Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động viễn thông khác 6190
2 Hoạt động của các điểm truy cập internet 61901
3 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 61909
4 Lập trình máy vi tính 62010
5 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 62020
6 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090
7 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 63110
8 Cổng thông tin 63120
9 Hoạt động thông tấn 63210
10 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 63290
11 Hoạt động ngân hàng trung ương 64110
12 Hoạt động trung gian tiền tệ khác 64190
13 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 64200
14 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác 64300
15 Hoạt động cho thuê tài chính 64910
16 Hoạt động cấp tín dụng khác 64920
17 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990
18 Bảo hiểm nhân thọ 65110
19 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
20 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 77301
21 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 77302
22 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 77303
23 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 77309
24 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 77400
25 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100
26 Cung ứng lao động tạm thời 78200

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 0312059023 Kho Hàng- Chi Nhỏnh Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & K Lụ B18/D21 Khu Đụ thị mới Cầu Giấy
2 0312059023 Kho Hàng – Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & Khoa Học O Lo B18/D21 khu đụ thị mới Cầu Giấy
3 0312059023 Địa Điểm Kinh Doanh – Chi Nhỏnh Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Lụ B18/D21 Khu Đụ thị mới Cầu Giấy
4 0312059023 Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo – Trung 180 Nguyễn Văn Trỗi
5 0312059023 Trung Tõm Chăm Súc Khỏch Hàng Oppo Service Club 2 – Chi Nhỏn Tầng 5, tũa nhà 148 Tower, số 148 đường Hoàng Quốc Việt
6 0312059023 Trung Tõm Chăm Súc Khỏch Hàng Oppo Service Club 1 – Chi Nhỏn Số 203 phố Minh Khai
7 0312059023 Địa Điểm Kinh Doanh – Oppo Service Club – Chi Nhỏnh Cụng Ty 249 Nguyễn Văn Linh
8 0312059023 Địa Điểm Kinh Doanh Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & K Lầu 6, Tũa nhà SCB, 242 Cống Quỳnh

*

Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *