiêu thụ, mua hàng của các công ty trong và ngoài nước, các cơ quan thương mại trung ương và địa phương, các ban kinh tế của Chính phủ, các vụ viện, trường học chuyên nghiên cứu về thương mại…

3. Giới thiệu những điểm nổi bật của chương trình

Giáo dục đại học định hướng ứng dụng (POHE) tập trung mạnh vào việc đào tạo sinh viên có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

Giá trị gia tăng quan trọng nhất của chương trình POHE là tính ứng dụng cao, gắn liền với thực tiễn. Sinh viên được làm quen với thực tiễn và hoạt động nghề nghiệp của họ ngay trong quá trình học đại học, học đi đôi với hành. Bên cạnh đó, đại diện thị trường lao động được mời hợp tác với nhà trường, tham gia vào quá trình đào tạo. Ngoài ra, sinh viên chương trình POHE được học tăng cường Tiếng Anh, bao gồm cả tiếng Anh giao tiếp kinh doanh và Tiếng Anh chuyên ngành.

Sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn và Quản trị lữ hành được học ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung do sinh viên đăng ký).

Chương trình sử dụng phương pháp giảng dạy, học tập và trang thiết bị hiện đại, một số môn học được giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.

2.6. THẨM ĐỊNH GIÁ (POHE)

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học Thẩm định giá có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính và marketing; có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về định giá và thẩm định giá; tư duy độc lập; có năng lực tự học tập nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức, Cử nhân Thẩm định giá được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, luật và marketing; kiến thức chuyên sâu về thẩm định giá các loại tài sản như bất động sản, sản phẩm xây dựng, doanh nghiệp, máy móc thiết bị, tài sản vô hình và tài sản sở hữu trí tuệ. Ngoài ra sinh viên có thể lựa chọn một số kiến thức chuyên sâu về quản trị tài sản, quản trị giá, marketing trong lĩnh vực dịch vụ, marketing dịch vụ thẩm định giá.

Về kỹ năng, Cử nhân Thẩm định giá có năng lực phối hợp làm việc theo nhóm và khả năng hoạt động độc lập; với kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, thành thạo trong việc phân tích và tổng hợp vấn đề chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thẩm định giá; đảm bảo thực hiện có hiệu quả các công việc trong chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo.

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm, Cử nhân Thẩm định giá có tinh thần cầu thị, chủ động, sáng tạo, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trình độ ngoại ngữ và tin học: đạt chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá Viêt Nam và quốc tế;

Làm việc tại các cơ quan quản lý giá của Nhà nước như Bộ Tài chính, các Sở Tài chính; các cơ quan chính quyền các cấp trong bộ phận định giá tài sản, đền bù giải phóng mặt bằng, vv..

Làm việc trong các định chế tài chính (ngân hàng, các công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, kiểm toán, vv..) với các công việc như: xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho việc cổ phần hoá, niêm yết giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, chuyển nhượng, sáp nhập, mua bán công ty, đầu tư tài chính, thẩm định giá trị tài sản trong bảo hiểm, vv..;

Làm việc tại các công ty tư vấn chiến lược liên quan đến mua bán, cho thuê thương hiệu, nhượng quyền kinh doanh, cổ phần hóa, vv..

Làm tại các công ty, trung tâm đấu giá tài sản, các doanh nghiệp có hoạt động định giá tài sản phục vụ mua bán, chuyển nhượng, vv.

Làm việc tại bộ phận marketing của các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và thẩm định giá nói riêng;

Làm việc tại các doanh nghiệp bất động sản trong công tác thẩm định giá, kinh doanh, đầu tư phát triển và quản lý tài sản.

Các viện nghiên cứu và các trường đại học có nghiên cứu và đào tạo về thẩm định giá và quản trị tài sản.

2.7. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (POHE)

Mục tiêuchung

Trang bị cho sinh viên đại học Quản lý thị trường tri thức để có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế, quản lý nhà nước về kinh doanh, thương mại; kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kinh tế, quản lý kinh tế và quản lý thị trường, kiến thức hoạch định chiến lược, chính sách trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu, tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

Mục tiêu cụ thể

Cụ thể, Chương trình đào tạo POHE ngành Kinh doanh Thương mại, chuyên sâu Quản lý Thị trường hình thành các nhóm năng lực gồm những kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

Về kiến thức, cử nhân Quản lý thị trường được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý thị trường như Tổ chức quản lý thị trường ở trung ương, địa phương; Nghiệp vụ chống buôn lậu, nghiệp vụ chống hàng giả, Quản lý an toàn trong kinh doanh thực phẩm, thuốc…; Kiến thức về nghiệp vụ Hải quan và dịch vụ Hải quan, Thanh tra, kiểm tra, Xuất xứ hàng hóa; Kiến thức chuyên sâu về pháp luật thương mại nói chung và pháp luật liên quan đến quản lý thị trường nói riêng; Kiến thức chuyên sâu về Kinh tế Thương mại; Thương mại quốc tế, Hải quan, Kinh doanh thương mại dịch vụ và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Về kỹ năng, Cử nhân Quản lý thị trường có năng lực phối hợp hoạt động theo nhóm và khả năng hoạt động độc lập, tự chủ; phong cách làm việc chuyên nghiệp; thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề chuyên môn; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn quản lý thị trường được đào tạo.

Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:Cử nhân Quản lý thị trường có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trình độ ngoại ngữ và tin học:đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Quản lý thị trường làm việc tại các cơ quan đơn vị có chức năng liên quan đến quản lý thị trường; các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại; chính sách thị trường; các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác. Cụ thể, sinh viên ra trường có thể giữ những vị trí sau:

Cán bộ ở Tổng cục Quản lý Thị trường và các đơn vị thuộc Tổng cụcCán bộ tại các Cục/Đội Quản lý Thị trường các địa phươngCán bộ tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại, chính sách thị trường ở Trung ương và địa phương; Giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo quản lý thị trường;Cán bộ tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; công ty xuất nhập khẩu, công ty thương mại….

4. Bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp.

5. Mức học phí (tham khảo): Năm 2020,là 4.200.000 VNĐ/tháng.

Xem thêm: Giới Thiệu Các Đề Tài, Dự Án Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội, Chương Trình, Đề Tài, Dự Án Khcn

6. Phương thức, điều kiện tuyển sinh

Chương trình POHE tuyển sinh trong cả nước, theo quy định của trường ĐH KTQD. Thí sinh cần phải ghi trên phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh và dự thi vào chương trình POHE (Mã tuyển sinh: POHE) thì mới thuộc diện xét tuyển theo quy định này.

7. Địa chỉ liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *