Bối cảnh Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là: Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản, Khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm khi có sự cố

Đang xem: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

*

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV ĐỀ TÀIQUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Lương Văn Vân NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1. Trần Văn Thao 2. Lê Hùng Quốc 3. Hồ Đông Nhựt 4. Nguyễn Văn Hiền 5. Nguyễn Thanh Hội 1/nn NỘI DUNG BÁO CÁO Lý do chon đề tai ̣ ̀ Muc tiêu, nhiêm vụ ̣ ̣ Dự kiến phương pháp triển khai Phạm vi nghiên cứu Nội dung thực hiện đề tài Giải pháp Kết quả dự kiến Phạm vi ứng dụng Kết luận và hướng phát triển Tài liệu tham khảo 2/nn LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIBối cảnh Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là: 1. Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản 2. Khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm khi có sự cố 3. Khó khăn trong việc theo dõi sinh viên thực hành trên máy tính 4. Khó khăn trong việc theo dõi các máy tính có hoạt động hay không 5. Tắt mở hệ thống phòng máyVấn đề đặt raTừ những bất cập trên,cần phải có 1 phần mềm quản lý giảiquyết được các bất cập trên 3/nn MỤC TIÊU NHIỆM VỤMục tiêuPhần mềm quản lý gồm những chức năng chính sau: 1. Lưu trữ thông tin sinh viên tại thời điểm thực hành 2. Giám sát được thông tin sinh viên ngồi máy 1. Theo dõi các máy tính có hoạt động hay không 1. Tắt, mở từ xa các máy tính trong mạng của phòng máy 2. Gửi thông điệp đến các máy trong hệ thống mạngÝ nghĩa+ Khoa học: Tìm hiểu nghiên cứu kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ C# và lưu trữ dữ liệu bằng ngôn ngữ XML. Qua đó nâng cao tầm hiểu biết và trình độ của SV+ Thực tiễn: Tạo ra phần mềm giải quyết được những bất cập của phòng máy loại bỏ việc quản lý bằng tay truyền thống….. 4/nn DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAIPhương pháp: Cơ sở lý thuyếtDùng kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ C# Các bước thực hiện 1.Nghiên cứu ngôn ngữ C# , ngôn ngữ XML và Kĩ thuật lập trình mạng 2.Phân tích đặt tả bài toán thực tế 3.Đi vào thiết kế chương trình 4.Cài đặt và test thử chương trình 5.Sửa lỗi chương trình nếu có 6.Đi vào sử dụng trên hệ thống thật 5/nn PHẠM VI NGHIÊN CỨUĐối tượng nghiên cứu:1. Windows Application2. Lập trình SOCKET3. Cơ sở dữ liệu Access4. Ngôn ngữ XMLPhạm vi nghiên cứu:1.

Xem thêm: Top 5 Khóa Học Luyện Giọng Nói Hay Và Truyền Cảm, Luyện Giọng Nói

Xem thêm: Giáo Trình Toán Rời Rạc Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ~ Cúp Học, Nguyenvietdong

Ngôn ngữ Lập trình C#2. Giao thức TCP/IP3. Lưu trữ thông tin sinh viên thực hành4. Đọc và ghi dữ liệu trên file XML 6/nn GIAO TIẾP GIỮA SERVER & CLIENT2.Client1 r 1 ito on nh M 3.C le te a 5.S on ea ` r r en 9.R d H nec Cr se ec t1 Server 6. os U eiv tNa 7. e M me 1.Listening Thread 1 sg 4.Accept2.Client2 1.IPEndPoint Thread 2 (IPAdress ,Port) ­­­­­­­­­­­ 8. Gọi ` tới client Thread n2.Client n ` 7/nn CẤU TRÚC LỆNH & TRUYỀN LỆNH CỦA SERVER ServerMsg Server Chuyển sang Chuyển String sang byte Socket tham Client chiếu tới Chuyển sang Send Client Client Socket String Byte CẤU TRÚC LỆNH & TRUYỀN LỆNH CỦA CLIENT Client Tên Msg Chuyển sang Chuyển Tên Máy String sang byteMsg kèm theo Socket Send Byte Tên Msg Tách thành Chuyển sang Server Tên Máy Msg StringMsg kèm theo GIẢI PHÁPVận dụng lý thuyết1. Vận dụng các kiến thức đã học được trên lớp2. Tìm hiểu ngôn ngữ C# và ngôn ngữ XML3. Nghiên cứu kỹ thuật lập trình mạngVận dụng thực tế1. Dựa trên thực trạng của việc quản lý phòng máy của phòng thực hànhCác phương tiện, công cụ có thể triển khai1. Mô hình mạng LAN2. Máy tính và các thiết bị mạng3. Phòng máy thực hành 10/nn KẾT QUẢ DỰ KiẾN1. Nghiên cứu được ngôn ngữ lập trình C#, ngôn ngữ XML, kỹ thuật lập trình mạng2. Hoàn thành được 1 phần mềm hoàn chỉnh chạy được trên hệ thống thật 11/nn KẾT LUẬNKết quả đạt đượcTạo ra được phần mềm quản lý phòng máyPhạm vi ứng dụngCho phòng thực hành của trường CĐ Công Nghiệp TuyHoàDự kiến khả năng phát triển :1. Quản lý thi cử2. Chương trình thi khám phá IT 12/nn Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Anh : Csharp Network Programming tác giả Richard Blum C Professional Projects Nhóm tác giả NIIC vv… Tài liệu tiếng Việt : <1> “Tự học C#”, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Phước Lành, Đỗ Kim Oanh, NXB Thống Kê, 2002. <2>. “.NET Toàn tập”, Dương Quang Thiện (Chủ biên), NXB Tổng Hợp TP.HCM, 2006 Internet : 1. www.codeguru.com 2. www.codeproject.com 3. www.quantrimang.com 13/nnXin cảm ơn 14/nn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *