Điểm trúng tuyển trường ĐH khoa học xã hội nhân văn – ĐH Quốc gia TPHCM năm 2016, được thietbihopkhoi.com cập nhật dưới đây:

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Văn học

D220330

C00

22,25

D01

20,62

D14

20,81

Ngôn ngữ học

D220320

 C00

22,25

 D01

20,58

 D14

20,70

Báo chí

D320101

 C00

25,00

 D01, D14

22,25

Lịch sử

D220310

 C00

17,50

 D01

16,50

 D14

17,75

Nhân học

D310302

 C00

18,75

 D01, D14

17,75

Triết học

D220301

 A01

16,50

 C00

20,00

 D01, D14

17,00

Địa lý học

D310501

 A01, D01

19,50

 C00

21,88

 D15

19,44

 Xã hội học

D310301

 A00, D01, D14

19,50

 C00

22,50

Thông tin học

D320201

 A00, D01, D14

19,00

 C00

20,75

Đông phương học

D220213

D01, D04, D14

20,75

Giáo dục học

D140101

 C00

19,50

 D01, D14

17,50

Lưu trữ học

D320303

 C00

18,00

 D01, D14

17,00

 Văn hóa học

D220340

 C00

22,00

 D01, D14

20,00

Công tác xã hội

D760101

 C00

21,50

 D01, D14

19,50

Tâm lý học

D310401

 B00, D01, D14

21,50

 C00

23,50

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

 A00, A01, D01, D14

18,50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

 C00

24,25

 D01, D14

22,25

Nhật Bản học

D220216

 D01, D14

22,25

 D06

20,18

Hàn Quốc học

D220217

 D01, D14

21,00

Ngôn ngữ Anh

D220201

 D01

22,41

Ngôn ngữ Nga

D220202

 D01

16,50

 D02

21,29

Ngôn ngữ Pháp

D220203

 D01, D03

19,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

 D01, D04

19,25

Ngôn ngữ Đức

D220205

 D01

18,51

 D05

22,28

Quan hệ Quốc tế

D310206

 D01, D14

22,25

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D220206

 D01

19,61

Ngôn ngữ Italia

D220208

 D01 

17,18

 D05

17,42

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn có điểm trung bình tổng cộng 3 năm học (lớp 10, 11 và 12) đạt từ 6.5 mới đủ điều kiện trúng tuyển.

 thietbihopkhoi.coḿ sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thietbihopkhoi.com THPT quốc gia năm 2016 cho trường trước 17g ngày 19-8 (nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện; nếu gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện thời gian được tính theo dấu bưu điện).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *