Công Ty Tnhh Mtv Kỹ Thuật Và Khoa Học Oppo

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông


Ngành nghề gớm doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt rượu cồn viễn thông khác 6190
2 Hoạt đụng của các điểm truy vấn internet 61901
3 Hoạt cồn viễn thông khác chưa được phân vào đâu 61909
4 Lập trình máy vi tính 62010
5 Tư vấn đồ vật vi tính với cai quản trị khối hệ thống sản phẩm vi tính 62020
6 Hoạt đụng hình thức dịch vụ công nghệ biết tin cùng dịch vụ không giống tương quan mang đến lắp thêm vi tính 62090
7 Xử lý dữ liệu, cho mướn cùng những vận động liên quan 63110
8 Cổng thông tin 63120
9 Hoạt rượu cồn thông tấn 63210
10 Dịch vụ thông tin không giống chưa được phân vào đâu 63290
11 Hoạt động ngân hàng trung ương 64110
12 Hoạt rượu cồn trung gian tiền tệ khác 64190
13 Hoạt đụng chủ thể nắm giữ tài sản 64200
14 Hoạt hễ quỹ tín thác, các quỹ với các tổ chức triển khai tài bao gồm khác 64300
15 Hoạt động cho mướn tài chính 64910
16 Hoạt hễ cấp tín dụng thanh toán khác 64920
17 Hoạt rượu cồn các dịch vụ tài bao gồm khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo đảm và bảo hiểm buôn bản hội) 64990
18 Bảo hiểm nhân thọ 65110
19 Cho thuê máy móc, vật dụng cùng đồ dùng hữu hình khác 7730
20 Cho thuê trang thiết bị, sản phẩm nông, lâm nghiệp 77301
21 Cho mướn đồ đạc, đồ vật xây dựng 77302
22 Cho mướn đồ đạc, sản phẩm văn chống (của cả sản phẩm công nghệ vi tính) 77303
23 Cho mướn máy móc, lắp thêm và vật dụng hữu hình không giống chưa được phân vào đâu 77309
24 Cho mướn gia tài vô hình phi tài chính 77400
25 Hoạt rượu cồn của những trung trung khu, cửa hàng đại lý tư vấn, trình làng và môi giới lao hễ, Việc làm 78100
26 Cung ứng lao động lâm thời thời 78200

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 0312059023 Kho Hàng- Chi Nhỏnh Cụng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viờn Kỹ Thuật và K Lụ B18/D21 Khu Đụ thị bắt đầu Cầu Giấy
2 0312059023 Kho Hàng - Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & Khoa Học O Lo B18/D21 quần thể đụ thị bắt đầu Cầu Giấy
3 0312059023 Địa Điểm Kinh Doanh - Chi Nhỏnh Cụng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viờn Lụ B18/D21 Khu Đụ thị new Cầu Giấy
4 0312059023 Cụng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viờn Kỹ Thuật và Khoa Học Oppo - Trung 180 Nguyễn Văn uống Trỗi
5 0312059023 Trung Tõm Chăm Súc Khỏch Hàng Oppo Service Club 2 - Chi Nhỏn Tầng 5, tũa bên 148 Tower, số 148 mặt đường Hoàng Quốc Việt
6 0312059023 Trung Tõm Chăm Súc Khỏch Hàng Oppo Service Club 1 - Chi Nhỏn Số 203 phố Minc Khai
7 0312059023 Địa Điểm Kinch Doanh - Oppo Service Club - Chi Nhỏnh Cụng Ty 249 Nguyễn Văn uống Linh
8 0312059023 Địa Điểm Kinch Doanh Cụng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viờn Kỹ Thuật và K Lầu 6, Tũa đơn vị SCB, 242 Cống Quỳnh

*

Cơ sở tài liệu tin tức công ty lớn là website cung ứng, tra cứu vãn miễn chi phí công bố công ty lớn.