Giới thiệu chung Tin tức – Sự kiện Thông tin thị trường Khoa học nông nghiệp Hợp tác quốc tế Đào tạo Đảng ủy-Công đoàn Văn bản pháp quy Thư viện Hỏi đáp khoa học
–Tìm tất cả chuyên mục– Giới thiệu chung Tin tức – Sự kiện Thông tin thị trường Khoa học nông nghiệp Hợp tác quốc tế Đào tạo Đảng ủy-Công đoàn Văn bản pháp quy Thư viện Hỏi đáp khoa học Hà Nội TP Hồ Chí Minh Lạng Sơn Hải Phòng Vinh Đà Nẵng Huế Nha Trang Trường Sa Vũng Tàu Cần Thơ Cà Mau Phú Quốc

*

http://vinh.edu.vn Đang Tải Dữ Liệu

*

GIỚI THIỆU CHUNG – VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ – thietbihopkhoi.com

*
*

GIỚI THIỆU CHUNG Lễ Công Bố Quyết định Phó Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Trung Bộ

*

*

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Được sự hợp tác tích cực của các Viện nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, các địa phương trong vùng đã góp phần giúp Viện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả cho sản xuất và phát triển nông nghiệp, nông thôn của 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và một số vùng sinh thái khác.

Đang xem: Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp việt nam

Giới thiệu chung

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ được thành lập theo Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện hoạt động theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BNN ngày 10 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ. Viện có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về cây trồng, nghiên cứu xây dựng hệ thống nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ.

Hoạt động định kỳ kiểm tra kết quả thực hiện đề tài/dự án
*
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN KHKT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ được thành lập nhằm giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp cho vùng Bắc Trung bộ. Viện là trung tâm vùng Bắc Trung bộ, nghiên cứu, trình diễn, chuyển giao các công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, cải thiện thu nhập của nông dân và góp phần phát triển nông thôn theo định hướng Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá.

Xem thêm: Khóa Học Bóc Tách Khối Lượng, 3 Và Lập Dự Toán Công Trình 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015

1. Thuận lợi Năm 2014, Viện đã hoàn thành tốt các công việc được giao do được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp & PTNT, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam…

Xem thêm: Cách Tính Điểm Đại Học Bách Khoa 2017 Cao Nhất Là 28,25, Đh Bách Khoa Bố Điểm Chuẩn 2017

Những thành tựu chính
*

(Trong 10 năm gần đây)Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ được hình thành trên cơ sở sát nhập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Bắc Trung bộ, Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả Phủ Quỳ và Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Thừa Thiên Huế.

Tiềm lực
*

– Tổng diện tích: 1574241 ( m2)* Trụ sở cơ quan: 75150 * Trụ sở cơ quan: 75150 ( m2) * Nhà lưới, nhà kính: 73001 ( m2)* * Nhà ở cán bộ. CNV: 261,158 ( m2)

Chức năng – nhiệm vụ
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *