*

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn tại Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/Đại học Thái Nguyên cùng các nhà khoa học uy tín đến từ các Viện nghiên cứu, các Trường đại học trong và ngoài quân đội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn-60 năm phát triển Viện KH-CN quân sự”.

BAN TỔ CHỨC: Trưởng ban: TS Nguyễn Trung Kiên Giám đốc Viện KH-CN quân sự Phó Trưởng ban: PGS.TS Nguyễn Duy Cương Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN, ĐH Thái Nguyên TS Phan Văn Chương Phó Giám đốc Viện KH-CN quân sự Ủy viên: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội GS.TS Nguyễn Lạc Hồng Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự GS.TS Chử Đức Trình Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN, ĐHQG Hà Nội PGS.TS Ngô Văn Giao Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, BQP GS.TS Vũ Đình Lãm Giám đốc Học viện KHCN, Viện HLKH-CNVN Ủy viên thư ký: TS Lê Đức Hạnh Trưởng Phòng QLKHCN, Viện KH-CN quân sự BAN KHOA HỌC: Trưởng ban: TS Nguyễn Trung Kiên Viện KH-CN quân sự Phó trưởng ban: PGS.TS Nguyễn Trang Minh Viện KH-CN quân sự PGS.TS Vũ Ngọc Pi Trường ĐHKTCN, ĐH Thái Nguyên TS Phan Văn Chương Viện KH-CN quân sự Ủy viên: PGS.TS Ninh Đức Hà Viện HH-VL,Viện KH-CN quân sự TS Phan Tương Lai Viện KH-CN quân sự TS Vũ Mạnh Tuấn Viện Tên lửa, Viện KH-CN quân sự TS Vũ Lê Hà Viện Điện tử, Viện KH-CN quân sự TS Đỗ Việt Bình Viện CNTT, Viện KH-CN quân sự PGS.TS Lê Anh Kiên Viện NĐMT, Viện KH-CN quân sự TS Vũ Tuấn Anh Viện Ra đa, Viện KH-CN quân sự PGS.TS Đào Huy Du Trường ĐHKTCN, ĐH Thái Nguyên PGS.TS Lại Khắc Lãi Trường ĐHKTCN, ĐH Thái Nguyên PGS.TS Phạm Trung Dũng Khoa KTĐK, Học viện KTQS TS Trần Ngọc Bình Viện TĐH KTQS, Viện KH-CN quân sự TS Lê Việt Hồng Viện TĐH KTQS, Viện KH-CN quân sự PGS.TS Nguyễn Thái Dũng Khoa Vũ khí, Học viện KTQS PGS.TS Phạm Thành Long Trường ĐHKTCN, ĐH Thái Nguyên PGS.TS Ngô Như Khoa Trường ĐHKTCN, ĐH Thái Nguyên TS Nguyễn Phúc Linh Viện Vũ khí, TCCNQP PGS.TS Trần Ngọc Thanh Viện Tên lửa, Viện KH-CN quân sự PGS.TS Lê Nhật Thăng Học viện CNBCVT PGS.TS Bùi Ngọc Mỹ Viện KH-CN quân sự PGS.TS Hoàng Sĩ Hồng Viện Điện, Đại học BK HN TS Tạ Chí Hiếu Khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện KTQS TS Nguyễn Thu Cầm Viện VLKT, Viện KH-CN quân sự TS Phan Huy Anh Viện Điện tử, Viện KH-CN quân sự PGS.TS Cao Hải Thường Khoa Hóa lý KT, Học viện KTQS PGS.TS Nguyễn T.H Phương Viện HH-VL, Viện KH-CN quân sự TS Phạm Duy Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga TS Nguyễn Khánh Hưng Viện HHMTQS, Bộ TLHH TS Nguyễn Văn Hoàng Viện CNM, Viện KH-CN quân sự PGS.TS Nguyễn Đức Dũng Viện CNTT, Viện HLKH-CN VN PGS.TS Ngô Thành Long Khoa CNTT, Học viện KTQS PGS.TS Phan Xuân Hiếu Đại học Công nghệ, ĐHQGHN TS Đào Tuấn Hùng Viện 10/Bộ Tư lệnh 86 TS Nguyễn Đức Thảo Viện KH-CN quân sự TS Nguyễn Chí Thành Viện CNTT, Viện KH-CN quân sự Ủy viên thư ký: TS Nguyễn Mạnh Thắng Tạp chí NCKH-CNQS/Viện KH-CN quân sự

Chủ đề hội thảo:

– Kỹ thuật Điều khiển-Tự động hóa;– Kỹ thuật Điện tử-Vật lý-Đo lường;- Cơ học-Cơ khí động lực;- Hóa học-Sinh học-Môi trường;- Toán học-Công nghệ Thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *