GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Sách xuất bản của Sở môn Thiết bị điện-Điện tử

Máy điện 1. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật năng lượng điện dịch. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 1958. 288 trang

Máy năng lượng điện 2. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật năng lượng điện dịch. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 1958

Thiết kế trang bị điện.

Bạn đang xem: Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

Bùi Tiến Chiển, Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu. NXB ĐHBK HN. 1964. 263 trang

những bài tập lắp thêm năng lượng điện.BM Kỹ thuật năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1964. 169 trang

Những bài tập dài Kỹ thuật năng lượng điện.Phạm Đức Gia, Phan Tử Thú.NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1964. 178 trang

Thiết kế sản phẩm năng lượng điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK Hà Nội. 1964. 204 trang

Thiết kế thiết bị năng lượng điện.Đặng Văn Đào, Trần Thức. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1964. 326 trang

Thiết kế trang bị năng lượng điện không đồng nhất.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK HN. 1967. 89 trang

Kỹ thuật điện đại cưng cửng.Đặng Văn Đào, Phan Ngọc Bích. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1967. 367 trang

Thiết kế máy biến chuyển áp.Bm Máy điện-Khí vắt điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1967. 307 trang

Tính toán nâm châm năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí nạm điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1969. 134 trang

Thiết kế trang bị ngắt cao áp.Bm Máy điện-Khí thế năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1969. 264 trang

Kỹ thuật điện.Đặng Vnạp năng lượng Đào, Lương Ngọc Hải, Huỳnh Ngọc Đường. NXB ĐH và THCN. 1969.365 trang

Giáo trình Máy điện. Vũ Gia Hanh. NXB ĐHBK Hà Nội. 1969

Giáo trình Máy điện.Bm Máy điện-Khí thay năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1969; 1971; 1986. 310 trang

Máy điện. Dùng mang đến SV trên chức. Bm Máy điện-Khí cụ năng lượng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1970. 312 trang

Công nghệ sản xuất Máy điện-Khí thế điện.Bm Máy điện-Khí cố điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1970. 204 trang

Trung tâm định hướng phép tắc điện.Bm Máy điện-Khí gắng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1970. 299 trang

Khí cầm điện hạ áp.Bm Máy điện-Khí rứa năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1972. 254 trang

Khí nắm năng lượng điện cao áp.Bm Máy điện-Khí cầm cố năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1973. 281 trang

Công nghệ chế tạo cơ chế năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí cụ điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1973. 451 trang

Kỹ thuật điện.Đặng Văn uống Đào. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1974. 257 trang

Khí gắng điện. Bm Máy điện-Khí gắng điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1975. 272 trang

Công nghệ sản xuất sản phẩm biến áp.Bm Máy điện-Khí nạm năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1975. 219 trang

Giáo trình đồ vật điện nhỏ.Dương Đình Văn. NXB ĐHBK Hà Nội. 1976. 269 trang

Giáo trình Khí ráng năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí nuốm điện. NXB ĐHBK HN. 1978

Phần tử từ bỏ động. Nguyễn Tiến Tôn, Phạm Văn Chới. Bm Máy điện-Khí cầm điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1980. 283 trang

Giáo trình kiến tạo trang bị điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK HN. 1980. 422 trang

Sổ tay thợ cuốn dây sản phẩm điện. A.S. Kokorep.Phan Hoài Bắc. NXB Công nhân chuyên môn.

1983. 303 trang

Thiết kế thứ trở nên áp điện lực.Phan Tử Trúc. NXB ĐHBK HN. 1985. 230 trang

Giáo trình phương tiện điện.Bm Máy điện-Khí ráng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1985. 256 trang

Máy điện. Bm Máy điện-Khí nỗ lực điện. NXB ĐHBK HN. 1986. 416 trang

Phương pháp xác minh cùng khắc phục và hạn chế đều hỏng lỗi trong Máy điện. Phan Đoài Bắc, Nguyễn Đức Sỹ. NXB Công nhân chuyên môn. 1986

Thiết kế cách thức điện. Bm Máy điện-Khí núm năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1987.

Thiết kế giải pháp điện hạ áp. BM Thiết bị điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1987. 329 trang

Kỹ thuật năng lượng điện. Phần bài xích tập.Đặng Văn Đào. Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học với kỹ thuật. Hà nội. 1991; 1993. 172 trang.

*

Kỹ thuật năng lượng điện.Đặng Vnạp năng lượng Đào. Lê Văn uống Doanh. NXB Giáo dục đào tạo. 1992; 1995; 1997; 1999; 2000; 2001; 2002; 2006. 188 trang

Máy điện 1. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Thụ. NXB Khoa học tập và chuyên môn. Hà nội. 1992;1995. 364 trang.

*

Máy điện 2. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Trúc. NXB Khoa học tập và kỹ thuật. Hà nội. 1993. 246 trang.

*

Máy điện 3. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Thú. NXB Khoa học với nghệ thuật. Hà nội. 1992; 1995. 436 trang.

Động cơ không đồng nhất 3 trộn, 1 pha hiệu suất nhỏ. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học tập và nghệ thuật. Hà nội. 1993; 2002. 291 trang.

*

Điện tử năng suất cùng tinh chỉnh động cơ điện. Cyril Lander.Lê Văn Doanh. NXB Khoa học cùng nghệ thuật. Hà nội. 1993; 1997. 490 trang.

*

101 thuật toán và chương trình Pascal.Lê Vnạp năng lượng Doanh. Trần Khắc Tuấn. NXB Khoa học với kỹ thuật. Hà nội. 1993; 1995; 1996; 2000. 267 trang.

*
*

110 sơ đồ gia dụng thực hành khuyếch đại thuật toán. Ranond Marton.Lê Văn uống Doanh,Võ Thạch Sơn. NXB Khoa học cùng chuyên môn. Hà nội. 1994. 125 trang

Kỹ thuật điện tử số ứng dụng. Võ Trí An.. NXB Khoa học cùng nghệ thuật. Hà nội. 1994. 210 trang.

*

Turbo C. Gerard Leblanc.Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà nội. 1995. 328 trang.

Xem thêm: Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Gồm Những Ngành Nào, Ban Xã Hội Gồm Những Ngành Nào

Công nghệ sản xuất Máy năng lượng điện và Máy biến đổi áp.Nguyễn Đức Sỹ. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 1995. 212 trang.

*

Kỹ thuật năng lượng điện tử qua sơ đồ. Lê Vnạp năng lượng Doanh, Võ Thạch Sơn. NXB Khoa học và chuyên môn. Hà nội. 1995. 297 trang.

Kỹ thuật điện. Lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số với bài xích tập trắc nghiệm.Đặng Vnạp năng lượng Đào. Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Khoa học với nghệ thuật. Hà nội. 1995; 1997; 1999; 2001; 2002; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008. 332 trang.

*

Kỹ thuật thắp sáng. Patric Vandeplanque.Lê Văn uống Doanh, Đặng Văn uống Đào. NXB Khoa học tập với kỹ thuật. Hà nội. 1996; 2000; 2002; 2003. 243 trang.

Máy năng lượng điện 1.Trần Khánh Hà.. NXB Khoa học tập cùng chuyên môn. Hà nội. 1997. 385 trang

*

Máy năng lượng điện 2.Trần Khánh Hà.. NXB Khoa học tập và kỹ thuật. Hà nội. 1997.

*

Thiết kế vật dụng điện. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học với nghệ thuật. Hà nội. 1997; 2001; 2006. 679 trang

*

Kỹ thuật vi tinh chỉnh.Lê Văn Doanh, Phạm Khắc Chương. NXB Khoa học tập cùng kỹ thuật. Hà nội. 1998. 306 trang.

Từ điển Kỹ thuật điện-điện tử-Viễn Thông Anh –Việt-Pháp-Đức.Lê Văn Doanh, ......... NXB Khoa học cùng kỹ thuật. Hà nội. 1998. 383 trang.

Giáo trình máy điện. Tập 1. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Trúc. Nguyễn Văn uống Sáu. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. 1998. 216 trang.

Giáo trình thứ điện. Tập 2. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thụ. Nguyễn Vnạp năng lượng Sáu. Trường Đại học tập Bách khoa Hà nội. 1998. 267 trang.

*

Máy điện. Tập 1.Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thú. Nguyễn Vnạp năng lượng Sáu. NXB Khoa học và chuyên môn. Hà nội. 1998; 2003; 2005; 2006. 336 trang.

*
*

Máy điện. Tập 2.Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thụ. Nguyễn Văn uống Sáu. NXB Khoa học tập với kỹ thuật. Hà nội. 1998; 2001; 2003; 2006. 252 trang.

*

Điều khiển số thiết bị điện. Lê Vnạp năng lượng Doanh. Nguyễn Thế Công. Nguyễn Trung Sơn. Cao Vnạp năng lượng Thành. NXB Khoa học tập cùng nghệ thuật. Hà nội. 1999. 296 trang.

*

Cđộ ẩm nang nghệ thuật điện, tự động hóa với tin học công nghiệp. R. Bourgeois.Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học với kỹ thuật. Hà nội. 1999. 356 trang

*

Cẩm nang đồ vật đóng cắt của ABB.Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học tập với chuyên môn. Hà nội. 1998

*

Thiết kế Máy thay đổi áp. Phạm Vnạp năng lượng Bình.Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Khoa học tập cùng chuyên môn. Hà nội. 1999; 2001; 2003; 2006. 609 trang.

*

Kỹ thuật năng lượng điện tử. Phần bài xích tập.Võ Thạch Sơn, Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học cùng kỹ thuật. Hà nội. 2000. 161 trang

Bảo dưỡng với nghiên cứu trang bị vào hệ thống điện. Lê Văn Doanh. Phạm Văn Chới.Nguyễn Thế Công. Nguyễn Đình Thiên.. NXB Khoa học tập và nghệ thuật. Hà nội. 2000;2002; 2008. 354 trang

*

Sửa chữa Máy điện cùng sản phẩm công nghệ biến chuyển áp. Nguyễn Đức Sỹ. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội .2000; 2006; 2007. 187 trang.

*
Máy điện vào đồ vật trường đoản cú động. Nguyễn Hồng Tkhô cứng. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 1999; 2001. 168 trang

Các cách thức tiến bộ vào nghiên cứu tính toán thù xây dựng kỹ thuật điện. Đặng Vnạp năng lượng Đào. Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học tập với chuyên môn. Hà nội. 2001. 291 trang.

*

Thiết kế vật dụng phát triển thành áp năng lượng điện lực. Phan Tử Thụ. NXB Khoa học tập và kỹ thuật. Hà nội. 2001; 2002; 2006. 231 trang.

*
*
*

Các bộ cảm ứng trong nghệ thuật đo lường và thống kê với điều khiển. Lê Văn uống Doanh. Phạm Thượng Hàn. Nguyễn Vnạp năng lượng Hòa. Võ Thạch Sơn. Đào Văn uống Tân.. NXB Khoa học cùng nghệ thuật. Hà nội. 2001; 2005; 2006; 2007. 503 trang.

Giáo trình Máy điện. Đặng VănĐào. Trần Khánh Hà. Nguyễn Hồng Tkhô nóng.. NXB giáo dục và đào tạo. 2002. 179 trang

*

101 thuật toán & lịch trình C. Lê Văn Doanh. Trần Khắc Tuấn. Lê Đình Anh. NXB Khoa học tập cùng chuyên môn. Hà nội. 2002; 2006. 327 trang.

*

Máy biến đổi áp. Lý thuyết -Vận hành –Bảo dưỡng – Thử nghiệm. Phạm Văn uống Bình. Lê Văn uống Doanh. Tôn Long Ncon kê. NXB Khoa học tập cùng kỹ thuật. Hà nội. 2002; 2006. 619 trang.

*

Khí vậy điện. Phạm Vnạp năng lượng Chới. Bùi Tín Hữu. Nguyễn Tiến Tôn. NXB Khoa học với nghệ thuật. Hà nội. 2002; 2004; 2006; 2008. 483 trang.

*
*

Giáo trình kỹ thuật điện. Đặng Văn uống Đào. Lê Văn Doanh.. NXB giáo dục và đào tạo. 2003. 175 trang

*

Bài tậpKỹ thuật điện. Trắc nghiệm với từ bỏ luận.Phan Thị Huệ.NXB ĐHBK TP Hà Nội. 2004. 123 trang

*

Giáo trình truyền cồn điện. Bùi Đình Tiếu.. NXB giáo dục và đào tạo. 2004. 215 trang.

*

Điện tử hiệu suất. Lý tngày tiết. Thiết kế. Ứng dụng.Tập 1. Lê Văn Doanh. Nguyễn Thế Công. Trần Vnạp năng lượng Thịnh.. NXB Khoa học cùng kỹ thuật. Hà nội. 2004; 2007. 701 trang.

*

Điện tử năng suất. Lý tngày tiết. Thiết kế. Ứng dụng.Tập 2. Lê Văn Doanh. Nguyễn Thế Công. Trần Văn Thịnh.. NXB Khoa học tập cùng chuyên môn. Hà nội. 2005; 2007; 2008. 499 trang.

*

Máy giặt dân dụng. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 2005. 158 trang

Giáo trìnhVận hành cùng thay thế sản phẩm công nghệ điện. Nguyễn Đức Sỹ.. NXB Giáo dục. Hà nội. 2005. 220 trang

*

Tính toán thù thiết kế Thiết bị năng lượng điện tử công suất. Trần Văn uống Thịnh.. NXB giáo dục và đào tạo.2005. 239 trang.

Nghề năng lượng điện dân dụng. Phạm Văn Bình.Lê Văn uống Doanh.Trần Mai Thu.. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 2007. 151 trang

*

*

Nghề năng lượng điện dân dụng. Phạm Văn uống Bình.Lê Văn uống Doanh.Trần Mai Thu.. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 2007. 151 trang

*

Công nghệ sản xuất lắp thêm điện. Nguyễn Đức Sỹ.. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 2007. 283 trang.

*

Máy điện. Tập 1. Bùi Đức Hùng. Triệu Việt Linch. NXB Giáo dục. Hà nội. 2007. 155 trang.

*

Máy điện. Tập 2. Bùi Đức Hùng. Triệu Việt Linc. NXB Giáo dục. Hà nội. 2007. 215 trang.

Từ điển khoa học và technology Anh-Việt. Lê Vnạp năng lượng Doanh.NXB Giáo dục. Hà nội. 2007. 1515 trang.

*

Máy năng lượng điện tổng thể.Phạm Văn uống Bình. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 2008

*

Tự động hóa tinh chỉnh Thiết bị điện. Trần Văn uống Thịnh. Nguyễn Vũ Tkhô cứng. Hà Xuân Hòa.NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 2008.
*
Kỹ thuật phát sáng.Lê Vnạp năng lượng Doanh, Đặng Văn uống Đào. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 2008.

*