*

*

Căn cứ Công văn số 2873/BNV-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch số 148/KH-VKH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, Viện Khoa học tổ chức nhà nước thông báo tuyển dụng 10 chỉ tiêu viên chức vào các vị trí việc làm trong các đơn vị thuộc Viện, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Trình độ đào tạo:

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (chi tiết tại Mục II của Thông báo này).

Đang xem: Viện khoa học tổ chức nhà nước

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đối với nghiên cứu viên và tương đương);

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 háng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

*
*

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG (THI TUYỂN)

Tuyển dụng thông qua thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Phần I, Phần II vòng 1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

d) Kết quả thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

đ) Kết thúc việc thi vòng 1 chậm nhất sau 05 ngày làm việc Viện Khoa học t ổ chức nhà nước thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

Khi có thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 chậm nhất 15 ngày, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức thi vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Xem thêm: Xem Ngày Dọn Về Nhà Mới Theo Tuổi Năm 2021, Xem Ngày Nhập Trạch

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

– Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2.

3. Xác định người trúng tuyển trong tuyển dụng viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Thông báo này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả đểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước quyết định người trúng tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai man không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

– 03 phong bì dán tem, có ghi họ tên, địa chỉ của người dự tuyển và 03 ảnh cỡ 4x6cm;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Viện Khoa học tổ chức nhà nước có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Khoa học tổ chức nhà nước để nộp hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu vị trí tuyển dụng theo quy định nêu trên.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Hình thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính

– Thời gian: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Nhân dân và Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần).

– Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Viện, Tầng 12, Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Phòng 1202, điện thoại 024 6282 6761).

Xem thêm: Download Logo Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, Download Logo Vector Đại Học Kiến Trúc Miễn Phí

V. THỜI GIAN THI TUYỂN, LỆ PHÍ THI

1. Thời gian thi

Thời gian thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2020. Thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

2. Lệ phí thi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *