VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

gọi 028 3838 6520Tìm đườngWhatsApp 028 3838 6520Nhắn tin cho tới số 028 3838 6520Liên hệ cùng với chúng tôiNhận báo giáTìm bànĐặt hẹnĐặt hàngXem thực đơn/list dịch vụ

*

*

Đọc thêm

*

HỘI THẢO "ỨNG DỤNG KINH TẾ HỌC HÀNH VI TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP"