Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Y Học Điều Dưỡng


*

*

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Ô MÔN

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƯỠNG

A. 5 đội chủ thể phân tích thường gặp

1. Nhóm chủ thể chăm lo điều chăm sóc : chỉ chiếm khoảng chừng 2/3 số nhà đề

2. Nhóm chủ đề về vấn đề tâm lý của fan căn bệnh và nhu yếu quan tâm tư tưởng , làng mạc hội

3. Nhóm chủ thể về kỹ năng và kiến thức – thái độ - thực hành thực tế tuân hành chữa bệnh của tín đồ bệnh

4. Nhóm chủ thể về quan tâm theo triệu triệu chứng bệnh, quan tâm sút dịu, quan tâm trước tử vong

5. Nhóm chủ đề về nghiên cứu phương pháp can thiệp điều chăm sóc , thiết bị y tế mới, cải tiến.

Bạn đang xem: Đề tài nghiên cứu khoa học y học điều dưỡng

B. Những kiến thiết nghiên cứu và phân tích thường xuyên sử dụng, Xếp theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tần suất tự cao nhất :

1. Nghiên cứu trình bày cắt ngang

2. Nghiên cứu diễn tả tiến cứu

3. Nghiên cứu vớt đối chiếu ngang

4. Nghiên cứu vãn thuần tập tiến cứu

C. Các nhóm nhà đề

1. Nhóm chủ thể chăm sóc điều dưỡng

Đặc điểm kiến tạo nghiên cứu và phân tích thường xuyên gặp: biểu thị cắt ngang hoặc mô tả tiến cứu vãn “gồm phân tích”

Đối tượng là người bệnh

Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho những người triển khai nghiên cứu):

+ Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của fan bệnh dịch là gì?

+ Nhu cầu chăm sóc (khách hàng quan) là gì?

+ Kết trái điều trị và chăm sóc ra sao?

+ Các yếu tố tương quan cho kết quả chăm lo với khám chữa là gì?

Mục tiêu nghiên cứu thường là:

+ Mô tả điểm lưu ý lâm sàng cận lâm sàng của ….

+ Mô tả( hoặc phân tích) hiệu quả điều trị, chăm sóc cùng nhân tố liên quan

2.Nhóm chủ đề tương quan mang đến chăm sóc tâm lý, làng hội

Điểm sáng kiến tạo nghiên cứu: biểu đạt cắt theo đường ngang hoặc diễn đạt tiến cứu vớt “gồm phân tích”

Đối tượng là tín đồ bệnh

Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho người thực hiện nghiên cứu):

+ đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của tín đồ bệnh là gì?

+ Tình trạng tâm lý (run sợ, trầm tính, căng thẳng, quality cuộc sống) của bạn căn bệnh ra sao?

+ Yêu cầu của bạn căn bệnh về âu yếm, tư vấn tư tưởng là gì?

+ Kết quả điều trị , chăm sóc thế nào ?

+ Kết quả chăm lo, điều trị với các nhân tố liên quan không giống cho triệu chứng chổ chính giữa là gì?

Mục tiêu phân tích thường xuyên là:

+ Mô tả chứng trạng tâm lý của người bệnh

+ Mô tả Điểm lưu ý lâm sàng cận lâm sàng, tiến triền của bệnh

+ Phân tích và yếu tố liên quan thân chứng trạng tư tưởng cùng với hiệu quả chữa bệnh, âu yếm với yếu tố tương quan khác

3.Nhóm những đề bài của điều chăm sóc tương quan mang đến tư vấn với tuân thủ điều trị

điểm sáng xây dựng nghiên cứu: trình bày cắt ngang ‘bao gồm phân tích’

Đối tượng là tín đồ bệnh

Các Câu hỏi nghiên cứu và phân tích đặt ra(cho những người triển khai nghiên cứu):

+ đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bạn căn bệnh là gì?

+ Nhu cầu được support , hướng dẫn vâng lệnh khám chữa của bạn căn bệnh ra sao?

+ Yêu cầu của người căn bệnh về âu yếm với support tuân thủ chữa bệnh ngoại trú lý là gì?

+ Kết quả chữa bệnh , chăm sóc ra sao ?

+ Yếu tố tương quan mang lại nhu cầu tư vấn về dịch, trả lời vâng lệnh chữa bệnh là gì?

Mục tiêu phân tích thường xuyên là:

+ Mô tả kiến thức về bệnh dịch cùng tuân hành chữa bệnh của tín đồ bệnh

+ Phân tích kiến thức, tuân tủ điều trị của fan bệnh cùng nguyên tố tương quan .

Xem thêm: Thành Tựu Khoa Học Kỹ Thuật Của Việt Nam, Công Bố 10 Sự Kiện Kh

4.Nhóm vấn đề quan tâm một số trong những triệu chứng bệnh

Đặc điểm kiến tạo nghiên cứu: biểu hiện cắt theo đường ngang ‘bao gồm phân tích’ hoặc bộc lộ tiến cứu

Đối tượng là tín đồ bệnh

Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho những người triển khai nghiên cứu):

+ Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người dịch là gì?

+ Mức độ nặng của triệu bệnh …. và diễn biến vào quá trình chữa bệnh như thế nào? Yếu tố nào liên quan cho triệu bệnh đó?

+ Yêu cầu của người bệnh dịch về quan tâm là gì?

+ Kết trái điều trị , chăm sóc sút vơi những triệu bệnh ra sao ?

+ Yếu tố liên quan cho kết quả điều trị với âu yếm triệu chứng …. là gì?

Mục tiêu đưa ra đến nghiên cứu hay là:

+ Mô tả Điểm sáng lâm sàng, cận lâm sàng của triệu bệnh ….. trên fan bệnh….

+ Phân tích một trong những nguyên tố liên quan tới mức độ nghiêm trọng của triệu chứng…

+ Đánh giá yêu cầu / trải đời của bạn căn bệnh về âu yếm triệu chứng

5.Nhóm vấn đề can thiệp điều dưỡng

điểm sáng thi công nghiên cứu: can thiệp gồm nhóm bệnh, không bất chợt hoặc trình bày tiến cứu

Đối tượng là bạn bệnh: chia thành 2 đội (can thiệp cùng áp dụng phác hoạ vật dụng chuẩn) hoặc chỉ 1 đội nhưng quan sát và theo dõi nhiều lần.

Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho người thực hiện nghiên cứu):

+ Điểm sáng lâm sàng, cận lâm sàng của bạn dịch Lúc nhập viện là gì?

+ Kết trái lâm sàng , CLS, CLCS diễn biến vào quá trình điều trị như vậy nào? Yếu tố như thế nào liên quan cho công dụng đó?

+ Người điều dưỡng đang chăm sóc phần đa gì và như vậy nào?

+ Yếu tố tương quan mang lại hiệu quả khám chữa với quan tâm triệu chứng …. là gì?