Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển được thành lập trên cơ cở Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá, Đại học Quốc gia Hà Nội, theo quyết định số 40/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là sự tiếp nối Trung tâm Hợp tác nghiên cứu Việt Nam (Đại học Tổng hợp Hà Nội) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ký quyết định thành lập số 529 /QĐ ngày 17 tháng 5 năm 1989.

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu liên ngành về Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế, trong 15 năm hoạt động, Trung tâm đã xây dựng, triển khai và hoàn thành 27 chương trình và đề tài khoa học, trong đó có 6 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài hợp tác quốc tế, tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, xuất bản hơn 30 công trình khoa học với trên 7000 trang in. Trung tâm có quan hệ cộng tác chặt chẽ với nhiều Trường đại học, Viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đào tạo hàng trăm chuyên gia nước ngoài, trong số đó nhiều người đã trở thành những nhà Việt Nam học có uy tín. Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu và đào tạo, với một đội ngũ cán bộ khoa học đã trưởng thành cùng những kinh nghiệm tích luỹ bước đầu, Trung tâm được chọn làm đơn vị nòng cốt xây dựng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển nhằm góp phần phát huy thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đang xem: Viện việt nam học và khoa học phát triển

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển có sứ mệnh phấn đấu trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học liên ngành, triển khai ứng dụng khoa học và đào tạo sau đại học về Việt Nam học theo hướng khu vực học và khoa học phát triển chất lượng cao trong nước và từng bước khẳng định vị trí của mình trên thế giới.

– Nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học về Việt Nam học và Khoa học phát triển.

– Làm đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ khoa học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu liên ngành về Việt Nam, triển khai ứng dụng khoa học trong việc xây dựng các chương trình, dự án phát triển phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Bạ Ngành Y Khoa Y Dược Đại Học Tây Nguyên Năm 2020

– Đào tạo các chuyên gia có trình độ sau đại học về Khu vực học và tham gia đào tạo đại học với các trường đại học, các khoa trực thuộc trong hệ thống chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Thực hiện các chương trình ngắn hạn bồi dưỡng, nâng cao trình độ và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chưng trình đào tạo về Khu vực học và Khoa học phát triển.

– Làm đầu mối xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế về Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Xem thêm: Học Phí Trường Khoa Y Dược Đại Học Quốc Gia Hà Nội ), Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Y Dược

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện trưởng: Phạm Hồng Tung

ĐT: (04) 35589074

gmail.com

Hội đồng Khoa học và Đào tạo:

Gồm 15 nhà khoa học là các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên ở trong và ngoài Viện do GS Phan Huy Lê làm Chủ tịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *