VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

*

*

*

*

*

Vị trí: Khác

Loại hình công việc: Toàn thời gian

Nơi làm việc: Thành Phố Đà Nẵng

Mức lương: Lương thỏa thuận


1. Số lượng, chức danh cần tuyển: 05 Viên chức ngạch Nghiên cứu viên

2.Yêu cầu

– Có trình độ đại học trở lên chăm ngành kinh tế thủy lợi, kỹ thuật dự án công trình thủy lợi, Quy hoạch đô thị với nông làng mạc.

Bạn đang xem: Viện khoa học thủy lợi miền trung và tây nguyên

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục cùng Đào tạo ban hành size năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng đến Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ biết tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin với Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký kết dự tuyển:

– Đơn đăng cam kết dự tuyển viên chức.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật bao gồm xác nhận của cơ quan tiền bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ cùng kết quả học tập theo yêu thương cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan lại tất cả thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng vị cơ sở đào tạo nước ko kể cấp phải được công chứng dịch thuật thanh lịch tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá chỉ trị sử dụng vì chưng cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức tất cả thẩm quyền chứng thực.

Xem thêm: Viện Khoa Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Việt Nam, Quốc Phòng Thế Giới

">

1. Số lượng, chức vụ yêu cầu tuyển: 05 Viên chức ngạch ốp Nghiên cứu vãn viên

2.Yêu cầu

– Có trình độ ĐH trlàm việc lên chăm ngành kinh tế tbỏ lợi, kỹ thuật dự án công trình thủy lợi, Quy hoạch đô thị và nông làng.

– Có trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ tương tự bậc 2 (A2) trngơi nghỉ lên theo luật pháp tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Bộ Giáo dục cùng Đào chế tác ban hành form năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh năng lực áp dụng công nghệ ban bố cơ phiên bản theo nguyên tắc tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông nguyên lý Chuẩn tài năng áp dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu và phân tích viên (hạng III).

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

– Bản Sơ yếu hèn lý lịch từ thuật có xác thực của ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền trong thời hạn 06 mon, tính mang đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển chọn.

– Bản sao những văn bởi, chứng từ với tác dụng học hành theo yên cầu của địa chỉ dự tuyển chọn được phòng ban gồm thẩm quyền xác nhận. Trường vừa lòng có văn uống bằng vì các đại lý huấn luyện và đào tạo nước ngoài cấp cho cần được công chứng dịch thuật sang giờ Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị áp dụng vì cơ quan y tế đầy đủ ĐK được đi khám sức khỏe triệu chứng nhận

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng người tiêu dùng ưu tiên trong tuyển chọn dụng viên chức (nếu như có) được phòng ban, tổ chức bao gồm thđộ ẩm quyền chứng thực.