Thực đơn Sơ đồ cổng Giới thiệu Sở Nội vụ Hướng dẫn thủ tục hành chánh Ủy ban bầu cử Thành phố Đội ngũ công chức, viên chức Dự án hạng mục đầu tư Danh mục dự án Chỉ đạo điều hành Giao tiếp trực tuyến Các cuộc bầu cử và nhân sự của HĐND và UBND TP.HCM Thư viện hình ảnh Đảng và Đoàn thể

*

*

Vật liệu xây dựng

Cỡ chữ

*
*

Màu chữ

*

Tại buổi làm việc, Phòng Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chi tiết về các vướng mắc, bất cập trong 6 tháng đầu năm 2015 và kiến nghị giải pháp để công tác quản lý nhà nước về VLXD và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày càng hiệu quả, chủ yếu xoay quanh các vấn đề sau:

– Việc kiểm tra hồ sơ khi thực hiện thủ tục nhập khẩu VLXD thuộc danh mục QCVN 16:2014/BXD của cơ quan hải quan theo Công văn số 1117/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 02 năm 2015 và số 689/GSQL-GQ1 ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Hải quan: Kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản chính thức phản hồi với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để yêu cầu cơ quan hải quan phối hợp thực hiện QCVN 16:2014/BXD cho thống nhất và đồng bộ trên cả nước; nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về VLXD của các Sở Xây dựng địa phương.

Đang xem: Vụ khoa học công nghệ bộ xây dựng

– Về thực hiện QCVN 16:2014/BXD:

+ Quy chuẩn cần có thời gian chuẩn bị ít nhất 06 tháng, kể từ ngày ban hành để các doanh nghiệp chuẩn bị tiếp cận, điều chỉnh phối liệu và quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn; các tổ chức chứng nhận có thời gian chuẩn bị nhân lực, máy móc thiết bị để thử nghiệm và đánh giá chứng nhận, trình hồ sơ để Bộ Xây dựng xem xét, công nhận. Quy chuẩn cũng cần viện dẫn cụ thể tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng, vừa là cơ sở xác định phạm vi áp dụng, vừa quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), vận chuyển và bảo quản; hạn chế tối đa việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài; điều chỉnh phương thức đánh giá thống nhất với quy định phương thức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Xem xét tính khả thi của việc quy định nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa, cửa đi và cửa sổ vào danh sách sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 tương tự các mặt hàng khác như hiện nay. Vì cốt liệu là khoáng sản làm VLXD, nguồn cung và trữ lượng khai thác ít dần, việc kiểm soát khai thác, kinh doanh khoáng sản liên địa phương khó khăn, phức tạp; có nhiều đơn vị sản xuất, gia công, lắp ráp nhỏ lẻ cửa đi, cửa sổ và thực tế gia công, lắp ráp tại công trình số lượng ít, nhưng hiện quy định lấy mẫu thử nghiệm, kiểm tra chất lượng ít nhất đến 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm. Trong thời gian chưa điều chỉnh QCVN 16:2014/BXD, kiến nghị Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng địa phương có khai thác, sản xuất cát và đá xây dựng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn, bắt buộc thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường; đồng thời, công bố công khai trên trang thông tin điện tử về tình hình công bố hợp quy; để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tham khảo, lựa chọn sử dụng các loại VLXD đã đảm bảo chất lượng và điều kiện lưu thông; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan có thể tra cứu thông tin, phục vụ công tác quản lý.

+ Khi soát xét Thông tư số 21/2010/TT-BXD, kiến nghị Bộ Xây dựng quy định rõ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên Giấy chứng nhận hợp quy đối các sản phẩm, hàng hóa VLXD, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu (như thông tin kiểu loại, vận đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hợp đồng, kết quả thử nghiệm…) để thuận lợi trong việc kiểm soát chất lượng và đối chiếu thông tin hàng hóa ngoài thị trường.

– Về công tác quản lý các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiến nghị Bộ Xây dựng các giải pháp quản lý:

+ Thông báo Sở Xây dựng địa phương về Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; hoặc đăng tải thông tin danh sách các phòng thí nghiệm được sắp xếp theo địa phương để thuận lợi theo dõi, quản lý, cũng như giúp các tổ chức, các nhân có thể tiếp cận thông tin, lựa chọn phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng khi có nhu cầu; phối hợp với Sở Xây dựng địa phương khi thực hiện kiểm tra hoặc đánh giá công nhận phòng thí nghiệm.

+ Công bố danh sách các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận và nội dung ngành được đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên. Quy định về nội dung được đào tạo và phạm vi được thực hiện của các thí nghiệm viên; quy định rõ và phổ biến thực hiện đến các tỉnh thành về trình độ đại học chuyên ngành xây dựng cho trưởng, phó phòng thí nghiệm; cách xác định năng lực của công nhân kỹ thuật thí nghiệm; chỉ tiêu thí nghiệm thông dụng cho phép cá nhân có “bằng nghề” do các trường dạy nghề đào tạo cấp, thì được thực hiện; việc ghi tên thiết bị thí nghiệm trên phiếu kết quả thử nghiệm.

Xem thêm: Khoa Cơ Khí Đại Học Nông Lâm, (Pdf) Trường Đại Học Nông Lâm Tp

+ Quy định cụ thể đối với những vấn đề liên quan khi các phòng thí nghiệm thực hiện việc liên kết sử dụng máy móc, thiết bị.

+ Quy định cụ thể nội dung kiểm tra, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra khi tại phòng thí nghiệm không có, hoặc có nhưng không đầy đủ máy móc thiết bị để thực hiện các phép thử theo danh mục các phép thử đã được Bộ Xây dựng công nhận và đặc biệt là đối với trường hợp phòng thí nghiệm hiện trường ở địa phương khác.

+ Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ: Công khai thông tin danh sách các tổ chức được phép hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN trong lĩnh vực kiểm định phương tiện đo và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001. Hướng dẫn cụ thể về phương thức các đơn vị có thể thực hiện để cập nhật tiêu chuẩn mới, nơi cung cấp hoặc bán các tiêu chuẩn mới; đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng kịp thời về danh mục các tiêu chuẩn hiện hành.

Thông qua buổi làm việc, ông Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ KHCN&MT – Bộ Xây dựng và ông Lê Hòa Bình – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất các nội dung sau:

– Vụ KHCN&MT đánh giá cao những cố gắng của Sở trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực VLXD, liên quan đến chất lượng tuổi thọ công trình cũng như giá thành sản phẩm. Đoàn công tác ghi nhận các vướng mắc và đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, soát xét lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về VLXD và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Đồng thời, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp quản lý trong lĩnh vực này và tăng cường làm việc hơn nữa về phát triển công nghệ vật liệu và công nghệ xây dựng.

Xem thêm: Mua Bán Đồ Làm Mô Hình Kiến Trúc Tuyệt Vời Nhất, Vật Liệu Mô Hình Giá Rẻ

– Ngoài ra, để ứng phó với biến đổi khí hậu, Vụ KHCN&MT đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý, phát triển đô thị bền vững; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các hình thức cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng những công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; trước mắt, phối hợp với IFC (Tổ chức Tài chính Quốc Tế thuộc Ngân hàng Thế Giới) tổ chức thành công hội thảo quốc tế “Quản lý thiết kế, thi công công trình nhà cao tầng và định hướng phát triển công trình xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” trong tháng 10/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *