*
*

*

Vietnamese|English

*
*
*
*
*
*
*
*

— Vui lòng chọn — Sở thông tin truyên thôngCục thi hành án dân sự tỉnh Đắk LắkTrung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
In Với trách nhiệm là một Tổ chức nghiên cứu khoa học, chúng tôi tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh”

Đó là phát biểu của Tiến Sỹ Nguyễn Duy Thụy – Viện trưởng, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên – thuộc Viên Hàn lâm khoa học Việt Nam.

Đang xem: Viện khoa học xã hội vùng tây nguyên

Đó là phát biểu của Tiến Sỹ Nguyễn Duy Thụy – Viện trưởng, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên – thuộc Viên Hàn lâm khoa học Việt Nam. Tiến Sỹ Nguyễn Duy Thụy chia sẻ: “ Theo tôi Cuộc vận động này có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi thông qua đó nhằm vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kể cả người ở ngoài nước quan tâm đến địa phương của chúng ta để họ đóng góp các giải pháp đột phá, khả thi trong xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.”

*

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện nội dung hiến kế

Cũng theo Tiến Sỹ Nguyễn Duy Thụy -Viện trưởng, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, mặc dù mãi đến tháng 6/2020 trong một hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các nhân sỹ, trí thức góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII ông mới được tiếp cận với các văn bản của Cuộc vận động, nhưng với trách nhiệm là người đứng đầu Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên ông đã tổ chức ngay hội nghị toàn thể đơn vị để bàn và triển khai các nội dung tham gia Cuộc vận động này.

Xem thêm: Vở Bài Tập Khoa Học Lớp 4 Bài 28: Bảo Vệ Nguồn Nước Khoa Học Lớp 4 Môn Khoa Học

Tiến Sỹ Nguyễn Duy Thụy tâm sự: “Theo tôi, để hiến kế cho tỉnh những hiến kế đúng, có tính khả thi và có hiệu quả kinh tế – xã hội, nên ngay từ đầu chúng tôi đã xác định nội dung hiến kế phải trả lời cho được những vấn đề đặt ra đó là: Thứ nhất đòi hỏi người hiến kế phải tìm hiểu những văn bản pháp lý của Trung ương, của địa phương về vấn đề mà mình dự định sẽ hiến kế. Ví dụ như hiện tại đã có những văn bản nào liên quan đến đề tài mình hiến kế? hiện văn bản đó nó đang vướng chỗ nào? văn bản đó hiện nay nó đã lạc hậu chưa? và bây giờ nó cần thêm văn bản nào, cần thêm chính sách gì, cần thay thế bởi văn bản khác chưa? Thứ hai căn cứ vào nhu cầu thực tiễn ở địa phương để biết được rằng địa phương đã có cái gì và chưa có cái gì? muốn làm được điều đó thì cần phải có cái gì? Để trả lời được những câu hỏi đó, vấn đề đặt ra là ta phải chuẩn bị nó trong thời gian bao lâu, chuẩn bị như thế nào, nhân tài vật lực ra sao, trên cơ sở đó người hiến kế phải làm rõ để thuyết phục cho lãnh đạo tỉnh thấy rằng tại sao mình lại hiến kế cái này mà không hiến kế cái khác. Theo Tiến Sỹ Nguyễn Duy Thụy, vấn đề hiến kế là trở thành vấn đề cấp bách mang tính sống còn, khi được tổ chức một cách bài bản chắc chắn nó sẽ tác động rất mạnh đến sự phát triển về kinh tế – xã hội của tỉnh nhà…”.

Xem thêm: Trung Tâm Di Sản Các Nhà Khoa Học Việt Nam, : Giữ Vàng Ký Ức

*

Tiến Sỹ Nguyễn Duy Thụy – Viện trưởng, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trả lời phỏng vấn TTXVN liên quan đến Cuộc vận động

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên là tố chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch chính sách phát triển nhanh và bền vững vùng; tham gia đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội và tư vấn phát triển; tham gia phát triển tiềm lực khoa xã hội của vùng. Chính vì vậy, ngay sau khi tiếp cận với các văn bản của Cuộc vận động tập thể Viện đã bắt tay vào lập kế hoạch chi tiết, thành lập các tổ nhóm, phân công nội dung công việc, lên đề cương hiến kế cho cả 3 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hiện nay, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đang tích cực hoàn thiện các hiến kế cho tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động trước ngày 30/9 này./.

*
*
*

In Với trách nhiệm là một Tổ chức nghiên cứu khoa học, chúng tôi tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *