(TN&MT) – Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo tuyển dụng 44 chỉ tiêu viên chức vào các vị trí việc làm trong các tổ chức trực thuộc Viện.

Đang xem: Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

II. Nhu cầu tuyển dụng: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

III. Yêu cầu về trình độ

Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ và chuyên ngành đào tạo.

IV. Hồ sơ dự tuyển

(Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo)

V. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển (bao gồm 02 vòng thi)

a) Vòng 1:

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm

– Địa điểm dự kiến: Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng (60 câu hỏi)

+ Phần II: Ngoại ngữ – Tiếng Anh (30 câu hỏi).

* Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

+ Phần III: Tin học (30 câu hỏi)

* Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Xem thêm:

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển mới được thi tiếp vòng 2.

b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: phỏng vấn (thang điểm 100)

– Địa điểm dự kiến: Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 222, Tầng 2, Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

VII. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định 500.000 đồng/ thí sinh (Theo quy định tại Thông tư 228/2016-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

– Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển không đầy đủ thông tin theo quy định.

Xem thêm: Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Xã Hội Nhân Văn, Trung Tâm Ngoại Ngữ

– Không trả lại lệ phí thi tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển sau khi thí sinh đã hoàn tất thủ tục nộp.

Lưu ý:

(Các thông tin cụ thể về việc tuyển dụng sẽ được thông báo, cập nhật trên bảng tin và trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: www.imh.ac.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *