Thị trường bất động sản TPHCM thực trạng và giải pháp _ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 110 140 0

Đang xem: Các giai đoạn của tiến trình nghiên cứu khoa học

Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu của việt nam khi việt nam là thành viên của WTO đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu của việt nam khi việt nam là thành viên của WTO đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 818 1
Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro giá cả tài chính trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro giá cả tài chính trong kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 846 0
Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của việt nam trong giai đoạn mới (2005 2020) đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của việt nam trong giai đoạn mới (2005 2020) đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 794 0
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – TÀI SẢN, ĐẶC BIỆT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ GÓP VỐN BAN ĐẦU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC )
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – TÀI SẢN, ĐẶC BIỆT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ GÓP VỐN BAN ĐẦU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ) 525 0
Đề tài nghiên cứu khoa học SKKN cán bộ quản lý năm học 20142015: Các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS, Huyện Hương Khê trong giai đoạn hiện nay
Đề tài nghiên cứu khoa học SKKN cán bộ quản lý năm học 20142015: Các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS, Huyện Hương Khê trong giai đoạn hiện nay 1,171 6
Đánh giá thực trạng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp thành phố giai đoạn 2006-2010 tại thành phố Đà Nẵng
Đánh giá thực trạng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp thành phố giai đoạn 2006-2010 tại thành phố Đà Nẵng 322 0
Đề tài nghiên cứu khoa học phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của men đen trong dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 ở chương trình THCS
Đề tài nghiên cứu khoa học phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của men đen trong dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 ở chương trình THCS 459 0
ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của các DOANH NGHIỆP vận tải BIỂN tại hải PHÒNG THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP
ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của các DOANH NGHIỆP vận tải BIỂN tại hải PHÒNG THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP 333 2

Xem thêm: Nhà Khoa Học Tiếng Anh Là Gì ? Mổ Xẻ Ngữ Nghĩa Các Từ Về Nha Khoa

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do ASEAN trung quốc
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do ASEAN trung quốc 210 443 0
Ảnh hưởng của sự chuyển đổi cơ cấu sở hữu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Ảnh hưởng của sự chuyển đổi cơ cấu sở hữu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 1,174 2
Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 885 0
Các yếu tố chính tác động vào sự lựa chọn hàng nội và hàng ngoại nhập của người việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Các yếu tố chính tác động vào sự lựa chọn hàng nội và hàng ngoại nhập của người việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 950 3
Co sở khoa học cho sự lựa chọn giải pháp và bước đi nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa về dịch vụ thương mại đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Co sở khoa học cho sự lựa chọn giải pháp và bước đi nhằm đẩy mạnh tiến trình mở cửa về dịch vụ thương mại đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 1,020 1
Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu việt nam trong tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ
Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu việt nam trong tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ 922 2
Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 1,073 0
Phương pháp luận xây dựng lộ trình tự do hóa tài chính việt nam giai đoạn 2001 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Phương pháp luận xây dựng lộ trình tự do hóa tài chính việt nam giai đoạn 2001 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 587 0

Xem thêm: Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An, Viện Khoa Học Hình Sự, Bộ Công An Việt Nam

CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I- GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ Để tiến hành nghiên cứu khoa học phải chuẩn bị đầy đủ mặt cho nghiên cứu Bước chuẩn bị có vị trí đặc biệt, góp phần định chất lượng công trình nghiên cứu Chuẩn bị nghiên cứu xác định đề tài kết thúc việc chuẩn bị lập kế hoạch tiến hành nghiên cứu Xác định đề tài nghiên cứu 1.1 Tầm quan trọng việc xác định đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học nhiều vấn đề khoa học có chứa nhiều điều chưa biết (hoặc biết chưa đầy đủ) xuất tiền đề khả biết nhằm giải đáp vấn đề đặt khoa học thực tiễn Xác định đề tài tìm vấn đề làm đối tượng nghiên cứu Vấn đề khoa học thực tiễn vô phong phú, xác định cho vấn đề nghiên cứu việc làm đơn giản Xác định đề tài khâu then chốt, có ý nghĩa quan trọng người nghiên cứu, phát vấn đề để nghiên cứu nhiều khó giải vấn đề lựa chọn đề tài định phương hướng chuyên môn nghiệp người nghiên cứu Vì vậy, xác định đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu cần ý tới yêu cầu đề tài nghiên cứu 1.2 Các yêu cầu đề tài nghiên cứu – Đề tài nghiên cứu phải có ý nghĩa khoa học: bổ sung nội dung lý thuyết khoa học; làm rõ số vấn đề lý thuyết vốn tồn tại; xây dựng sở lý thuyết xây dựng nguyên lý giải pháp khác kỹ thuật, công nghệ, tổ chức, quản lý – Đề tài phải có tính thực tiễn, thể hiện: xây dựng luận cho chương trình phát triển kinh tế xã hội; nhu cầu kỹ thuật sản xuất; nhu cầu tổ chức, quản lý, thị trường – Đề tài phải có tính cấp thiết thời điểm tiến hành nghiên cứu Vấn đề điểm nóng bỏng giáo dục nghề nghiệp cần phải giải giải đem lại giá trị thiết thực cho lý luận thực tiễn, đóng góp cho phát triển khoa học đời sống 1.3 Các điều kiện lựa chọn đề tài nghiên cứu Thực tiễn giáo dục nghề nghiệp phong phú, đa dạng, tìm nhiều đề tài để nghiên cứu Thực số đề tài mà thực tiễn giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi nghiên cứu nhiều mà số vấn đề chọn làm đề tài nghiên cứu có kết không nhiều Có vấn đề tiên tưởng nghiên cứu sâu, bắt tay vào thấy khó có khả phát triển lý thuyết có tác dụng thực tiễn Nhiều vấn đề thấy rõ cần nghiên cứu, đề cập phát biểu tham luận ngắn mà không thành công nghiên cứu sâu Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi số điều kiện chủ quan người nghiên cứu điều kiện khách quan công tác nghiên cứu a Điều kiện chủ quan Đề tài phải phù hợp với xu hướng, khả năng, kinh nghiệm người nghiên cứu Đương nhiên, người nghiên cứu phải đứng trước lựa chọn nguyện vọng khoa học cá nhân với việc giải nhu cầu bách xã hội b Điều kiện khách quan việc nghiên cứu Phải có đủ điều kiện khách quan đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài như: sở thông tin, tư liệu, phương tiện, thiết bị thí nghiệm ( cần phải tiến hành thí nghiệm), kinh phí cần thiết, quỹ thời gian thiên hướng khoa học người hướng dẫn người lãnh đạo khoa học, cộng tác viên có kinh nghiệm Các yếu tố coi điều kiện xuất phát điểm công nghiên cứu, thiếu điều kiện việc nghiên cứu không đem lại kết mong muốn Các đề tài xây dựng từ việc phát nhà sư phạm, hay nhà nghiên cứu sở, cấp đưa tới, đấu thầu mà dành Có đề tài độc lập, có đề tài tạo thành nhóm hay chương trình nghiên cứu, cấp quốc gia, cấp bộ, nghành Đăng ký đề tài việc tự ý thức khả điều kiện sở thành công 1.4 Một số vấn đề cụ thể việc xác định đề tài nghiên cứu a Kết hợp chặt chẽ việc nghiên cứu lý luận việc nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp nói riêng b Xác định tính chất đề tài nghiên cứu Tuỳ theo tính chất đề tài, ta có đề tài mang tính chất điều tra, tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu bản, thực nghiệm, tính hỗn hợp Mỗi loại đề tài gồm bước tiến hành định, theo trình tự tính kế tục xác định c Xác định lịch sử vấn đề nghiên cứu Khi lựa chọn đề tài, người nghiên cứu cần xác định lịch sử vấn đề nghiên cứu để phát vấn đề nghiên cứu, nhằm xác định rõ mức độ nghiên cứu công trình trước,chỉ mặt hạn chế, xác định điều đề tài kế thừa bổ xung phát triển để chứng minh đề xuất nghiên cứu đề tài nghiên cứu không lặp lại kết nghiên cứu trước công bố d Xác định phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài phần giới hạn nghiên cứu liên quan đến đối tượng khảo sát nội dung nghiên cứu Xác định phạm vi nghiên cứu xác định giới hạn không gian đối tượng khảo sát, giới hạn quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu giới hạn quy mô nghiên cứu xử lý Xác định phạm vi nghiên cứu đề tài giúp cho việc nghiên cứu hướng, không lệch trọng tâm e Phát biểu đề tài nghiên cứu Vấn đề khoa học chủ thể chọn làm đối tượng nghiên cứu trở thành đề tài nghiên cứu sau làm rõ vấn đề liên quan đến mục tiêu nghiên cứu đề tài đặt tên, tức phát biểu thành tên gọi Tên đề tài nghiên cứu lời văn diễn đạt mô hình tư kết dự kiến trình nghiên cứu dạng súc tích Tên đề tài diễn đạt lòng mong muốn người nghiên cứu tác động vào đối tượng, cải tiến để cuối đến mục tiêu dự kiến Tên đề tài phải gọn, rõ, có nội dung xác định Tên đề tài phải súc tích, chữ nhiều thông tin nhất, chứa đựng vấn đề nghiên cứu, phản ánh cô đọng nội dung nghiên cứu, mang ý nghĩa khúc chiết, đơn trị, không phép hiểu nhiều nghĩa Tên đề tài diễn đạt câu ngữ pháp bao quát đối tượng hàm chứa nội dung phạm vi nghiên cứu Tránh đặt tên đề tài cụm từ mang nhiều tính bất định “một số vấn đề ”, “ vài suy nghĩ ”, “góp phần vào ” Xây dựng đề cương nghiên cứu 2.1 Tầm quan trọng việc xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học Khi tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học thao tác quan trọng phải xây dựng đề cương nghiên cứu Đề cương nghiên cứu văn dự kiến bước nội dung công trình bước tiến hành để trình quan tổ chức tài trợ phê duyệt, sở để làm việc với đồng nghiệp Xây dựng đề cương nghiên cứu bước quan trọng, giúp cho người nghiên cứu giành chủ động trình nghiên cứu Có đề cương xếp kế hoạch chi tiết cho hoạt động nghiên cứu Đề cương kế hoạch hai văn có nhiều điểm tương tự thật tính chất khác nhau, kế hoạch vạch diễn biến, trình tự hoạt động, đề cương vào nội dung việc nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu phải trình bày rõ ràng, đầy đủ đề cương 2.2 Nội dung đề cương nghiên cứu khoa học Nội dung đề cương nghiên cứu thường bao gồm nội dung sau đây: a Lý chọn đề tài, mục đích nghiên cứu lịch sử vấn đề nghiên cứu – Lý chọn đề tài nghiên cứu (hay gọi tính cấp thiết đề tài nghiên cứu) Phần yêu cầu người nghiên cứu phải trình bày rõ ràng, tường minh lý khiến tác giả chọn đề tài để nghiên cứu mặt lý thuyết, mặt thực tiễn, tính cấp thiết, lực nghiên cứu sở thích cá nhân Lý chọn đề tài thường xuất phát từ yêu cầu thực tế công tác mà người nghiên cứu đảm nhiệm , hay từ việc phát thiếu sót, hạn chế nghiên cứu lý thuyết chuyên ngành cần phải bổ sung, mà việc nghiên cứu đem lại lợi ích cho tương lai khoa học thực tiễn – Mục đích nghiên cứu Mỗi đề tài nghiên cứu tuỳ theo phạm vi nghiên cứu phải xác định rõ mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu mục tiêu đề tài hướng tới, định hướng chiến lược toàn vấn đề cần giải đề tài Mục đích đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hiệu trình giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng tổ chức quản lý giáo dục nghề nghiệp – Lịch sử vấn đề nghiên cứu Phân tích sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu, từ trước đến có nghiên cứu, vào năm nào, nước hay nước ngoài, nghiên cứu đến đâu Hay nói cách khác làm rõ mức độ nghiên cứu công trình trước, mặt hạn chế tìm thấy điều mà đề tài kế thừa bổ sung phát triển để chứng minh đề xuất nghiên cứu đề tài không lặp lại kết nghiên cứu trước công bố b Khách thể đối tượng nghiên cứu Thế giới khách quan đối tượng nghiên cứu khoa học Tuy nhiên giới vô rộng lớn, lĩnh vực khoa học phải chọn cho phận, phần để tập trung khám phá tìm tòi, thao tác xác định khách thể nghiên cứu Trong khách thể rộng lớn đó, đề tài cụ thể lại phải chọn cho mặt, thuộc tính, mối quan hệ khách thể để nghiên cứu Bộ phận đối tượng nghiên cứu đề tài Mỗi đề tài nghiên cứu vấn đề, có nghĩa đề tài có đối tượng nghiên cứu Như vậy, xác định đối tượng nghiên cứu xác định trung tâm cần khám phá đề tài khoa học Ví dụ đề tài nghiên cứu “Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam”, khách thể nghiên cứu là: đào tạo nghề Việt Nam, đối tượng nghiên cứu là: giải pháp nhằm phát triển đào tạo nghề Khách thể đối tượng nghiên cứu hai khái niệm có mối quan hệ loài giống, chúng chuyển hoá cho Khách thể đề tài nhỏ đối tượng đề tài lớn ngược lại đối tượng đề tài lớn khách thể đề tài nhỏ Khách thể đồng nghĩa với môi trường đối tượng mà ta xem xét Xác định đối tượng xác định trung tâm, xác định khách thể nghĩa xác định giới hạn chứa đựng trung tâm, vòng mà đề tài không phép vượt qua Do xác định khách thể đối tượng nghiên cứu thao tác chất trình nghiên cứu khoa học c Giả thuyết khoa học Để tiến hành khám phá đối tượng, mà người ta chưa biết, thao tác quan trọng nghiên cứu khoa học tiên đoán chất đối tượng, từ tiên đoán mà người ta tìm phương pháp, đường để khám phá thân đối tượng Giả thuyết khoa học mô hình giả định, dự đoán chất đối tượng nghiên cứu Một công trình khoa học thực chất chứng minh giả thuyết khoa học Do xây dựng giả thuyết thao tác quan trọng công trình khoa học Giả thuyết có chức tiên đoán chất kiện, đồng thời chức đường để khám phá đối tượng Giả thuyết xây dựng sở phân tích đối tượng so sánh với đối tượng khác gần giống mà ta biết, phép tương tự kết hợp với trí tưởng tượng sáng tạo để nhà khoa học tiên đoán chất đối tượng Giả thuyết xây dựng phải tuân thủ yêu cầu sau đây: Giả thuyết phải có tính thông tin kiện, nghĩa có khả giải thích kiện cần nghiên cứu 2 Giả thuyết kiểm chứng thực nghiệm Mọi giả thuyết khoa học phải chứng minh Nếu giả thuyết chứng minh, trở thành phận lý thuyết khoa học, giả thuyết chứng minh tức đề tài thực Vì vậy, thực chất công trình khoa học chứng minh giả thuyết khoa học d Các nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu – Các nhiệm vụ nghiên cứu Xuất phát từ mục đích giả thuyết khoa học, đề tài phải xác định nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể Nhiệm vụ nghiên cứu mục tiêu cụ thể mà đề tài phải thực Xác định nhiệm vụ nghiên cứu xác định công việc phải làm, mô hình dự kiến nội dung đề tài Các nhiệm vụ thực đề tài hoàn thành Trong nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp, nhiệm vụ nghiên cứu thường xây dựng sau: + Xây dựng sở lý luận đề tài + Phân tích làm rõ chất quy luật đối tượng nghiên cứu (thông qua phân tích lý thuyết số liệu thu thập khảo sát thực trạng) + Đề xuất giải pháp ứng dụng cải tạo thực – Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn đề tài phạm vi mà đề tài phải thực Còn phạm vi nghiên cứu phần giới hạn nghiên cứu liên quan đến đối tượng khảo sát nội dung nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu bao gồm giới hạn không gian đối tượng khảo sát, giới hạn quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu giới hạn quy mô nghiên cứu sử lý e Các nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu – Các nguồn tài liệu Tác giả phải trình bày rõ tài liệu tham khảo đọc để xây dựng đề cương Các tài liệu liệt kê có chọn lọc phù hợp với phạm vi đề tài nghiên cứu Thông thường đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp cần đọc loại tài liệu sau đây: Những tác phẩm kinh điển chủ nghĩa Mác – Lê nin có liên quan đến đề tài nghiên cứu 2 Những văn kiện có liên quan Đảng, Chính phủ cấp nghành giáo dục Những tài liệu lý luận vấn đề có liên quan đến đề tài (ví dụ lý luận giáo dục học, sinh lý học vấn đề giáo dục mà ta nghiên cứu) Những công trình nghiên cứu vấn đề trực tiếp liên quan đến đề tài (những chuyên khảo, luận văn, đặc biệt loại tạp chí vv) Cũng có nhiều trường hợp cần đọc tài liệu thống kê xác suất để học cách tính toán xử lý số liệu thu Tuỳ theo nghành cụ thể đề tài nghiên cứu mà cần đọc thêm loại tài liệu khác – Các phương pháp nghiên cứu Để tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học, người nghiên cứu thường phải sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể (phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp toán học ), phải lựa chọn xem phương pháp phù hợp với đặc điểm đề tài yêu cầu nghiên cứu Các phương pháp đường thực công trình nghiên cứu để khám phá đối tượng Vì vậy, xác định xác phương pháp nghiên cứu giúp trình nghiên cứu thu kết tốt khách quan f Dự kiến dàn ý công trình nghiên cứu Dàn ý nội dung công trình nghiên cứu thực chất dự thảo nội dung, mô hình đề tài mà người nghiên cứu định tiến hành, đòi hỏi người nghiên cứu phải thực nghiêm túc Hay nói theo cách khác, sườn nội dung nghiên cứu nhằm thu thập khai thác tài liệu Dàn ý nội dung gồm chương, mục phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu Dựa theo dàn ý, người nghiên cứu thu thập tư liệu (lý luận) xử lý liệu thu (qua điều tra, quan sát, thực nghiệm) để hình thành nội dung báo cáo Dàn ý nội dung dự kiến công trình nghiên cứu thông thường gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung, kết luận khuyến nghị Trong đó, phần nội dung phần bản, chủ yếu chia thành chương, mục, tiểu mục (số lượng chương, mục, tiểu mục tuỳ thuộc đặc điểm đề tài, khối lượng nội dung, cách trình bày tác giả ) Thông thường nội dung dàn ý công trình nghiên cứu có ba chương: Chương I: Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Chương II: Thực trạng vấn đề nghiên cứu Chương III: Với tên gọi khác nhau, chủ yếu trình bày: kết thực nghiệm, khẳng định giả thuyết, học rút từ kết nghiên cứu, giải pháp đề xuất để giải tồn đề tài hướng dẫn thực tiễn Dàn ý có tính chất tạm thời, sửa đổi bước hoàn chỉnh trình nghiên cứu Dàn ý cần trình bày cụ thể tới mục, tiểu mục Dàn ý thực chi tiết hợp lý việc thu thập tài liệu xếp kiện dễ dàng g Kế hoạch nghiên cứu Kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học thể ý đồ, cách thức bước thực cụ thể người nghiên cứu, định hướng cho toàn việc nghiên cứu: từ việc thu thập thông tin tư liệu đến viết bảo vệ công trình Lập kế hoạch đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu phát triển hướng, tự chủ động làm việc, đạt mục đích cuối đề Kế hoạch nghiên cứu văn trình bày kế hoạch dự kiến triển khai đề tài tất phương diện như: nội dung công việc, ấn định thời gian thực công việc, sản phẩm phải có phân công trách nhiệm cho thành viên, cộng tác viên Xây dựng tổ chức thực kế hoạch nghiên cứu thường dự kiến triển khai theo giai đoạn làm việc diễn nối tiếp đan xen (1) Giai đoạn chuẩn bị a Chọn đề tài, xác định đối tượng, nhiệm vụ mục đích nghiên cứu: – Theo dõi công trình thành tựu khoa học có liên quan đến đề tài – Tham khảo kết công trình – Đánh giá kết nghiên cứu công trình – Trao đổi ý kiến với nhà khoa học b Lập tóm tắt công trình nghiên cứu phạm vi đề tài nghiên cứu c Lập kế hoạch sơ cho công tác nghiên cứu d Tiến hành thử số công việc (ví dụ: thí nghiệm, điều tra thăm dò ) (2) Giai đoạn nghiên cứu thực a Nghiên cứu thực nêu rõ thực trạng vấn đề tài nghiên cứu b Thực nhiệm vụ nghiên cứu đặt kế hoạch: – Sưu tầm tài liệu liên quan đến đề tài – Tổ chức thu thập tư liệu (qua điều tra, hội thảo, thực tế ) – Tiến hành thực nghiệm (nếu có) c Sơ kết đánh giá sơ công việc thực d Hoàn thiện công việc hoàn thành kế hoạch nghiên cứu (3) Giai đoạn định kết cấu công trình nghiên cứu a Tiến hành tập hợp, xử lý kết nghiên cứu b Lập dàn – cấu trúc báo cáo kết nghiên cứu (4) Giai đoạn viết công trình a Viết công trình: viết sơ viết thức công trình b Viết báo cáo tóm tắt công trình (đối với loại luận văn, luận án, đề tài nghiệm thu ) (5) Giai đoạn bảo vệ (công bố) công trình – Người nghiên cứu cần phải xây dựng tổ chức thực loại kế hoạch cụ thể như: Kế hoạch tiến độ, kế hoạch nhân lực, lập dự toán kinh phí nghiên cứu – Văn kế hoạch nghiên cứu thường soạn thảo thành hai loại: + Văn để nộp cho quan quản lý đề tài nghiên cứu quan tài trợ Loại văn mang ý nghĩa pháp lý nhiều ý nghĩa học thuật, phải làm theo mẫu quan quy định, phải thể kế hoạch tiến độ, nội dung sử dụng kinh phí phù hợp + Văn để thảo luận sử dụng nội nhóm nghiên cứu: nội dung, văn phải quán với văn trên, quy định cụ thể hơn, đầy đủ mối quan hệ nội thành viên nhóm nghiên cứu II GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU Thu thập tài liệu thực tế 1.1 Tầm quan trọng Thu thập tài liệu lý thuyết thực tế có tầm quan trọng to lớn, giúp cho người nghiên cứu chứng minh cho giả thuyết khoa học đưa 1.2 Các nguồn tài liệu thực tế Người nghiên cứu cần thu thập thông tin qua nguồn tài liệu thực tế sau: – Chủ trương sách có liên quan đến nội dung nghiên cứu – Cơ sở lý thuyết có liên quan đến nội dung đối tượng nghiên cứu – Thành tựu lý thuyết đạt kết nghiên cứu trước công bố có liên quan đến chủ đề nghiên cứu – Các số liệu thống kê – Kết quan sát thực nghiệm thân người nghiên cứu thu thập 1.3 Các hình thức thu thập tài liệu Để thu thập thông tin, người nghiên cứu thường sử dụng hình thức: thu thập tài liệu từ nguồn (tạp chí, báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học, tài liệu lưu trữ, số liệu thống kê, thông tin đại chúng), vấn, tiến hành quan sát, tiến hành thực nghiệm – Nghiên cứu nguồn tài liệu: + Lập danh mục tư liệu cần theo hệ thống phân loại phù hợp để tương hợp với hệ thống thông tin tư liệu chung + Lập phiếu thư mục: người nghiên cứu phải tự lập phiếu thư mục để tiện tra cứu, ghi rõ: nguồn tư liệu, mã số thư viện + Đọc tài liệu: đọc kỹ, đọc lướt nhanh, tóm tắt, trích ghi, phân tích, đánh giá, phê phán, ghi nhận xét ý kiến cá nhân Người nghiên cứu cần đọc đầy đủ nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài để làm tổng quan thành tựu liên quan đến đề tài – Tìm hiểu thực tại: Phát thực trạng phát triển đối tượng phương pháp nghiên cứu thực tiễn Các tài liệu thu thập từ phương pháp quan sát, điều tra, thí nghiệm, thực nghiệm qua xử lý toán học thống kê cho ta tài liệu khách quan đối tượng 1.4 Những yêu cầu tài liệu Tài liệu thu thập phải phù hợp với yêu cầu đề tài, làm sở lý thyết cho đề tài Tài liệu phải xác định tính chân thực, phục vụ cho chứng minh vấn đề nghiên cứu Xử lý tài liệu thực tế Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp khác để thu thập kiện liên quan đến đề tài nghiên cứu Các kiện thu thập chưa thể sử dụng mà phải qua trình sàng lọc, phân tích, xử lý Các kiện gọi chung tài liệu thu thập 2.1 Sàng lọc tài liệu Chỉ nên bắt tay vào sàng lọc tài liệu có khối lượng tài liệu định Sàng lọc tài liệu gồm công việc sau: – Phân loại tài liệu: Công việc nhằm phân loại tài liệu thu – Chọn lọc tài liệu, tư liệu, số liệu: nghiên cứu mối liên hệ tài liệu, tư liệu, số liệu So sánh, đối chiếu, chọn lọc tài liệu, tư liệu, số liệu quan trọng, thiết thực, có độ tin cậy cao – Sắp xếp tài liệu, tư liệu, số liệu: Sau quy thành nhóm tài liệu, số liệu, tiến hành lập dàn ý, xếp cụ thể nội dung vấn đề theo lôgic định, chọn vấn đề cần sâu phân tích 2.2 Xử lý tài liệu Đây giai đoạn bản, định chất lượng đề tài, tư liệu, số liệu sử lý đắn, xác có ý nghĩa việc xác nhận (chứng minh) hay bác bỏ giả thuyết nêu Mục đích việc phân tích xử lý thông tin, tư liệu tập hợp, chọn lọc hệ thống hoá phần khác thông tin, tư liệu có để từ tìm khía cạnh mới, kết luận đối tượng Quá trình phân tích, xử lý thông tin, tư liệu trình sử dụng kiến thức tổng hợp người nghiên cứu, trình sử dụng tư biện chứng lôgic với phương pháp nghiên cứu khoa học để xem xét đối tượng Quá trình trình độ người nghiên cứu quy định Nội dung phương pháp xử lý thông tin bao gồm: xử lý thông tin định lượng xử lý thông tin định tính a Xử lý thông tin định lượng Các kiện thu thập qua phương pháp thực nghiệm, phương pháp điều tra vấn, phương pháp quan sát, sau sàng lọc thường xử lý dạng định lượng theo phương pháp thống kê… phương pháp phân tích loại trừ, phân tích tương quan phân tích biến thiên phương pháp phân tích định lượng sử dụng rộng rãi Xử lý số rời rạc, bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị Xử lý thông tin định lượng để phát động thái quy luật biến động tham số b Xử lý thông tin định tính Mục đích xử lý thông tin định tính nhằm xác lập phẩm chất, thuộc tính khác tượng nghiên cứu Khi phân tích định tính sử dụng số biết xác định xem chúng có hay không sở nghiệm thể, cách phân tích tài liệu thực tế mà rút số đó, sau dựa vào chúng mà tiến hành xử lý toàn tài liệu thực tế nói chung Ví dụ nghiên cứu đặc điểm lĩnh hội khái niệm học sinh học nghề, sử dụng số định tính thừa nhận chung như: tính đầy đủ việc tách dấu hiệu, tính xác dấu hiệu đó, mức độ chất dấu hiệu v.v Sự phân tích phẩm chất học sinh học nghề , tính tổ chức chẳng hạn, tiến hành theo số sau: Thời gian thực công việc, mức độ hình thành kỹ cần thiết cho thực công việc đó, thái độ công việc Khi phân tích định tính cần đặc biệt ý không xác định đặc trưng cho người tại, mà mà cần dự báo triển vọng phát triển Nhận dạng chuẩn xác mối liên hệ chất kiện giúp người nghiên cứu mô tả dạng sơ đồ Trong trình phân tích xử lý thông tin cần ý: – Tôn trọng tính khách quan kiện, số, người nghiên cứu không chủ quan áp đặt theo ý đồ – Cần phát huy tinh thần dũng cảm, mạnh dạn nghiên cứu khoa học, trình phân tích, xử lý thông tin dẫn đến kết luận, nhận xét dễ bị phê phán bác bỏ Trong trường hợp này, người nghiên cứu cần phải thận trọng kiểm tra lại kết luận mình, đồng thời phải mạnh dạn phê phán tư tưởng lạc hậu, lỗi thời ủng hộ tích cực tư tưởng mới, ý tưởng mà công trình nghiên cứu III GIAI ĐOẠN KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kiểm tra kết nghiên cứu cách tổ chức lặp lại thực nghiệm giáo dục hay dùng phương pháp khác với phương pháp sử dụng ban đầu Các phương pháp kiểm tra lẫn giúp ta khẳng định tính chân thực kết luận Thực nghiệm chứng minh giả thuyết, chứng minh luận điểm khoa học tổ chức thực nghiệm phải tiến hành cách thận trọng, nghiêm túc nhiều thực nghiệm tiến hành nhiều lần, nhiều địa bàn khác để kết nghiên cứu đạt đến mức khách quan 1- Kiểm tra sơ 2- Kiểm tra thức IV GIAI ĐOẠN VIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hoàn thiện dàn ý công trình nghiên cứu Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu văn hay luận án, luận văn để công bố kết nghiên cứu báo cáo với quan quản lý đề tài nghiên cứu quan tài trợ, sở để hội đồng nghiệm thu đánh giá cố gắng tác giả, đồng thời bút tích tác giả để lại cho đồng nghiệp sau Viết báo cáo tổng kết đề tài phải tiến hành nhiều lần: – Viết nháp theo đề cương chi tiết sở tổng hợp tài liệu, tư liệu, số liệu thu sử lý – Sửa chữa thảo theo góp ý người hướng dẫn chuyên gia – Viết báo cáo tổng kết đề tài đưa thảo luận môn – Sửa chữa theo góp ý môn – Viết để bảo vệ hội đồng bảo vệ cấp sở – Sửa chữa lần cuối sau tiếp thu ý kiến hội đồng bảo vệ cấp sở Viết hoàn chỉnh văn báo cáo tổng kết đề tài, luận án, luận văn, đồng thời viết tóm tắt văn Một số điều cần ý viết công trình nghiên cứu – Trình bày theo yêu cầu kỹ thuật, nội dung khoa học với độ xác cao, vừa có tư tưởng học thuật, đem lại điều mẻ cho khoa học, có tính thực tiễn, có khả ứng dụng vào sống Đề tài khoa học phải thực tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đưa luận chứng, kiến giải khoa học, chứng minh giả thuyết nêu ban đầu Đề tài phải thực phương pháp phong phú khác nhau, xác đem lại tài liệu đáng tin cậy V GIAI ĐOẠN BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Việc chuẩn bị bảo vệ công trình nghiên cứu (luận văn, luận án) bao gồm + Phải hoàn thiện toàn công trình nghiên cứu thể văn với yêu cầu nội dung hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài, luận văn, luận án Bộ Giáo dục Đào tạo + Viết đề cương báo cáo tổng kết đề tài, luận văn, luận án theo tinh thần dạng bảng tóm tắt kết nghiên cứu đề tài, luận văn, luận án cô đọng rút ngắn + Chuẩn bị tài liệu minh hoạ cho báo cáo + Chuẩn bị câu trả lời theo tinh thần nhận xét phản biện người hội đồng (hội đồng nghiệm thu hay hội đồng chấm luận văn, luận án) Báo cáo kết nghiên cứu 2.1 Báo cáo kết nghiên cứu Kết thúc, công trình khoa học đem hội đồng khoa học nghiệm thu đem bảo vệ hội đồng chấm luận án nhà nước Đề tài nghiệm thu, hay bảo vệ thành công, cần đưa vào ứng dụng thực tiễn giáo dục Trình bày báo cáo trước hội đồng phải ngắn gọn, đơn giản rõ ràng, dễ hiểu đầy đủ lượng thông tin cần thiết, quan trọng, chủ yếu về: tính cấp thiết đề tài, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kết đạt được, đóng góp mới, kết luận, khuyến nghị tiếp tục nghiên cứu đề tài Khi báo cáo kết nghiên cứu cần lưu ý: + Giành thời gian cho việc làm sáng tỏ kết khoa học vừa thu thập ngôn ngữ có tính thuyết phục để chứng minh (dẫn chứng) với hỗ trợ tài liệu minh hoạ (do người bảo vệ chọn lựa sử dụng hợp lý) + Các sơ đồ, biểu bảng, tranh ảnh, mẫu vật phương tiện cần thiết khác phải xếp theo thứ tự tương ứng với việc trình bày vấn đề tiện cho việc sử dụng Đôi để minh hoạ, sử dụng máy tính, máy chiếu hình, máy ghi âm máy chiếu phim Song, bố trí cho để người tham dự phòng hội nghị hội đồng nhìn rõ + Khi trả lời câu hỏi ý kiến nhận xét phản biện, thành viên hội đồng, người bảo vệ cần đề cập thẳng vào chất vấn đề, việc, phải thận trọng tỏ lịch thiệp quan hệ với người phát biểu nhận xét báo cáo mình, có nhận xét mang tính chất phê phán mạnh mẽ Bản thân phải thể tính khiêm tốn tự tin việc tự đánh giá kết khoa học 2.2 Vấn đề đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục 2.2.1 Hiệu trình nghiên cứu khoa học Sản phẩm khoa học giáo dục văn trình bày cách tường minh kết nghiên cứu bao gồm thông tin khoa học mới, luận chứng, tư liệu, kết luận, đề xuất tờ trình có thuyết minh, bảng số, biểu đồ, phiếu điều tra, phép thử sản phẩm vật chất Sản phẩm khoa học kết hoạt động sáng tạo cá nhân hay tập thể nhà khoa học, cần phải đánh giá cách khách quan Đánh giá xem xét chất lượng sản phẩm, đồng thời xem xét hiệu trình tổ chức tiến hành nghiên cứu, để đề xuất ứng dụng kết nghiên cứu giải pháp tổ chức quản lý nghiên cứu tốt Đánh giá hiệu trình nghiên cứu khoa học tính toán chi phí cần thiết cho đơn vị sản phẩm, quan trọng đánh giá chất lượng công trình Đánh giá tìm có ích nhất, có giá trị sống, với chi phí tối thiểu tài lực vật lực Đánh giá hiệu nghiên cứu khoa học công cụ trình quản lý nghiên cứu khoa học Đánh giá biện pháp đẩy nhanh trình nghiên cứu nhằm phục vụ cho sống nhiều Đánh giá hiệu nghiên cứu khoa học giáo dục công việc phức tạp, khác với việc đánh giá công trình khoa học tự nhiên hay khoa học kỹ thuật Vì vậy, đòi hỏi đánh giá toàn diện thông tin khoa học, lẫn ý nghĩa xã hội chi phí hiệu kinh tế a Hiệu khoa học Nghiên cứu khoa học nhằm mục đích khám phá chân lý mới, hiểu biết giới khách quan Nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm tới hiểu biết đầy đủ hơn, xác quy luật giáo dục, chất tượng giáo dục, đường tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân, nội dung, phương pháp giáo dục đường để nâng cao hiệu trình giáo dục Một câu hỏi đặt cho công trình khoa học là: Cái phát mới, chưa có phát hiện, phải có giá trị cho khoa học cho nghiệp giáo dục Cái phải ưu việt tiên tiến cũ, có tính thiết thực, cập nhật phù hợp với thời đại Như vậy, nghiên cứu khoa học phải tạo thông tin Đây thông số, tiêu chí quan trọng để đánh giá công trình khoa học Thông tin khoa học xem xét hai mặt: Số lượng chất lượng Số lượng tổng thể thông tin tạo nên hệ thống hiểu biết, bao gồm thông tin có giá trị, khái niệm, phạm trù, định luật khoa học số lượng thông tin tính số: Số tài liệu, viết đăng tải, công bố, phổ biến, số lượng công trình khoa học hoàn thành Chất lượng thông tin giá trị đích thực thông tin Giá trị thông tin xem : – Tính mẻ, thông tin lần khám phá công bố, mẻ chuyên ngành, quốc gia nhân loại – Là phát mói phương pháp giải vấn đề cụ thể nghiệp giáo dục – Tính xác khách quan, tính đắn luận điểm khoa học phát Đó thông tin thử nghiệm, có giá trị cải tạo thực giáo dục, có hiệu sống Tính xác, khách quan thông tin khoa học phản ánh quy luật vận động phát triển tượng giáo dục – Tính triển vọng thông tin: Là khả khai thông bế tắc nhận thức, gợi lên ý tưởng cho khoa học, tạo khả phản ứng dây truyền cho hiệu khác khoa học Thông tin có triển vọng tức thông tin có khả đưa khoa học tiến xa hơn, tạo nên xu hướng nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận mới, khả ứng dụng Thông tin khoa học thân khoa học, thông tin đầy đủ, xác, có chất lượng cao, có hệ thống chặt chẽ tức khoa học đạt tới tầm cao Thông tin khoa học bậc thang tiến không ngừng khoa học Nghiên cứu khoa học kế thừa nối tiếp thông tin Mỗi công trình, giai đoạn, nghiên cứu đạt tới trình độ cao tạo đà cho bước khoa học Đánh giá hiệu thông tin khoa học chưa có phương pháp chuẩn xác, đặc biệt khoa học xã hội có khoa học giáo dục Điều quan trọng để đánh giá hiệu khoa học giáo dục khả ứng dụng thực tiễn để đem lại chất lượng giáo dục đào tạo thực b Hiệu xã hội Nghiên cứu khoa học giáo dục có mục đích tìm giải pháp cho mâu thuẫn thực tiễn giáo dục nước ta Như vậy, nghiên cứu khoa học phải hướng vào phục vụ cho phát triển xã hội Khoa học sống hai phạm trù khác chúng gắn bó mật thiết tác động biện chứng với Khoa học sống, khoa học phục vụ cho sống, làm cho sống tốt Khoa học bắt nguồn từ sống, khai thác mâu thuẫn, khó khăn sống, lấy làm đề tài nghiên cứu nhằm tới giải mâu thuẫn, khó khăn sống Nghiên cứu khoa học giáo dục tạo thành để phục vụ cho xã hội Kết nghiên cứu khoa học làm thay đổi cách nhìn, cách đánh giá kiện giáo dục, làm thay đổi quan niệm giáo dục cũ, thói quen lạc hậu cổ xưa Kết nghiên cứu khoa học giáo dục tạo nên phương pháp giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Thành nghiên cứu khoa học giáo dục xã hội thừa nhận hiệu xã hội có ý nghĩa cao Tính khoa học, tính xác kết nghiên cứu tạo nên sức thuyết phục xã hội, hiệu đích thực khoa học giáo dục c Hiệu kinh tế Bất kỳ công trình khoa học đánh giá phải xem xét tới hiệu kinh tế Một câu hỏi đặt ra: Công trình khoa học có giá trị đem lại lợi ích gì? Đây toán phức tạp cần quán triệt phải giải trình nghiên cứu đề tài giáo dục Khoa học ứng dụng hai khâu trình nghiên cứu khoa học Mục đích nghiên cứu để áp dụng, trình nghiên cứu diễn ý tưởng nghiên cứu ứng dụng quy luật giáo dục, làm tăng cường chất lượng giáo dục, làm cho trình tổ chức giáo dục xã hội đạt tới mục đích đề Những hệ học sinh đào tạo người trực tiếp tham gia vào trình sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao Vì vậy, ngày người ta nói chi phí cho nghiên cứu đào tạo chi phí thông minh đem lại lợi ích cho xã hội cách lâu dài Đối với đề tài cụ thể, hiệu kinh tế hiệu trực tiếp mà đề tài đóng góp làm suất lao động cao hơn, tạo bước nhảy vọt sản xuất vật chất hay quản lý xã hội 2.2.2- Phương pháp đánh giá công trình khoa học giáo dục NCKH tạo sản phẩm khoa học Đây sản phẩm đặc biệt không giống sản phẩm vật chất, vậy, đánh giá thật khách quan điều khó khăn Để đánh giá khách quan công trình khoa học đòi hỏi phân tích đầy đủ thông số, kiện khác trình nghiên cứu kết công trình khoa học – Đánh giá trình nghiên cứu qua mặt: + Phân tích chi phí cho trình nghiên cứu: mua sắm thiết bị vật tư + Phân tích việc sử dụng thời gian, nhân lực cho trình nghiên cứu – Đánh giá trình nghiên cứu theo mặt: + Hiệu khoa học, hiệu xã hội, hiệu kinh tế mà công trình đem lại + Khả triển khai ứng dụng công trình khoa học, tiếp nhận xã hội Đánh giá theo cách gọi đánh giá theo đầu Tuy nhiên để đánh giá thật khách quan người ta kết hợp hai hình thức cách chặt chẽ Hiện nay, nước ta giới việc đánh giá kết nghiên cứu công trình, chương trình khoa học đó, thường thực hai phương pháp sau: 2.2.2.1- Phương pháp đánh giá hội đồng nghiệm thu Phương pháp đánh giá công trình khoa học hội đồng nghiệm thu (phương pháp hội đồng) phương pháp phổ biến Dùng phương pháp để nghiệm thu đề tài khoa học, đánh giá luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ Phương pháp có ưu điểm tiến hành nhanh gọn, dứt điểm Nó tiến hành sau: a Thành lập hội đồng nghiệm thu hội đồng đánh giá Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp có thẩm quyền thành lập gồm từ đến 11 người tuỳ theo cấp đề tài, tuỳ theo chuyên ngành điều kiện cụ thể Thành viên hội đồng chọn từ chuyên gia theo chuyên ngành, người có học vị từ phó giáo sư trở lên am hiểu chuyên môn, có lực có phẩm chất, trung thực khách quan Hội đồng gồm có: Chủ tịch hội đồng người có học hàm, học vị cao thành viên, thư ký hội đồng, phản biện uỷ viên hội đồng b Hoạt động hội đồng Sau có định thành lập hội đồng, thành viên hội đồng tiếp xúc với công tình khoa học Hội đồng nhóm họp để nghe chủ nhiệm đề tài, tác giả luận văn, luận án trình bày tóm tắt kết nghiên cứu, nghe phản biện nhận xét sau chất vấn tác giả, tranh luận công khai đề tài thực Hội đồng bỏ phiếu kín đánh giá, sau công bố kết kiểm phiếu Kết qủa bỏ phiếu phán cuả tập thể hội đồng kết công trình tiến hành c Nguyên tắc đánh giá hội đồng – Các thành viên hội đồng chọn phải chuyên gia có lực chuyên môn cao, có phẩm chất tốt, trung thực, khách quan – Hội đồng làm việc công khai không công khai bỏ phiếu biện pháp để đảm bảo tính khách quan đánh giá – Hội đồng cần có thành viên trường phái khoa học khác nhau, sở khoa học khác để nới lên tiếng nói khách quan – Hội đồng nghiệm thu đề tài thành lập thời, hội đồng chấm luận án tiến tới thành lập cố định theo chuyên ngành với nhiệm kỳ hợp lý – Ý kiến thống cuả đa số thành viên hội đồng ý kiến cuối toàn thể hội đồng d Kết nghiệm thu – Nếu 2/3 thành viên hội đồng tán thành coi công trình nghiệm thu Các nhận xét đánh giá thân công trình tóm tắt công trình gửi lên cấp theo cấp quản lý, luận án Bộ Giáo dục Đào tạo theo qui chế hội đồng phong chức danh khoa học Nhà nước – Hội đồng đề nghị cấp khen thưởng, kiến nghị xuất bản, phổ biến hay chuyển cấp nghiên cứu mức cao 2.2.2.2 – Phương pháp thử nghiệm kết nghiên cứu thực tiễn Phương pháp thứ hai đánh giá công trình nghiên cứu khoa học cách đưa kết nghiên cứu vào thử nghiệm thực tiễn Đây phương pháp sử dụng, phương pháp tốt để khẳng định kết nghiên cứu cách khách quan Nó làm gắn liền hai khâu: Nghiên cứu ứng dụng, kích thích nghiên cứu ứng dụng nhằm đạt tới yêu cầu thực nghiên cứu khoa học Đưa kết vào thử nghiệm thực tế phương pháp công bằng, quan phương pháp phức tạp đòi hỏi phải có số điều kiện: Trước hết, đề tài lý thuyết tuý mà đề tài ứng dụng đề tài thuộc lĩnh vực ứng dụng có khả xây dựng chương trình khảo nghiệm Thứ hai, cần có thời gian, tốn thêm tài chính, nhân lực vật lực, nghĩa cần có đầu tư cho giai đoạn tiếp sau nghiên cứu Thứ ba, cần có địa điểm thích hợp với điều kiện sở vật chất kỹ thuật định Trong nghiên cứu khoa học giáo dục việc đánh giá kết nghiên cứu thử nghiệm thực đề tài vấn đề thuộc phạm trù phương pháp hay nội dung giáo dục dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục Để tiến hành thử nghiệm người ta cho chọn địa điểm thích hợp tiến hành bước mô hình thực nghiệm sư phạm Nếu địa điểm thử nghịêm có kết tốt, mở rộng địa bàn sang sở mới, địa phương có điều kiện khác Kết thử nghiệm mở rộng chứng hùng hồn kết đề tài nghiên cứu <...>… IV GIAI ĐOẠN VIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1 Hoàn thiện dàn ý công trình nghiên cứu Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu là trình bày các kết quả nghiên cứu bằng một văn bản hay một luận án, luận văn để công bố kết quả nghiên cứu và báo cáo với cơ quan quản lý đề tài nghiên cứu hoặc cơ quan tài trợ, đây là cơ sở để hội đồng nghiệm thu đánh giá sự cố gắng của các tác giả, đồng thời cũng là bút tích của. .. công trình khoa học đòi hỏi phân tích đầy đủ các thông số, các dữ kiện khác nhau của quá trình nghiên cứu và kết quả của công trình khoa học – Đánh giá quá trình nghiên cứu qua các mặt: + Phân tích các chi phí cho quá trình nghiên cứu: mua sắm thiết bị vật tư + Phân tích việc sử dụng thời gian, nhân lực cho quá trình nghiên cứu – Đánh giá quá trình nghiên cứu theo các mặt: + Hiệu quả khoa học, hiệu… tiến bộ không ngừng của khoa học Nghiên cứu khoa học luôn là sự kế thừa nối tiếp thông tin Mỗi công trình, mỗi giai đoạn, nghiên cứu đạt tới một trình độ cao tạo đà cho một bước tiếp theo của khoa học Đánh giá hiệu quả thông tin khoa học hiện tại chưa có một phương pháp chuẩn xác, đặc biệt là khoa học xã hội trong đó có khoa học giáo dục Điều quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả khoa học giáo dục là khả… cuộc sống, khoa học phục vụ cho cuộc sống, làm cho cuộc sống tốt hơn Khoa học cũng bắt nguồn từ cuộc sống, nó khai thác những mâu thuẫn, những khó khăn của cuộc sống, lấy nó làm đề tài nghiên cứu và cũng nhằm tới giải quyết những mâu thuẫn, khó khăn của cuộc sống Nghiên cứu khoa học giáo dục tạo ra những thành quả để phục vụ cho xã hội Kết quả nghiên cứu khoa học làm thay đổi về cách nhìn, cách đánh… khoa học là kết quả hoạt động sáng tạo của một cá nhân hay một tập thể các nhà khoa học, cần phải được đánh giá một cách khách quan Đánh giá là xem xét chất lượng của sản phẩm, đồng thời cũng xem xét cả hiệu quả của một quá trình tổ chức và tiến hành nghiên cứu, để đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu và những giải pháp tổ chức quản lý nghiên cứu tốt hơn Đánh giá hiệu quả quá trình nghiên cứu khoa học. .. quả nghiên cứu khoa học giáo dục tạo nên các phương pháp giáo dục mới trong gia đình, trong nhà trường và trong xã hội Thành quả nghiên cứu khoa học giáo dục được xã hội thừa nhận đó là hiệu quả xã hội có ý nghĩa cao nhất Tính khoa học, tính chính xác của kết quả nghiên cứu tạo nên một sức thuyết phục xã hội, đó là hiệu quả đích thực của khoa học giáo dục c Hiệu quả kinh tế Bất kỳ một công trình khoa. .. trình khoa học nào khi đánh giá cũng phải xem xét tới hiệu quả kinh tế Một câu hỏi đặt ra: Công trình khoa học có giá trị thì đem lại lợi ích gì? Đây là bài toán phức tạp cần được quán triệt và phải giải quyết ngay trong quá trình nghiên cứu đề tài giáo dục Khoa học và ứng dụng là hai khâu của quá trình nghiên cứu khoa học Mục đích nghiên cứu để áp dụng, vì vậy ngay trong quá trình nghiên cứu cơ bản… dụng vào cuộc sống Đề tài khoa học phải thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, đưa ra được các luận chứng, các kiến giải khoa học, chứng minh được giả thuyết đã nêu ban đầu Đề tài phải được thực hiện bằng các phương pháp phong phú khác nhau, chính xác đem lại những tài liệu đáng tin cậy V GIAI ĐOẠN BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1 Việc chuẩn bị bảo vệ công trình nghiên cứu (luận văn, luận án) bao… cho các hiệu quả khác của khoa học Thông tin có triển vọng tức là thông tin có khả năng đưa khoa học tiến xa hơn, tạo nên những xu hướng nghiên cứu mới, những phương pháp tiếp cận mới, những khả năng ứng dụng mới Thông tin khoa học chính là bản thân khoa học, thông tin càng đầy đủ, chính xác, có chất lượng cao, có hệ thống chặt chẽ tức là khoa học đạt tới tầm cao Thông tin khoa học là bậc thang của. .. trình nghiên cứu thể hiện bằng văn bản đúng với các yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài, luận văn, luận án của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Viết bản đề cương báo cáo tổng kết đề tài, luận văn, luận án theo tinh thần và dạng của bảng tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, luận văn, luận án nhưng cô đọng và rút ngắn hơn + Chuẩn bị các tài liệu minh hoạ cho báo cáo + Chuẩn bị các

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *