SPSS đang ngày càng phổ biến tại các trường Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam. Gần như những đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn cấp độ sinh viên, thạc sĩ hiện nay đều yêu cầu đưa SPSS vào phân tích định lượng.

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng spss trong nghiên cứu khoa học

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS được chia sẻ ở thời điểm hiện tại đa phần thiên về kiến thức lý thuyết và ít hướng dẫn áp dụng trực tiếp phục vụ cho việc làm luận văn, đề tài khoa học. Điều này khiến các bạn sinh viên, các bạn làm nghiên cứu gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, làm quen với SPSS thực hành.

*

“Hướng dẫn sử dụng SPSS 20 – Áp dụng làm bài luận văn, nghiên cứu” là tài liệu được biên soạn bởi Phạm Lộc, quản trị viên của website www.thietbihopkhoi.com. Nội dung tài liệu đi vào các phần chính khi thực hiện một bài nghiên cứu, từ bước xác định đề tài, lập bảng câu hỏi, chọn cỡ mẫu đến các phân tích định lượng nhằm đi đến những giải pháp cho vấn đề cần nghiên cứu.
Các lý thuyết, tiêu chí kiểm định/phân tích được tác giả trích nguồn ở phần cuối mỗi trang. Các bạn khi trình bày bài, nên đưa phần dẫn nguồn vào để bài luận tăng tính thuyết phục. Nếu bạn quan tâm chuyên sâu, có thể tìm các tài liệu này đọc để mở rộng kiến thức. Nếu bạn nào chưa có phần mềm SPSS 20 có thể tải ở đây.

Xem thêm: Hệ Thống Tác Nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Đại Học Bách Khoa

*

*

– Nội dung tài liệu”Hướng dẫn sử dụng SPSS 20 – Áp dụng làm bài luận văn, nghiên cứu” được biên soạn dựa trên kiến thức của tác giả, các tài liệu sách báo Tiếng Việt tham khảo, biên dịch từ tài liệu nước ngoài, do vậy sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định.
– Tác giả lưu ý, đây chỉ là một nguồn tài liệu tham khảo, không có bất kỳ cá nhân/tổ chức uy tín nào kiểm duyệt nội dung tài liệu này.

Xem thêm: Thêm Một Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Cao Nhất 32 Triệu Đồng

– Đây là phiên bản Basic, không có các phần mở rộng, phần Thống kê mô tả, phần Phân tích phương sai. Mật khẩu mở tài liệu là: thietbihopkhoi.com
Tài liệu này không có file dữ liệu thực hành. File thực hành mình chỉ hỗ trợ trong tài liệu có phí. Các bạn có thể tham khảo phiên bản có phí của tài liệuở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *