Thứ trưởng bộ khoa học công nghệ

*
*
*
*

Bạn đang xem: Thứ trưởng bộ khoa học công nghệ

*

Đồng chí

Bùi Mạnh Hải

*

Đồng chí

Trần Quốc Thắng

*

Đồng chí

Lê Đình Tiến

*

Đồng chí

Nguyễn Văn uống Lạng

*

Đồng chí

Nguyễn Quân

*

Đồng chí

Trần Việt Thanh khô

*

Đồng chí

Chu Ngọc Anh

*

Đồng chí

Trần Văn Tùng

*

Đồng chí

Nghiêm Vũ Khải

*
Đồng chíTrần Quốc Khánh
*
Đồng chíPhạm Công Tạc
*
Đồng chíPhạm Đại Dương

*

Đồng chí Bùi Thế Duy

*

Đồng chí Lê Xuân Định

*

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang


Xem thêm: Ngành Khoa Học Cây Trồng (Mã Xt: 7620110), Tìm Hiểu Ngành Nghề:

Cơ quan liêu nhà quản: Sở Khoa học và Công nghệ (thietbihopkhoi.com).

Bộ phận văn thư: (024) 3943 7056; Phòng Tổng hợp: (024) 3943 8970; Lễ tân: (024) 3556 0696.


thietbihopkhoi.com. Điện thoại: (024) 3555 3845.Ghi rõ mối cung cấp từ bỏ “thietbihopkhoi.com” Khi thi công lại báo cáo tự Cổng ban bố năng lượng điện tử này.