– Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước được phân loại theo Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của CHính phủ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
– Trung tâm có chức năng tổ chức nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào sản xuất và đời sống.

Đang xem: Sở khoa học công nghệ tỉnh bà rịa vũng tàu

– Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
– Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng theo quy định pháp luật.
– Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
– Tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
– Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao, nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.
– Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật mới, các mô hình khoa học công nghệ đã triển khai hiệu quả và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới và giống cây, con mới.

Xem thêm: Viện Nghiên Cứu – Cục Khoa Học Quân Sự (Việt Nam)

– Tổ chức nghiên cứu, chế tạo cải tiến công nghệ, xây dựng, lắp đặt các thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
– Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng.
– Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trưng bày khoa học và công nghệ; tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng để tiếp nhận công nghệ và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao.
– Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện về khoa học và công nghệ khi được yêu cầu và theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân.
– Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển công nghệ theo định hướng tại địa phương.

Xem thêm: Khoa Học Quân Sự Quân Sự Thế Giới, Tin Quan Su 2021

– Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệTư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứngTư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệTư vấn lập dự án đầu tưĐịnh giá, đánh giá công nghệĐo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩmSở hữu trí tuệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *