*

Đang xem: Viện khoa học thủy lợi miền trung và tây nguyên

*

Đào tạo, chuyển giao công cụ thiết lập bản đồ nguy cơ ngập lũ khu vực vùng ven biển miền Trung

Lễ trao bằng Tiến sỹ đợt 2 năm 2020 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

*

Lễ trao bằng Tiến sỹ 2018

*

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế chuyên ngành “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước” (IWRM-SEA) và “Quản lý tài nguyên thiên …

*

Lễ khai giảng Chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết Việt Nam – CHLB Đức 2017 (Khóa học Thứ 8)

*

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CỦA CHLB ĐỨC

Chuyên ngành: “Quản lý tổng hợp tài nguyên Nước” (IWRM-SEA) cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á – với 01 học kỳ học tại

*

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 01 Tân GS và 04 Tân PGS năm 2016

Xem thêm:

*

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2017-2018

Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không …

*

Lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sỹ liên kết Việt Nam – CHLB Đức 2016 (Khóa học Thứ 7)

*

*

*

*
*

Xem thêm:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *