Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.77 KB, 10 trang )

Đang xem: Viện Khoa Học Thống Kê

Hàng năm Viện xây dựng kế hoạch công tác báo cáo lãnh đạo Tổng cục Thống kê xem xét và bảo vệ kế hoạch nghiên cứu khoa học với Bộ Khoa học – Công nghệ – Môi trờng. Sau khi đợc phê duyệt kế hoạch công tác của Viện sẽ trở thành một bộ phận trong chơng trình công tác hàng năm của Tổng cục Thống kê.Tài chính của Viện khoa học thống kê thực hiện theo chế độ dự toán ngân sách sự nghiệp nghiên cứu khoa học do Bộ Khoa học – Công nghệ – Môi trờng cấp. Tài khoản của Viện mở tại chi nhánh Kho bạc Ba Đình – Hà nội.Kế toán trởng có nhiệm vụ giúp Viện Trởng quản lý và theo dõi các khoản thu, chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nớc.Phần II: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện khoa học – Thống kê.I. Sơ đồ tổ chức bộ máy ngành Thống kê Việt nam hiện nay: 5Sơ đồ bộ máy tổ chức ngành thống kê việt nam hiện nayPhó Tổng cục trưởngNguyễn Văn TiếnTổng cục trưởngLê Văn ToànVụ Hệ thống TKQG Vụ Xã hội và Môi trườngVụ Dân số và Lao độngViện Nghiên cứu Khoa học Thống kêVụ PPCĐ Thống kêVụ Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sảnThanh traTrường Trung học Thống kê II
61 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục603 Phòng Thống kê các quận huyện và thị xã trực thuộc các Cục Thống kêChính phủ

*

phần mềm tổng quan về hội nghị truyền thông.doc 31 992 0

*

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆN KHOA HỌC – GIÁO DỤC VÀ TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC.DOC 24 861 3

Xem thêm: Khoa Y Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, Trường Đại Học Quốc Tế Quốc Tế Hồng Bàng

*

Tổng quan về Viện chiến lược phát triển và ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ.DOC 25 996 0

*

TỔNG QUAN VỀ CẢI CÁCH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH.doc 33 629 5

*

Tổng quan về cải cách hệ thống tài chính 33 429 0

*

Giới thiệu chung về Viện khoa học Lao động và các vấn đề Xã hội 32 952 0

Xem thêm: Khoa Kinh Tế Viện Đại Học Mở Hà Nội 193 Vĩnh Hưng Trên Instagram

*

Báo cáo thực tập tổng hợp về viện khoa học lao động và xã hội, và trung tâm thông tin, phân tích và dự báo chiến lược 31 890 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *