Thực đơn Trang chủ Chính quyền Cơ hội đầu tư – Phát triển Dịch vụ công Sơ đồ cổng

*
*

*

*

Giới thiệu

*

*

Hệ thống văn bản

(HCM CityWeb) – Chiều 4/1, tại TPHCM, Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục CTPN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt; Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

Đang xem: Cục công tác phía nam bộ khoa học và công nghệ

Trải qua 40 năm thành lập, Cục Công tác phía Nam đang đẩy mạnh việc kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp. Thí điểm triển khai cơ chế chính sách về hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia, phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, an toàn giao thông; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp; hỗ trợ thành lập 30 doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực quản trị tài sản trí tuệ, tham gia các chương trình KH&CN quốc gia do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý như: Chương trình Năng suất chất lượng, Chương trình quản trị tàisản trí tuệ.

Trong công tác triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, Cục đã tham gia và hoàn thành 1 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư với Trung Quốc, 2 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ; hoàn thành gần 20 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và 4 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Tham gia góp ý cho Bộ KH&CN xây dựng “Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Chương trình Tây Nam Bộ2014 – 2019). Chương trình được thực hiện nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc quy hoạch và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất giải pháp KH&CN liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và liên vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ; triển khai có hiệu quả các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nam Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CNHuỳnh Thành Đạt chúc mừng và nhấn mạnh Cục Công tác phía Nam luôn là một bộ phận không thể tách rời của Bộ KH&CN, là “cánh tay nối dài” của Bộ trong việc triển khai các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở khu vực các tỉnh phía Nam. Các thế hệ cán bộ của Cục Công tác phía Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Bộ và của ngành KH&CN.

Xem thêm: Ctt Đhbkhn – Phòng Đào Tạo

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị Cục Công tác phía Nam cần chủ động đánh giá thực tiễn triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ trong việc đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng, triển khai các chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò của KH&CNphục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Cục Công tác phía Nam phải thực hiện được rõ nét hơn vai trò là đầu mối để liên kết các tỉnh trong vùng hoặc các tiểu vùng để triển khai các nhiệm vụ KH&CN chung, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Cục Công tác phía Nam phải chủ động hơn nữa phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, cũng như các đơn vị khác của Bộ trong việc thúc đẩy sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở các tỉnh phía Nam, tăng cường năng lực kết nối với không chỉ Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia mà còn với các Hệ sinh thái trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm: Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Về Vấn Đề Tự Học, Đề Tài Nghiên Cứu Vấn Đề Tự Học

Dịp này, Cục Công tác phía Nam đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác giai đoạn 2006–2008; Huân chương lao động hạng 3 đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012; Cờ thi đua của Bộ KH&CN tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011; Cờ thi đua của Bộ KH&CN tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN (năm 2020) về thành tích trong hoạt động quản lý nhà nước vê KH&CN, góp phần vào sự phát triển của Bộ KH&CN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *