Giới thiệu Nhiệm vụ KHCNMT Tiềm lực KHCNMT Văn bản KHCNMT Tin tức và Sự kiện

Đang xem: Vụ khoa học công nghệ và môi trường

*

Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hoá dân tộc Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Ứng dụng giải pháp khoa học quản lý lượng vận động bằng thiết bị đo công suất trong huấn luyện vận động viên cấp cao môn Xe đạp đường trường nam và nữ hướng đến trình độ Olympic
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Thể thao Việt Nam Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Loại nhiệm vụ: Chương trình cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Tổng Cục Du lịch Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh.
Loại nhiệm vụ: Chương trình cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Thời gian thực hiện: 01/2019 – 12/2020
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Thời gian thực hiện: 01/2020 – 12/2021
Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Lự trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Xem thêm: Trường Đại Học Sài Gòn – Khoa Sư Phạm Mầm Non-, Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Sài Gòn Năm 2021

Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Viện Bảo tồn di tích Thời gian thực hiện: 01/2021 – 01/2022
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thực hiện: 01/2021 – 12/2022
Phát triển văn hóa đọc trong môi trường số cho sinh viên đại học ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn)
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Thời gian thực hiện: 01/2020 – 12/2021
Nghiên cứu giải pháp kết nối thông tin giữa các thư viện điện tử của các trường Đại học khu vực phía Bắc
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Thời gian thực hiện: 01/2019 – 12/2020
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình tự chủ đại học đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực nghệ thuật và thể dục thể thao
Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch, Tài chính Thời gian thực hiện: 01/2017 – 12/2018

*

Video

*

Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Hồ Chí Minh, Đh Bách Khoa Tp

*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *