Giới thiệuVề bệnh viện Tổ chứcBệnh việnCác phòng chức năng Các khoa lâm sàngKhám-Cấp cứu Hệ nội Hệ Ngoại Sản Các khoa cận lâm sàng Tin tứcSự kiện Khám bệnhchữa bệnh Đào tạoNCKH Chỉ đạotuyến Hợp tácquốc tế

Đang xem: Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong y hoc

THỰC HIỆN 5 K (KHẨU TRANG- KHỬ KHUẨN-KHOẢNG CÁCH-KHÔNG TỤ TẬP-KHAI BÁO Y TẾ) — TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LÀ QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI BẢN THÂN, LÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG — BVĐK TỈNH QUẢNG NAM ĐÃ TRIỂN KHAI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH QUA SỐ 1900.969646 VÀ QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI MỤC ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH ONLINE

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Điểm Chuẩn 2020 : Cao Nhất 29, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2020

I. Mục tiêu chung: Là mục tiêu tổng quát của đề tài, chỉ nêu khái quát những điều mà nghiên cứu mong muốn đạt được.

II. Mục tiêu cụ thể: Đề cập một cách có hệ thống, đầy đủ những khía cạnh khác nhau của vấn đề và các yếu tố chủ yếu được cho là ảnh hưởng đến hoặc gây ra vấn đề đó như đã xác định trong phần đặt vấn đề.

*

Mục tiêu phải trả lời 6 câu hỏi:

1.Làm cái gì?2.Ai sẽ làm?3.Làm cho ai?4.Khi nào làm?5.Làm ở đâu?6.Hy vọng đạt được cái gì?

Tiêu chuẩn một mục tiêu tốt:

1.Cụ thể2.Có thể đo lường được3.Có thể đạt được4.Mang tính thực tế5.Có thời gian hạn định

Các thành phần của đề cương:

– Giới thiệu.- Tổng quan tài liệu- Thiết kế và phương pháp nghiên cứu- Thời gian- Kết quả- Tài liệu tham khảo

III. Các bước tiến hành xây dựng một đề cương nghiên cứu khoa học

*

*

Xem thêm: Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ, Cổng Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ

*
*
*
*
*

Title: Dự phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19″; return false;” title=”Dự phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19″>

*
*
*
*
*

Title: Cài đặt ban đầu và xử trí máy thở theo ARDS”; return false;” title=”Cài đặt ban đầu và xử trí máy thở theo ARDS”>

*
*
*
*
*

Title: Thiện nguyện vùng cao 2017″; return false;” title=”Thiện nguyện vùng cao 2017″>

*
*
*
*
*

Title: Chăm sóc thiết yếu”; return false;” title=”Chăm sóc thiết yếu”>

*
*
*
*
*

Title: Bếp yêu thương BVĐK QNam”; return false;” title=”Bếp yêu thương BVĐK QNam”>

*
*
*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *