Giải pháp hoàn thiện phần nội dung của biểu mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Long An

Đang xem: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Giải pháp hoàn thiện phần nội dung của biểu mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Long An 623 1
Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, giúp các bạn sinh viên tham khảo trong quá trình tiến hành lập bản thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và bảng câu hỏi điều tra, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Mẫu số 2­ NCKHSV BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Đà Lạt THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 1. TÊN ĐỀ TÀI 2. MàSỐ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP ­ ­ ­ ­ Đối tượng nghiên cứu: Tác động của mê tín dị đoan đến học tập Khách thể nghiên cứu: Sinh viên Đại Học Đà Lạt Phạm vi nghiên cứu: Các tác động của mê tín dị đoan tới mơi trường học tập Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích các tác động của mê tín dị đoan sẽ ảnh hưởng xấu tới học tập 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Khoa học Tự nhiên Xã hội nhân văn Công nghê thông tin Môi trườn g Nông Lâm Kinh tế QTKD Du lịch Luật Ngoại ngữ Giáo dục           4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 tháng Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 5. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Khoa / Ban / Bộ mơn trực thuộc: Kinh tế ­ Quản Trị Kinh Doanh Bộ mơn: Quản Trị Kinh Doanh Họ và tên chủ nhiệm bộ mơn: GVC.NCS Trần Mạnh Q 1/10 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 tháng 6. SINH VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN NHĨM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên: Chu Văn Đang Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK40 MSSV 1610838 Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Qun Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711181 Họ và tên: Lê Trần Minh Tú Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711260 Họ và tên: Trần Thị Thùy Trang Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711242 Họ và tên: Nguyễn Kim Bảo Khanh Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK39 MSSV 1510874 7­ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên: Ths. Nguyễn Thanh Hồng Ân 2/10 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên Chu Văn Đang Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao ­ Lập kế hoạch, Đánh giá và tổng kết đề tài ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành Nguyễn Thị Thảo Qun ­ Phân tích và so sách bằng bảng biểu và đồ thị Trần Thị Thùy Trang ­ Đề xuất các chủ đề, câu hỏi, thu thập dữ liệu ­ Tiến hành điều tra, thu thập dữ liệu Lê Trần Minh Tú ­ Tiến hành tổng hợp dữ liệu đã được xử lý ở trên, sửa đổi bổ sung ­ Đề xuất các phương pháp so sánh Nguyễn Kim Bảo Khanh ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành Chữ ký 3/10 9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI I. Giới thiệu: Dân gian ta vẫn có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tín ngưỡng từ lâu đã trở thành một phần khơng thể thiếu được của đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Tín ngưỡng có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc. Tuy nhiên có nhiều người lại ỷ lại q nhiều, thậm chí mê tín dị đoan vào thần thánh, vào thế lực siêu nhiên kỳ bí gây nhiều hậu quả khơng đáng có. Đặc biệt, tác động của mê tín dị đoan đối với việc học đã thơi thúc nhóm chúng em thực hiện nghiên cứu “Phân tích tác động của mê tín dị đoan đến học tập” II. Tổng quan nghiên cứu khoa học: Theo Nguyen Quoc Tuan (2013) Các tín đồ tơn giáo thường phân biệt niềm tin tơn giáo với mê tín dị đoan. Cả mê tín dị đoan và các tơn giáo cổ truyền đều phi duy vật, khơng nhìn thế giới tồn tại như chủ thể tn theo các quy tắc ngun nhân và kết quả, coi như đó là các lực lượng phi vật chất trong cuộc sống của chúng ta. Cả tơn giáo và mê tín dị đoan cố tìm ý nghĩa trong các sự kiện ngẫu nhiên và hỗn độn khác. Như thế, đây là một thể liên tục giữa cái làm thành “mê tín dị đoan” và các ý niệm có trong hồn linh giáo” Theo Stuart A. Vyse (2013) Trước khi xem xét các yếu tố tâm lý chịu trách nhiệm cho sự phát triển và kiên định của hành vi mê tín dị đoan, tơi muốn đặt chủ đề này trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Mặc dù các nhà tâm lý học bắt đầu nghiên cứu mê tín vào thế kỷ 19, họ đã đạt được rất ít tiến bộ cho đến những năm 1950. Trước đó, các nhà nhân chủng học đã đấu tranh để xác định nguồn gốc của sự mê tín ( Hay cái mà họ thường gọi là ma thuật) va mặt khác để phân biệt nó với tơn giáo, một mặt và khoa học, mặc dù các phương pháp dân tộc học và nhân học xã hội lại khá khác với tâm lý học thực nghiệm, những nỗ lực này thể hiện những bước đầu tiên hướng đến sự hiểu biết về tâm lý mê tín Tài liệu tham khảo: 1.Nguyễn Quốc Tuấn. (2013). Nghiên cứu tơn giáo. 2. Stuart A. Vyse. (2013). Believing in Magic. 4/10 10. THUYẾT MINH VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ­ Hiện nay, mê tín dị đoan đang là vấn đề được nhìu bạn trẻ quan tâm đặc biệt là các bạn học sinh trong vấn đề thi cử. theo em, học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan ngày càng tăng cao. Điều đó được thể hiện qua những hành động như trước hơm đi thi khơng ăn trứng mà nên ăn đậu để làm bài được điểm cao. ­ Những phân tích sẽ giúp các bạn sẽ có những cái nhìn đúng đắn về hiện tượng mê tín để có thể có những hiểu biết cần có ­ Hầu hết, những mê tín đó các bạn đều học được từ bạn về, người thân xung quanh hoặc bố mẹ. ­ Phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là hai nghiên cứu được nhóm sử dụng để nghiên cứu cho đề tài. Nghiên cứu định lượng hầu hết sử dụng các phương pháp khác nhau chủ yếu là thơng kê để lượng hóa, đo lường và phản ánh và diễn giải mối quan hệ giữa các nhân tố ( các biến ) khác nhau. Nghiên cứu định tính là hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mơ tả và giải thích dựa vào các phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi và thái độ.

Xem thêm: Sơ Đồ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Ở Lien Chieu Bằng Xe Buýt, Trường Đại Học Bách Khoa Đhqg

11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1. Mục tiêu chính ­ Phân tích tác động của việc mê tín dị đoan khi áp dụng vào mơi trường học tập 2. Mục tiêu cụ thể ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến kiến thức ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến điểm số ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến thái độ học tập ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến kỹ năng 5/10 12. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.Dữ liệu nghiên cứu: Thu thập dữ từ bảng hỏi cho các bạn học sinh, sinh viên mà nhóm thiết kế bao gồm hai phần: ­ Các bạn học sinh, sinh viên có quan tâm đến tâm linh, mê tín dị đoan khơng? Trong mơi trường học tập, các bạn thường áp dụng ở mức độ như thế nào? ­ Các tác động của việc áp dụng những điều đó thể hiện ở các mặt kiến thức, điểm số, thái độ học tập, hay kỹ năng như thế nào? 2. Mơ hình nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, từ những số liệu từ phương pháp định lượng và các câu trả lời phỏng vấn từ bảng hỏi trong phương pháp định tính theo các ý dưới đây để đưa ra kết quả ­Anh/Chị có tin vào những phép lạ hay điềm báo hay khơng? Bạn thể hiện điều đó ở đâu? ­Anh/Chị nghĩ những điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến học tập? Tốt hay xấu ? ­Anh/Chị suy suy nghĩ như thế nào thần thánh hay ma quỷ hay khơng? ­Anh/Chị có suy nghĩ như thế nào về những vấn đề kiêng cử khi đi học hoặc đi thi (ăn đỗ, khơng ăn chuối, trứng…)? ­Anh/Chị có cầu may, lễ bái trước mỗi kỳ thi? ­Tính cách của anh chị như thế nào? ­Kết quả học tập, thi cử của anh/chi như thế nào? Hài long hay khơng? ­Kết quả học tập theo anh chị là do bản thân mình hay do điều gì khác? 13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN STT Các nội dung, cơng việc thực hiện chủ yếu ­ Lập kế hoạch, Đánh giá và tổng kết đề tài ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành ­ Phân tích và so sách bằng bảng biểu và đồ thị Sản phẩm phải đạt Thời gian (bắt đầu ­ kết thúc) Người thực hiện Chu Văn Đang Nguyễn Thị Thảo Quyên 6/10 13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ­ Đề xuất các chủ đề, câu hỏi, thu thập dữ liệu ­ Tiến hành điều tra, thu thập dữ liệu Trần Thị Thùy Trang ­ Tiến hành tổng hợp dữ liệu đã được xử lý ở trên, sửa đổi bổ sung Lê Trần Minh Tú ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành Nguyễn Kim Bảo Khanh 14. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU STT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học Báo cáo đề tài “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP” Đáp ứng đúng yêu cầu khách quan, cụ thể, chính xác 7/10 15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 4.000.000 đồng Dự kiến dử dụng nguồn kinh phí theo các mục: ­ Thù lao Chủ nhiệm đề tài: 800,000 đồng ­ Cộng tác viên ( 6 người x 500,000): 3.000,000 đồng ­ Chi phí in ấn: 200,000 đồng Đà Lạt, ngày tháng năm 2019 Đà Lạt, ngày 17tháng 05 năm 2019 Ban chủ nhiệm Khoa / Ban (ký tên, đóng dấu) Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện đề tài (Họ và tên, ký) (Họ và tên, ký) Đà Lạt, ngày tháng năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 8/10 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP Xin chào các bạn! Tơi là Chu Văn Đang – Sv khoa KT­QTKD trường đại học Đà Lạt, đại diện cho nhóm svinh viên nghiên cứu về đề tài “Phân tích tác động của mê tín dị đoan đến học tập” Để có thể đáp ứng u cầu của đề tài, chúng tơi tạo bảng câu hỏi khảo sát nhằm tìm hiểu về những ý kiến của các bạn. Những ý kiến, câu trả lời của các bạn là những thơng tin cần thiết để chúng tơi hồn thành đề tài trên. Rất mong nhận được sự hợp tác từ các bạn. Tơi xin cam đoan những thơng tin của các bạn nhằm mục đích phục vụ cho việc học tập. Tơi xin chân thành cám ơn Vui chọn dấu (X) hoặc điền vào chỗ trống (nếu có): Câu 1: Anh/chị có tin vào thần thánh hay các phép lạ, điềm báo?  Có  Khơng Câu 2: Anh/chị đã bao giờ đi xem bói chưa?  Đã từng  Chưa từng Câu 3: Trước mỗi kỳ thi bạn thường?  Học bài thật kỹ  Cầu khấn, lễ bái  Cả 2 ý trên Ý kiến khác:………………… Câu 4: Anh/chị có tin vào việc ăn chuối sẽ dễ thi trượt (tạch vỏ chuối ) hay khơng?  Có  Khơng Câu 5: Anh/chị có tin vào việc ăn đậu đỏ sẽ dễ đậu hơn trong các kỳ thi?  Có  Khơng Câu 6: Bạn có tự tin trước đám đơng hay khơng  Có chứ­ tất nhiên rồi  Thực ra là hơi ngại  Mình hơi nhát  Khơng tự tin chút nào Câu 7: Ở trên lớp bạn là người như thế nào? : Năng động, sơi nổi  Ít nói, suy tư Câu 8: Nếu kết quả thi của bạn chưa tốt, bạn thường suy nghĩ như thế nào?  Đen thơi, đỏ qn đi  Cố gắng học tập  Lần sau đi thi nhờ bạn chỉ  Cách khác Câu 9: Điểm của bạn đang ở mức nào ( Thang điểm 4)  Trên 3.2  Từ 2.5 tới 3.2  Từ 2.0 tới 2.5  Dưới 2.0 Câu 10: Điểm của bạn hiện tại trên trường như thế nào?  Hài lòng  Khơng hài lòng Câu 11: Nếu có cơ hội, bạn có muốn thay đổi bản thân mình khơng  Khơng  Có  Đang phân vân 9/10 Câu 12: Bạn muốn mình là người như thế nào sau khi ra trường? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… / Chân thành cám ơn sự hợp tác của các bạn! 10/10 … ­ Hầu hết, những mê tín đó các bạn đều học được từ bạn về, người thân xung quanh hoặc bố mẹ. ­ Phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là hai nghiên cứu được nhóm sử dụng để nghiên cứu cho đề tài. Nghiên cứu định lượng hầu hết sử dụng các phương pháp khác nhau chủ … ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến thái độ học tập ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến kỹ năng 5/10 12. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.Dữ liệu nghiên cứu: Thu thập dữ từ bảng hỏi cho các bạn học sinh, sinh viên mà nhóm thiết kế bao gồm hai phần:… PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP Xin chào các bạn! Tơi là Chu Văn Đang – Sv khoa KT­QTKD trường đại học Đà Lạt, đại diện cho nhóm svinh viên nghiên cứu về đề tài “Phân tích tác động của mê tín dị đoan đến học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *