Ngày 27/1, tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng Lê Văn Cư, cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ và các đơn vị trực thuộc khác.

Đang xem: Viện khoa học kinh tế xây dựng

*

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều hạn chế do dịch bệnh Covid-19, năm qua Viện Kinh tế xây dựng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng và hợp tác các đơn vị khác trong và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý Nhà nước; nghiên cứu khoa học; hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và thực hiện các công tác khác.

*

Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng Lê Văn Cư phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng Lê Văn Cư đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo như báo cáo thì trong năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành tốt một khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và các hoạt động khác.

Trong năm 2020, Viện đã trực tiếp soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành như: Thông tư ban hành định mức xây dựng; Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình xây dựng; Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế kiến trúc.

Xem thêm: Báo Khoa Học Đời Sống Online, Tài Nguyên Khoa Học Đời Sống Với Aws

Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg (Đề án BIM);

Năm 2020, do có sự thay đổi tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện Đề án 2038 nên có sự thay đổi trong cách tiếp cận để triển khai các công việc tiếp theo của Đề án. Theo đó, giai đoạn 2 của Đề án có nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức xây dựng hệ thống định mức mới… Tổ chức xây dựng hệ thống công cụ, thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ….

Năm qua, mặc dù toàn thể xã hội bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhưng Viện Kinh tế xây dựng và Phân viện tại miền Nam vẫn duy trì các hoạt động tư vấn góp phần đảm bảo mức doanh thu cũng như thu nhập của người lao động cơ bản ổn định so với năm 2019; trong đó Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã có bước tiến về hoạt động tư vấn chuyên môn nghiệp vụ so với các năm trước. Đồng thời, thông qua hoạt động tư vấn, Viện Kinh tế xây dựng cũng đã góp phần giúp cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế lãng phí, thất thoát, góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho nhiều dự án lớn trong cả nước như: Cao tốc Bắc – Nam, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận…

*

Toàn cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đối chiếu với định hướng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong thời gian tới, Viện Kinh tế xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào các nhóm nội dung chính đó là: Hoàn thiện soạn thảo báo cáo và trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc, dự kiến trình Bộ ban hàng vào quý II/2021; Tổ chức tổng kết thực hiện đề án BIM và xây dựng kế hoạch triển khai các công việc sau khi kết thúc Đề án; Tiếp tục triển khai Đề án 2038, trong đó tập trung để xây dựng hệ thống định mức cơ sở theo phương pháp đã dự kiến; Tổ chức triển khai thường xuyên phục vụ công tác quản lý của Bộ và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ; Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên môn nghiệp vụ, trong đó chú trọng đến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật lớn của đất nước…

Xem thêm: Top 100+ Khóa Học Marketing Online Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhất trí với các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị. Theo Thứ trưởng thì trong năm tới, Viện Kinh tế xây dựng cần tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện xây dựng các văn bản, thông tư, như: Các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn; Đề án BIM… đáp ứng được yêu cầu của kinh tế xây dựng. Tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm nâng cao năng lực của Viện. Viện cần tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, xây dựng quy trình, nội dung hướng dẫn về nghiệp vụ tư vấn chuyên môn để nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tư vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *