Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, phương pháp, quy trình tư vấn về đánh giá khoa học và định giá công nghệ;Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ tại tác địa phương trong cả nước. Cung cấp kết quả tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ;Tham gia xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn, phân tích, đánh giá khoa học, định giá công nghệ;Xây dựng, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác dịch vụ tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ;Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ đào tạo, tư vấn, tập huấn, phổ biến tri thức và kỹ năng về đánh giá khoa học và định giá công nghệ;Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn; hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệTư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứngĐịnh giá, đánh giá công nghệĐo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

Đánh giá tổ chứcThực hiện phân tích một cách hệ thống hiệu quả các hoạt động hiện tại, điểm mạnh, điểm yếu và lợi ích mà các tổ chức nghiên cứu mang lại cho nền kinh tế, xã hội và đánh giá tổ chức nào hoạt động hiệu quả nhất. Kết quả đánh giá sẽ giúp xếp hạng các tổ chức nghiên cứu, xác định các khả năng cải tiến và tối đa hóa lợi ích của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với nền kinh tế và xã hội.

Đang xem: Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ

Đánh giá trình độ công nghệ(Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN)Chúng tôi thực hiện phân tích, nhận dạng hiện trạng trình độ công nghệ của doanh nghiệp hay ngành sản xuất theo các tiêu chí nhất định nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ để từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp hoặc ngành.

Xem thêm:

Đánh giá TĐCN sản xuất theo TT 04/2014/TT – BKHCN đến nay đã được áp dụng thực hiện khoảng 50/63 Sở KHCN.Trong đó hoạt động tư vấn của VISTEC đã triển khai hỗ trợ đánh giá TĐCN sản xuất cho khoảng 20 Sở KHCN.Xây dựng, duy trì và cập nhật Hệ thống cơ sở dữ liệu, Phần mềm đánh giá trình độ công nghệ theo Hướng dẫn của Thông tư 04/2014-TT/BKHCN.Tư vấn đào tạo, tập huấn hướng dẫn và chuyển giao cho tất cả các đối tác đã và đang cài đặt và sử dụng Hệ thống phần mềm của Viện Đánh giáTính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bịĐang cập nhật thông tin chi tiết …

Đánh giá công nghệ các dự án đầu tưĐánh giá công nghệ là một dạng nghiên cứu chính sách nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về một công nghệ hay một hệ thống công nghệ cho đầu vào của quá trình ra quyết định.Là quá trình tổng hợp xem xét tác động giữa công nghệ với môi trường xung quanh nhằm đưa ra các kết luận về khả năng thực tế và tiềm năng của một công nghệ hay một hệ thống công nghệ.Là việc phân tích định lượng hay định tính các tác động của một công nghệ hay một hệ thống công nghệ đối với các yếu tố của môi trường xung quanhMục đích:Để chuyển giao hay áp dụng một công nghệ;Để điều chỉnh và kiểm soát công nghệ;Cung cấp một trong những đầu vào cho quá trình ra quyết định: xác định chiến lược công nghệ khi có thay đổi lớn trong chính sách kinh tế – xã hội quốc gia; Khi quyết định triển khai một công nghệ mới hay mở rộng một công nghệ đang hoạt động; Xác định thứ tự ưu tiên phát triển công nghệ của quốc gia trong từng giai đoạnĐịnh giá tài sản trí tuệTài sản vô hình, có tính sáng tạo, xác định được, kiểm soát được và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu tài sản đó.

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên Khoa Luật Đại Học Khoa Học Thái Nguyên

Tài sản trí tuệ bao gồm đối tượng được bảo hộ và đối tượng không được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ như sáng chế, bí mật kinh doanh, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, giống cây trồng, chương trình máy tính, tác phẩm khoa học, sáng kiến, giống vật nuôi, thiết kế kỹ thuật

Định giá kết quả nghiên cứuĐịnh nghĩa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được xác định trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, được tạo ra từ việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền cấp dưới hình thức cấp một phần kinh phí, toàn bộ kinh phí hoặc giao quyền sử dụng phương tiện, cơ sở vật chất – kỹ thuật thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm chung cho định giá:Giấy đề nghị xác định giá trị công nghệThông tin phục vụ đánh giá, định giá công nghệQuyền sở hữu trí tuệBáo cáo tài chính hàng nămThuyết minh/ Báo cáo kết quảCác quyết định chứng minh tài sản công nghệTài liệu/ hình ảnh liên quan đến công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *