*

*

*

*

*

Vị trí: Khác

Loại hình công việc: Toàn thời gian

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Mức lương: Lương thỏa thuận

1. Số lượng, chức danh cần tuyển: 05 Viên chức ngạch Nghiên cứu viên

2.Yêu cầu

– Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế thủy lợi, kỹ thuật công trình thủy lợi, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đang xem: Viện khoa học thủy lợi miền trung và tây nguyên

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Xem thêm: Viện Khoa Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Việt Nam, Quốc Phòng Thế Giới

“>

1. Số lượng, chức danh cần tuyển: 05 Viên chức ngạch Nghiên cứu viên

2.Yêu cầu

– Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế thủy lợi, kỹ thuật công trình thủy lợi, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Xem thêm: Mixcloud – Phim Khoa Học Viễn Tưởng

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *