Báo cáo kết quả nghiên cứu là văn bản trình bày một cách có hệ thống kết quả nghiên cứu, cần nêu bật được những vấn đề cơ bản sau:

Tổng quan vấn đề nghiên cứu.Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.Nội dung và kết quả nghiên cứu có những đề xuất mới, ứng dụng sáng tạo.Kết luận và khuyến nghị.

Đang xem: (Pdf) Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Khoa Học

Cấu trúc viết một báo cáo khoa học

Báo cáo phải được trình bày theo một cấu trúc lôgic chặt chẽ với trình tự các phần: mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

1. Phần mở đầu

Phần mở đầu nói về lý do ra đời của công trình, những ý định cùng ước vọng của tác giả, bao gồm các nội dung sau:

1.1- Tên đề tài

1.2- Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của vấn đề)

1.3- Mục đích nghiên cứu

1.4- Khách thể và đối tượng nghiên cứu

1.5- Giả thuyết khoa học

1.6- Nhiệm vụ nghiên cứu

1.7- Phạm vi nghiên cứu

1.8- Những luận điểm báo cáo kết quả

1.9- Đóng góp mới của đề tài

1.10- Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

2. Nội dung

Đây là phần cơ bản, chủ yếu nhất của công trình nghiên cứu gồm tổng quan vấn đề nghiên cứu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. Có thể chia thành các chương mục (số lượng chương, mục phụ thuộc vào đặc điểm của đề tài, khối lượng nội dung, cách trình bày của tác giả…). Song nhìn chung, nội dung có thể chia thành 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề

– Chương 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu

– Chương 3: Những giải pháp và khuyến nghị

Nêu những giải pháp, khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu phù hợp có tính khả thi, đề xuất các vấn đề mang tính bức xúc và triển vọng.

3. Kết luận

Kết luận về toàn bộ công trình nghiên cứu: tổng hợp các kết quả nghiên cứu, nêu rõ vấn đề nào đã được giả quyết và vấn đề chưa được giả quyết và vấn đề mới nảy sinh cần tiếp tục nghiên cứu. Kết luận cần được trình bày súc tích, cô đọng, sâu sắc, ngắn gọn không có lời bàn và bình luận gì thêm.

4. Tài liệu tham khảo

Thông thường có các cách ghi tài liệu tham khảo: ở cuối trang, cuối chương hoặc cuối sách. Khi ghi tài liệu tham khảo ở cuối sách thì cần theo một mẫu thống nhất và cách sắp xếp tài liệu theo quy định của nhà xuất bản.

– Trình tự sắp xếp danh mục các tài liệu tham khảo.

+ Xếp theo thứ tự sách kinh điển trước, các văn kiện chính thức rồi đến các tác phẩm của cá nhân.

+ Các tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng khối tiếng (Nga, Anh, Pháp, Đức…) trình tự sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo trong từng khối tiếng theo nguyên tắc thứ tự ABC của họ tên tác giả:

. Tác giả Việt Nam xếp theo thứ tự ABC theo tên tác giả, không đảo lộn trật tự họ tên tác giả.

Xem thêm: Khoa Toán Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hướng Dẫn Học Tập

. Tác giả nước ngoài: xếp theo họ tác giả (kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt xếp trong khối tiếng Việt).

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC theo từ đầu tiên của tên tài liệu.

– Số thứ tự đã được đánh từ đầu đến hết, không đánh riêng từng khối tiếng.

– Trích dẫn: Tài liệu nào được trích dẫn vào công trình nghiên cứu, luận án hoặc sách thì đánh số theo thứ tự của danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ <30; 35> trong đó 30 là số thứ tự tài liệu, 35 là số trang của tài liệu đó.

5. Phụ lục

Trong phần này có thể có các phụ lục, các câu hỏi điều tra, các bài tập trắc nghiệm, bảng hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc ước chú, các biểu bảng, số liệu, hình vẽ, biểu đồ, đồ thị, phần giải thích thuật ngữ, phần tra cứu theo đề mục hay tác giả, các công trình (bài viết) đi sâu từng khía cạnh của đề tài (nếu có).

Nếu nhiều phụ lục thì phụ lục được đánh số thứ tự bằng số La mã hoặc số Ả Rập. Ví dụ: Phụ lục I, phụ lục II hoặc phụ lục 1, phụ lục 2. Trường hợp phụ lục gồm nhiều chương, mục thì phần phụ lục cần có mục lục riêng, mục lục này không ghép với mục lục của báo cáo hoặc cuốn sách.

Xem thêm: Tự Xây Dựng Lịch Tập Gym Khoa Học Cho Người Mới Bắt Đầu, Lịch Tập Gym Cho Người Mới Và Cách Chia Giáo Án

6. Mục lục

Mục lục là bản ghi các đề mục với số trang, theo trình tự trình bày trong báo cáo tổng kết công trình nghiên cứu. Mục lục thường được đặt ở phía đầu, ghi tiếp sau bìa phụ, không cần trình bày quá tỉ mỉ.

Chúng tôi tự hào là Trung tâm duy nhất cung cấp dịch vụ hỗ trợ đăng báo quốc tế tại Việt Nam. Toàn thể đội ngũ luôn làm việc với trách nhiệm cao nhất, tính kỷ luật nghề nghiệp, luôn luôn đặt chữ “ Tâm” và chữ “Tín” lên hàng đầu, trở thành người đồng hành đáng tin cậy, phát triển cùng với các nhà khoa học.Xin lưu ý: Để tránh mất thời gian của các tác giả, chúng tôi không viết bài hoặc tham gia vào quá trình viết bài dưới mọi hình thức.Chúng tôi sẽ nhận xét đóng góp tới tác giả để có bản thảo hoàn thiện nhất, tư vấn các tạp chí có thể đăng và hướng dẫn tác giả các thủ tục đăng bài nhằm mục đích giúp các tác giả tự đăng bài trong thời gian ngắn nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *