ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI ĐIỂM CHUẨN 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52760101 Công tác làng mạc hội A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 75
2 52360708 Quan hệ công bọn chúng. A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 80
3 52340406 Quản trị văn phòng A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 75
4 52340401 Khoa học tập cai quản lý A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 75
5 52340107 Quản trị khách hàng sạn A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 80
6 52340103 Quản trị hình thức du lịch với lữ hành A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 80
7 52320303 Lưu trữ học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
8 52320202 Khoa học tập thư viện A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
9 52320201 tin tức học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
10 52320101 Báo chí A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 80
11 52310401 Tâm lý học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 80
12 52310302 Nhân học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
13 52310301 Xã hội học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 75
14 52310201 Chính trị học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
15 52220330 Văn uống học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 75
16 52220320 Ngôn ngữ học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 75
17 52220310 Lịch sử A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
18 52220309 Tôn giáo học ((Ngành huấn luyện và đào tạo thí điểm)) A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
19 52220301 Triết học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
20 52220213 Đông phương học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 80
21 52220212 Quốc tế học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 80
22 52220113 toàn nước học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70
23 52220104 Hán Nôm A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 70

Bạn đang xem: Đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội điểm chuẩn 2016

Đã gồm Điểm chuẩn 2019:Điểm chuẩn chỉnh 2019


Tweet

Xem thêm: Khóa Học Ngắn Hạn Cơ Khí, Thợ Tiện, Thợ Hàn, Thợ Gò, Đào Tạo Ngắn Hạn

Trường member ĐHQG Hà Nội
*

QHX - Trường đại học công nghệ làng hội và nhân vnạp năng lượng (ĐHQG Hà Nội)

Website chính: www.ussh.vnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 38585237; 35575892

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường QHX - Trường đại học kỹ thuật làng hội cùng nhân vnạp năng lượng (ĐHQG Hà Nội)