*

*

*

Khoa có mục tiêu phát triển đào tạo và học thuật rõ ràng, cụ thể, khả thi và phù hợp với kế hoạch phát triển của khoa, phù hợp với sứ mạng của nhà trường.Trên cơ sở Chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2007-2012 của Nhà trường, Khoa Báo chí và Truyền thông đã xây dựng mục tiêu phát triển đào tạo và học thuật khá rõ ràng, cụ thể.

Đang xem: Khoa báo chí đại học quốc gia hà nội

Về đào tạoỞ bậc đại học sẽ đào tạo theo hướng đa chuyên ngành (Báo in, Xuất bản; PR và Quảng cáo; Các loại hình truyền thông điện tử và Nghiên cứu truyền thông) và đa loại hình (hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và hệ Văn bằng 2).Ở bậc sau đại học sẽ liên kết với Khoa Báo chí và Truyền thông Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp cao học về báo chí. Ngoài ra, Khoa sẽ phối hợp với Hội Nhà Báo TP.HCM và các cơ quan báo chí mở các kháo huấn luyện nghiệp vụ ngắn hạn về báo chí và truyền thông cho cho các đối tượng có nhu cầu.
Về học thuậtKhoa triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hai hướng chính: – Lý thuyết- lịch sử báo chí và truyền thông; – Ứng dụng báo chí và truyền thông.Hướng thứ nhất chủ yếu nghiên cứu dịch thuật các công trình tài liệu tham khảo cơ bản và hiện đại về truyền thông của các quốc gia tiên tiến như Anh, Mỹ, Pháp; nghiên cứu các hiện tượng nổi bật trong lịch sử báo chí dân tộc, báo chí khu vực và báo chí thế giới.Hướng thứ hai chủ yếu nghiên cứu, dịch thuật các giáo trình tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình tác nghiệp các thể loại báo chí cơ bản; trong đó ưu tiên cho các đề tài nghiên cứu, dịch thuật thuộc lĩnh vực PR, quảng cáo, phát thanh- truyền hình.

Xem thêm: Khoa Tài Chính Học Viện Ngân Hàng Hà Nội, Học Viện Ngân Hàng

Chuẩn đầu ra

*

Văn phòng:Phòng A.107, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGTP.HCM

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

RadEditor – HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.RadEditor”s components – toolbar, content area, modes and modules Toolbar”s wrapper

Content area wrapper

RadEditor hidden textarea RadEditor”s bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.

It contains RadEditor”s Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and ResizerEditor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer

RadEditor – please enable JavaScript to use the rich text editor.

Xem thêm: Khoaxaydung – Trường Đại Học Bình Dương

RadEditor”s Modules – special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *