THÔNG TƯ 55 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

TP Hà Nội, ngày 22 tháng tư năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐIVỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứLuật Chi tiêu công ty nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Cnạp năng lượng cứLuật công nghệ với technology số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Cnạp năng lượng cứNghị định số 60/2003/NĐ-CPhường. ngày 06 mon 6 năm 2003 của nhà nước qui định chihuyết cùng lý giải thực hiện Luật Ngân sách bên nước;

Căn uống cứNghị định số 08/2014/NĐ-CPhường. ngày 27 tháng 01 năm2014 của Chính phủ mức sử dụng cụ thể với lí giải thi hành một vài điều của Luậtcông nghệ cùng công nghệ;

Cnạp năng lượng cứNghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm 2013 của Chính phủ phương pháp chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Tài chính;

Cnạp năng lượng cứNghị định số 20/2013/NĐ-CPhường ngày 26 mon 0hai năm 2013 của Chính phủ biện pháp chứcnăng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Khoa học tập cùng Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm và Sở trưởngSở Khoa học tập và Công nghệ phát hành Thông tư liên tịch chỉ dẫn định nấc thành lập,phân bổ dự toán cùng quyết tân oán kinh phí so với nhiệm vụ công nghệ và công nghệcó áp dụng túi tiền đơn vị nước:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hiện tượng những nhân tố nguồn vào cấu thànhdự toán trách nhiệm khoa học cùng technology (KH&CN) tất cả sử dụng chi phí đơn vị nước;định nút sản xuất dự toán thù kinh phí đầu tư so với trọng trách KH&CN; các hoạt động phụcvụ công tác làm việc cai quản nhiệm vụ KH&CN của cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền; qui định về lập,đánh giá và thẩm định, phê duyệt y với quyết toán kinh phí so với nhiệm vụ KH&CN; quy địnhđưa ra công bố tác dụng nghiên cứu cùng đưa ra đăng ký bảo lãnh quyền sở hữutrí tuệ.

Bạn đang xem: Thông tư 55 bộ khoa học công nghệ

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng đối với các phòng ban quản ngại lýnhiệm vụ KH&CN với ban ngành tất cả thẩm quyền phê chăm sóc trách nhiệm KH&CN tất cả sử dụngngân sách bên nước; những tổ chức triển khai, cá nhân triển khai trách nhiệm KH&công nhân gồm sử dụngngân sách đơn vị nước với những tổ chức triển khai, cá thể không giống tất cả liên quan.

Điều 3. Nguim tắc vận dụng địnhnấc chế tạo cùng phân chia dự toán

1. Các định nút xây cất dự toán quyđịnh trên Thông bốn này là định nấc buổi tối nhiều, vận dụng đối với nhiệm vụ KH&công nhân cấpnước nhà. Căn cứ hình thức tại Thông bốn này, các Bộ, cơ sở trung ương, địaphương thơm có trách nát nhiệm hướng dẫn, phát hành những ngôn từ với định nút sản xuất dựtân oán đối với trọng trách KH&CN cấp cho Bộ, cung cấp tỉnh giấc, cung cấp đại lý để tiến hành thốngduy nhất trong phạm vi Bộ, ban ngành TW và địa phương thơm, bảo đảm an toàn tương xứng vớinguồn lực có sẵn, đặc thù vận động KH&CN của Bộ, cơ sở TW, địa phươngvà không vượt thừa định nấc dự tân oán luật pháp trên Thông bốn này.

2. Các định mức đưa ra không giống làm cho căn cứ lậpdự toán thù của nhiệm vụ KH&CN không lao lý cụ thể trên Thông bốn này được thựchiện tại theo những phương pháp hiện hành ở trong phòng nước.

Điều 4. Các loạitrọng trách KH&công nhân bao gồm áp dụng chi phí đơn vị nước

Các các loại trách nhiệm KH&công nhân bao gồm sử dụngngân sách đơn vị nước được vẻ ngoài tại Điều 25, 26, 27 và 28 Nghịđịnh số 08/2014/NĐ-CPhường ngày 27 tháng 01 năm năm trước của nhà nước hình thức chihuyết cùng lí giải thực hiện một vài điều của Luật khoa học cùng công nghệ.

Điều 5. Chức danhtriển khai trọng trách KH&CN

1. Các chức vụ triển khai nhiệm vụKH&CN.

a) Chủ nhiệm nhiệm vụ;

b) Thành viên thực hiện thiết yếu, thư kýkhoa học;

c) Thành viên;

d) Kỹ thuật viên, nhân viên cấp dưới cung ứng.

2. Số lượng member cùng ngày côngtyêu thích gia đối với mỗi chức vụ (Chủ nhiệm nhiệm vụ; member thực hiện chủ yếu,thư cam kết khoa học; thành viên) dựa vào vào nội dung triển khai theo tngày tiết minhnhiệm vụ KH&công nhân được Hội đồng khoa học để ý với ban ngành bao gồm thẩm quyền quyếtđịnh phê để mắt đảm bảo theo như đúng những pháp luật trong phòng nước.

3. Đối với chức danh chuyên môn viên,nhân viên cung cấp tiến hành theo hình thức tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tưnày.

Chương thơm II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤTHỂ

Mục I. CÁC YẾU TỐĐẦU VÀO CẤU THÀNH DỰ TOÁN VÀ MỘT SỐ KHUNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤKH&CN

Điều 6. Các yếu tốnguồn vào cấu thành dự toán trách nhiệm KH&công nhân tất cả thực hiện túi tiền nhà nước

1. Tiền cần lao hễ thẳng, gồm:tiền công cho những chức vụ hình thức trên Điều 5 Thông tư này; tiền công thuêchuyên gia nội địa cùng Chuyên Viên ngoài nước phối hợp vào quá trình nghiêncứu vớt với triển khai trọng trách KH&công nhân. Đối cùng với trọng trách KH&CN cấp cho cửa hàng khôngđược mướn chuyên gia vào quá trình tổ chức thực hiện.

2. Chi sở hữu đồ bốn, ngulặng, nhiên, vậtliệu, gồm: vật liệu, xăng, vật liệu, khí cụ, prúc tùng, vật tốt tiềnmau hư, tích điện, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo,quyền áp dụng sáng chế, thiết kế, ứng dụng, tuyệt kỹ công nghệ giao hàng hoạt độngnghiên cứu.

3. Chi thay thế, buôn bán tài sản vậy định:

a) Chi cài tài sảnrất cần thiết, giao hàng thẳng mang lại vận động nghiên cứu kỹ thuật với vạc triểntechnology của trách nhiệm KH&CN;

b) Chi thuê gia tài thẳng thamgia thực hiện phân tích cùng cải cách và phát triển công nghệ của trách nhiệm KH&CN;

c) Chi khấu hao gia tài thắt chặt và cố định (nếucó) trong thời hạn trực tiếp tmê man gia thực hiện trách nhiệm KH&CN theo mứctrích khấu hao lý lẽ so với gia sản của doanh nghiệp;

d) Chi sửa chữa thay thế trang vật dụng, cơ sởthiết bị hóa học Giao hàng thẳng cho Việc phân tích của trọng trách KH&CN.

4. Chi hội thảo chiến lược kỹ thuật, công táctổn phí vào với xung quanh nước Ship hàng chuyển động nghiên cứu.

5. Chi trả hình thức thuê ko kể phục vụchuyển động phân tích.

6. Chi khảo sát, điều tra khảo sát thu thập sốliệu.

7. Chi vnạp năng lượng chống phẩm, công bố liênlạc, in dán giao hàng chuyển động nghiên cứu và phân tích.

8. Chi họp hội đồng từ bỏ review kếttrái tiến hành trách nhiệm KH&công nhân (giả dụ có).

9. Chi thống trị bình thường nhiệm vụKH&CN nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn thưởng thức thống trị vào triển khai tiến hành nhiệm vụKH&CN.

10. Chi khác có liên quan trực tiếp đếnthực hiện tiến hành trách nhiệm KH&CN.

Điều 7. Khung địnhmức có tác dụng địa thế căn cứ gây ra dự tân oán trách nhiệm KH&công nhân bao gồm thực hiện ngân sách nhà nước.

1. Dự tân oán chi phí công huân hễ trực tiếp.

a) Cấu trúc tmáu minc phần tính tiềncông sức động tiến hành nhiệm vụ KH&CN bao gồm các các bước với dự con kiến kếtquả như sau:

STT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả

1

Nghiên cứu vãn tổng quan

Xây dựng ttiết minc trọng trách KH&CN, báo cáo tổng quan vụ việc yêu cầu nghiên cứu

2

Đánh giá bán thực trạng

Báo cáo hoàn cảnh vụ việc cần nghiên cứu

3

Thu thập thông tin, tư liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, so sánh báo cáo, tư liệu, dữ liệu

Báo cáo kết quả tích lũy tài liệu, dữ liệu, xử trí số liệu, đối chiếu thông báo, tài liệu, dữ liệu

4

Nội dung nghiên cứu siêng môn

Báo cáo về kết quả nghiên cứu chuyên môn

5

Tiến hành xem sét, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; phân tích, hoàn thành xong quy trình công nghệ

Báo cáo về hiệu quả phân tích, nghiên cứu, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; quá trình công nghệ

6

Đề xuất phương án, ý kiến đề xuất, trí tuệ sáng tạo, giải pháp có lợi, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm công nghệ cùng lời khuyên khác

Báo cáo kết quả về ý kiến đề nghị, phương án, trí tuệ sáng tạo, phương án hữu dụng, sản phẩm, chế phđộ ẩm, quy mô, ấn phẩm khoa học và kết quả khác

7

Tổng kết, tiến công giá

Báo cáo những thống kê, báo cáo tóm tắt và report tổng hợp

Trong ngôi trường đúng theo rõ ràng, nhiệm vụKH&CN rất có thể ko tương đối đầy đủ các phần câu chữ theo kết cấu trên.

b) Tiền công trựctiếp cho các chức vụ triển khai trách nhiệm KH&công nhân được tính theo ngày cônglao hễ quy thay đổi (08 giờ/01 ngày; ngôi trường đúng theo có khoảng thời gian công lẻ, bên trên 4 tiếng đượctính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính ½ ngày công) với mức lương đại lý vì Nhànước luật pháp tại thời khắc xuất bản dự toán thù.

Tổ chức chủ trì cùng nhà nhiệm nhiệm vụKH&công nhân bao gồm trách nát nhiệm tạo tngày tiết minch dự toán thù chi phí công theo cấu trúcchung trọng trách KH&CN tại điểm a, khoản 1 Điều này, chi tiết theo từng chứcdanh tsi gia thực hiện văn bản công việc, số ngày công tmê mệt gia của từng chứcdanh.

Dự tân oán tiềncông trực tiếp so với từng chức vụ được xem theo công thức cùng định mức sau:

Tc= Lcs x Hstcn x Snc

Trong đó:

Tc: Dự toán thù chi phí công của chức danh

Lcs: Lương cửa hàng vì chưng Nhà nước quy định

Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức vụ tínhtheo Bảng 1 bên dưới đây

Snc: Số ngày công của từng chức danh

Bảng1: Hệ số chi phí công ngày cho các chức danh tiến hành trọng trách KH&CN

STT

Chức danh

Hệ số chức vụ nghiên cứu và phân tích (Hcd)

Hệ số lao động công nghệ (Hkh)

Hệ số chi phí công theo ngày

Hstcn = (Hcd x Hkh)/22

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ

6,92

2,5

0,79

2

Thành viên tiến hành chính; tlỗi cam kết khoa học

5,42

2,0

0,49

3

Thành viên

3,66

1,5

0,25

4

Kỹ thuật viên, nhân viên cấp dưới hỗ trợ

2,86

1,2

0,16

Hệ số chi phí công ngày cho những chứcdanh tiến hành trọng trách KH&CN biện pháp tại Bảng 1 của Thông tứ này là nút hệsố về tối đa, áp dụng đến trách nhiệm KH&CN cấp cho nước nhà. Căn cứ năng lực, nguồnlực, tính chất, trình độ chuyển động KH&công nhân của ban ngành, đơn vị, những Sở, cơ quantrung ương, địa pmùi hương gồm trách nhiệm khuyên bảo, ban hành nút hệ số tiền côngngày cho các chức vụ tiến hành nhiệm vụ KH&công nhân cung cấp Bộ, cấp tỉnh giấc, cấp cho cơ sởđể thực hiện thống nhất vào phạm vi Bộ, cơ sở trung ương với địa phương, đảmbảo không vượt quá mức công cụ tại Bảng 1 Thông bốn này.

c) Dự tân oán chi phí công trực tiếp đối vớichức vụ chuyên môn viên, nhân viên hỗ trợ không quá 20% tổng dự tân oán tiền côngthẳng so với những chức vụ cơ chế trên điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 Thôngtư này.

2. Thuê Chuyên Viên nội địa vàkhông tính nước phối kết hợp nghiên cứu.

a) Thuê Chuyên Viên nội địa.

Trong trường thích hợp trách nhiệm KH&CN có nhu cầu thuêChuyên Viên trong nước, tổ chức nhà trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ ngôn từ yêu cầucông việc thuê chuyên gia thực hiện thương lượng nấc tiền thuê Chuyên Viên, thuyếtminch rõ mang lại hội đồng hỗ trợ tư vấn Reviews chu đáo, trình cơ sở tất cả thđộ ẩm quyền phêchú tâm theo vừa lòng đồng khoán thù việc. Trường vừa lòng mướn chuyên gia trong nước theo ngàycông thì nấc dự tân oán mướn Chuyên Viên trong nước không thực sự 40.000.000 đồng/người/tháng(22 ngày/1 tháng).

Tổng dự toán kinh phí triển khai ngôn từ chi thuêchuyên gia nội địa không thực sự 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếpthực hiện trách nhiệm KH&CN qui định trên khoản 1 Điều 7 Thông bốn này.

Trong trường đúng theo quan trọng đặc biệt, nhiệm vụ KH&công nhân bao gồm dựtân oán mướn chuyên gia nội địa thừa thừa 40.000.000 đồng/người/mon hoặc tổngdự toán kinh phí triển khai ngôn từ đưa ra mướn Chuyên Viên trong nước quá quá 30%tổng dự toán kinh phí đầu tư chi chi phí công thẳng thực hiện trách nhiệm KH&CN quyđịnh trên khoản một điểm 7 Thông tứ này thì:

- Đối với trách nhiệm KH&công nhân cung cấp quốc gia: cơ quanbao gồm thđộ ẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&công nhân bao gồm sử dụng ngân sách bên nước quyếtđịnh phê duyệt với Chịu đựng trách nát nhiệm sau khoản thời gian tất cả chủ ý bằng vnạp năng lượng phiên bản của BộKH&công nhân.

- Đối với trách nhiệm KH&công nhân cung cấp Sở, cấp cho tỉnh: cơquan tiền có thđộ ẩm quyền phê thông qua nhiệm vụ KH&công nhân bao gồm thực hiện ngân sách bên nướcra quyết định phê thông qua với Chịu đựng trách nát nhiệm.

b) Thuê Chuyên Viên quanh đó nước.

Trong trường hòa hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuêChuyên Viên không tính nước, tổ chức công ty trì trách nhiệm KH&công nhân căn cứ ngôn từ yêu thương cầucác bước thuê Chuyên Viên thực hiện thương thuyết nấc tiền mướn Chuyên Viên, thuyếtminc rõ hiệu quả của Việc mướn Chuyên Viên, tiêu chuẩn nhận xét kết quả mướn chuyêngia cho hội đồng hỗ trợ tư vấn đánh giá chăm chú, trình ban ngành có thẩm quyền phê duyệttheo phù hợp đồng khân oán câu hỏi. Tổng dự tân oán ngân sách đầu tư tiến hành văn bản chi thuêChuyên Viên không tính nước không thật 1/2 tổng dự toán kinh phí đầu tư chi chi phí công trực tiếptriển khai trọng trách KH&công nhân biện pháp trên khoản 1 Điều 7 Thông tư này. Thủ trưởngcơ quan có thđộ ẩm quyền phê phê chuẩn nhiệm vụ KH&công nhân tất cả thực hiện chi phí đơn vị nướcchịu đựng trách rưới nhiệm về câu chữ và nút kinh phí đầu tư mướn Chuyên Viên kế bên nước.

Trong trường hòa hợp quan trọng, trách nhiệm KH&công nhân tất cả tổngdự toán kinh phí đầu tư triển khai nội dung chi mướn chuyên gia không tính nước vượt vượt 50%tổng dự toán thù ngân sách đầu tư chi chi phí công thẳng thực hiện trách nhiệm KH&công nhân quyđịnh tại khoản 1 Điều 7 Thông bốn này thì:

- Đối cùng với trọng trách KH&CN cung cấp quốc gia: cơ quantất cả thẩm quyền phê chăm nom trọng trách KH&công nhân có áp dụng chi phí nhà nước quyếtđịnh phê săn sóc và Chịu đựng trách rưới nhiệm sau thời điểm tất cả chủ kiến bởi vnạp năng lượng bạn dạng của BộKH&CN.

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cung cấp Bộ, cấp cho tỉnh: cơquan liêu bao gồm thẩm quyền phê cẩn thận trách nhiệm KH&công nhân gồm áp dụng túi tiền công ty nướcquyết định phê để mắt tới và chịu đựng trách nhiệm.

3. Dự toán thù chi phí sở hữu vật dụng tứ, nguim, nhiên, vậtliệu được tạo trên đại lý thuyết minch dự con kiến cân nặng các bước, chế độ,định mức hiện tại hành (trường hợp có) và các báo giá tương quan.

4. Dự tân oán chi thay thế, bán buôn tàisản cố định và thắt chặt được tạo ra bên trên cửa hàng thuyết minch dự loài kiến khối lượng công việc,chính sách, định nấc hiện nay hành (nếu như có) cùng những báo giá tương quan. Nội dung đưa ra nàybao gồm mục tiêu, nội dung kết nối cơ học, đồng nhất và được tiến hành vào một thờigian nhất mực phù hợp với giai đoạn của trách nhiệm KH&CN; được quản lý theogiải pháp hiện nay hành về sửa chữa thay thế, buôn bán tài sản hiện ra tất cả nguồn gốc từ bỏ ngânsách công ty nước.

5. Dự toán bỏ ra hội thảo kỹ thuật phụcvụ vận động nghiên cứu và phân tích.

Nội dung và định nút chi hội thảocông nghệ ship hàng vận động phân tích được xây đắp với thực hiện theo những quy địnhtrên Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 0một năm 2010 của Bộ Tài bao gồm quy địnhchế độ đầu tư chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổchức các hội nghị, hội thảo nước ngoài tại cả nước và chi tiêu tiếp khách trongnước với Thông tứ số 97/2010/TT-BTC ngày thứ 6 mon 7 năm 2010 của Bộ Tài chínhhiện tượng chính sách công tác làm việc giá thành, chính sách chi tổ chức các cuộc hội nghị so với cáccơ quan nhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. Hình như, Thông tứ này quy địnhnấc thiết kế dự toán thù chi thù lao về tối nhiều tmê mẩn gia hội thảo công nghệ nhỏng sau:

- Người nhà trì: 1.500.000 đồng/buổihội thảo.

- Tlỗi cam kết hội thảo: 500.000 đồng/buổihội thảo chiến lược.

- Báo cáo viên trình diễn trên hội thảo:2 ngàn.000 đồng/report.

- Báo cáo khoa học được ban ngành tổ chứchội thảo chiến lược mua hàng tuy vậy ko trình bày tại hội thảo: một triệu đồng/report.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm 1 Ankin Ở Thể Khí Và Hidro Có Tỉ Khối Hơi So Với Ch4 Là 0 425

- Thành viên tsay mê gia hội thảo: 200.000đồng/thành viên/buổi hội thảo chiến lược.

6. Dự tân oán đưa ra khảo sát, khảo sát điều tra thuthập số liệu được triển khai theo công cụ tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày11/5 năm 2011 của Sở Tài chủ yếu phép tắc về cai quản, thực hiện với quyết toánkinh phí tiến hành các cuộc khảo sát thống kê.

7. Dự toán thù bỏ ra họp hội đồng trường đoản cú đánhgiá kết quả thực hiện trọng trách KH&công nhân (nếu có): được xây đắp bên trên cửa hàng sốlượng thành viên hội đồng với khoảng đưa ra không thật 50% nấc chi cho hội đồng nghiệmthu nhiệm vụ KH&công nhân cấp cho Quốc gia được luật trên điểm a khoản 1 Điều 9Thông tứ này. Các Sở, ban ngành trung ương, địa phương cótrách rưới nhiệm hướng dẫn định mức rõ ràng đưa ra mang đến việc họp hội đồng trường đoản cú Reviews công dụng thực hiện trách nhiệm KH&CN.

8. Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụKH&công nhân.

Tổ chức công ty trì nhiệm vụ KH&công nhân cósử dụng túi tiền bên nước được dự toán những nội dung đưa ra thống trị thông thường phục vụnhiệm vụ KH&CN, gồm những: chi điện, nước, các khoản bỏ ra hành bao gồm phân phát sinhtương quan đảm bảo an toàn tiến hành nhiệm vụ KH&công nhân tại tổ chức triển khai chủ trì; bỏ ra tiềnlương, tiền công phân bổ đối với những chuyển động loại gián tiếp vào quy trình quảnlý trọng trách KH&CN của tổ chức chủ trì.

Dự tân oán ngân sách đầu tư quản lý thông thường nhiệmvụ KH&công nhân bởi 5% tổng dự toán thù kinh phí triển khai trọng trách KH&CN tất cả sử dụngngân sách nhà nước mà lại về tối đa không thật 200 triệu đ.

9. Các khoản đưa ra không giống được vận dụngtheo các điều khoản cai quản hiện nay hành của pháp luật.

Điều 8. Các nộidung chi thống trị nhiệm vụ KH&CN

1. Chi hoạt động của các Hội đồng tưvấn.

a) Chi chi phí côngthực hiện trách nhiệm của member những Hội đồng tư vấn KH&công nhân (Hội đồng tư vấn xác định trọng trách KH&công nhân, Hội đồng support tuyển chọn chọn, giaotrực tiếp tổ chức, cá nhân nhà trì trách nhiệm KH&CN với Hội đồng hỗ trợ tư vấn reviews nghiệm thu sát hoạch công dụng tiến hành trọng trách KH&CN);

b) Chi chi phí công giao hàng họp Hội đồng;

c) Chi công tác làm việc tổn phí của những chuyêngia được mời tmê say gia công tác làm việc tư vấn;

d) Chi văn uống chống phđộ ẩm, thông tin liênlạc giao hàng Hội đồng;

đ) Chi mướn hình thức KH&công nhân liênquan tiền đến việc review của Hội đồng; thuê cửa hàng đồ gia dụng chất giao hàng Hội đồng (nếucó).

2. Chi mướn Chuyên Viên tư vấn độc lập(ví như có).

3. Chi thông báo tuyển chọn lựa chọn trên cácphương tiện media.

4. Chi công tác bình chọn, review giữakỳ; chất vấn, đánh giá sau khoản thời gian giao quyền sở hữu, quyền thực hiện kết quả nghiêncứu giúp kỹ thuật và phát triển công nghệ, bao gồm:

a) Chi công tác làm việc giá tiền mang lại đoàn kiểmtra;

b) Chi họp hội đồng Review thân kỳ(trong ngôi trường hòa hợp cần thiết cần có Hội đồng nhận xét thân kỳ).

5. Chi công tác phí tổn của những chuyêngia được mời tđắm đuối gia Tổ đánh giá ngôn từ, tài thiết yếu của nhiệm vụ.

6. Các khoản chi khác tương quan trựctiếp nối vận động cai quản trọng trách KH&công nhân.

Điều 9. Một số địnhnấc bỏ ra làm chủ nhiệm vụ KH&CN

1. Định nút đưa ra hoạt động vui chơi của các Hộiđồng.

a) Chi chi phí công.

Đơn vịtính: 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Khung định nút đưa ra tối đa

1

Chi support khẳng định nhiệm vụ KH&CN

a

Chi họp Hội đồng support khẳng định nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

Chủ tịch hội đồng

1.000

Phó chủ tịch hội đồng; member hội đồng

800

Tlỗi ký hành chính

300

Đại biểu được mời tđắm đuối dự

200

b

Chi thừa nhận xét tấn công giá

01 phiếu nhấn xét tấn công giá

Nhận xét Review của ủy viên Hội đồng

300

Nhận xét Đánh Giá của ủy viên làm phản biện trong Hội đồng

500

2

Chi về hỗ trợ tư vấn tuyển lựa chọn, giao trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể nhà trì trọng trách KH&CN

a

Chi họp Hội đồng support tuyển chọn lựa chọn, giao trực tiếp tổ chức triển khai, cá thể nhà trì trách nhiệm KH&CN

Hội đồng

Chủ tịch hội đồng

1.500

Phó quản trị hội đồng; thành viên hội đồng

1.000

Thư cam kết hành chính

300

Đại biểu được mời tđắm đuối dự

200

b

Chi thừa nhận xét tiến công giá

01 phiếu nhận xét tiến công giá

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

500

Nhận xét Review của ủy viên làm phản biện trong Hội đồng

700

3

Chi đánh giá nội dung, tài thiết yếu của trọng trách KH&CN

Tổ trưởng tổ thđộ ẩm định

Nhiệm vụ

700

Thành viên tổ thẩm định

Nhiệm vụ

500

Tlỗi ký hành chính

Nhiệm vụ

300

Đại biểu được mời tham dự

Nhiệm vụ

200

4

Chi hỗ trợ tư vấn Reviews sát hoạch chấp thuận nhiệm vụ KH&CN

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

Nhiệm vụ

Chủ tịch hội đồng

1.500

Phó quản trị hội đồng; member hội đồng

1.000

Thư ký kết hành chính

300

Đại biểu được mời tmê mệt dự

200

b

Chi nhấn xét tiến công giá

01 phiếu thừa nhận xét tiến công giá

Nhận xét Đánh Giá của ủy viên Hội đồng

500

Nhận xét Reviews của ủy viên phản biện vào Hội đồng

700

b) Định nấc đưa ra tiền công của những Hộiđồng trên điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này là định nấc tối đa, vận dụng mang lại nhiệmvụ KH&CN cấp cho tổ quốc. Cnạp năng lượng cứ đọng năng lực, nguồn lực có sẵn, tính chất, chuyên môn hoạt độngKH&công nhân của cơ quan, đơn vị chức năng, các Bộ, cơ sở trung ương, địa phương tất cả tráchnhiệm lý giải, phát hành định nút chi chi phí công của những Hội đồng của nhiệm vụKH&công nhân cấp cho Bộ, cấp tỉnh, cấp cửa hàng để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ,phòng ban TW và địa phương, đảm bảo an toàn không vượt thừa định mức vẻ ngoài tạiđiểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

c) Các ngôn từ đưa ra khác được xây dựngdự toán bên trên cơ sở dự loài kiến trọng lượng các bước với những vẻ ngoài hiện nay hành của phápcách thức.

2. Định nấc xuất bản dự tân oán chi thuêchuyên gia tư vấn chủ quyền.

Trong trường đúng theo cần thiết (Khi các Hội đồng hỗ trợ tư vấn khoa học gồm chủ kiến không thống độc nhất vô nhị vào câu hỏi chu đáo gạn lọc nhiệm vụ KH&CN;hoặc cơ quan có thđộ ẩm quyền làm chủ nhiệm vụ KH&CN thấy nên thiết), cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền làm chủ trọng trách KH&CNhoàn toàn có thể thuê chuyên gia support, nhận xét chủ quyền.

Tổng nấc dự toán chi thuê siêng giachủ quyền được xem về tối đa bằng 5 lần mức chi chi phí công (bao gồm chi chi phí công họpHội đồng với bỏ ra dấn xét, tiến công giá) của Chủ tịch Hội đồng tương ứng với vì cơquan tiền tất cả thẩm quyền quản lý trách nhiệm KH&công nhân quyết định và Chịu đựng trách nát nhiệm.

3. Chi thông tin tuyển chọn lựa chọn trên những phương tiện đi lại truyền thông media (báo giấy,báo hình, báo năng lượng điện tử với các phương tiện đi lại truyền thông media khác): xuất bản dự toántrên cửa hàng làm giá của những phòng ban media chắt lọc đăng tin.

4. Dự toán bỏ ra công tác soát sổ,Review giữa kỳ.

a) Dự toán chi công tác tầm giá đến đoànchất vấn review vào giữa kỳ được thi công theo cơ chế hiện tại hành về cơ chế côngtác phí vận dụng cho các phòng ban nhà nước.

b) Dự toán bỏ ra tiền công mang lại Hội đồngnhận xét thời điểm giữa kỳ (vào ngôi trường thích hợp cần thiết có Hội đồng Đánh Giá giữa kỳ) đượcáp dụng buổi tối nhiều bằng một nửa nút chi của Hội đồng tư vấn reviews sát hoạch quy địnhtrên điểm a khoản 1 Điều 9 Thông bốn này.

Mục II. LẬP., THẨMTRA, PHÊ DUYỆT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆNNHIỆM VỤ KH&CN

Điều 10. Lập dựtoán kinh phí đầu tư đối với các chuyển động phục vụ công tác cai quản công ty nước của cơquan đơn vị nước bao gồm thđộ ẩm quyền so với những nhiệm vụ KH&CN

Hằng năm, vào thời điểm tạo dựtoán chi túi tiền bên nước theo phép tắc, căn cứ vào planer xác minh, tuyểnlựa chọn, xét giao trực tiếp những trách nhiệm KH&công nhân trong năm; chiến lược soát sổ,review thời điểm giữa kỳ (giả dụ có), reviews nghiệm thu sát hoạch so với những nhiệm vụKH&CN trong năm cùng định nút bỏ ra chính sách tại Thông bốn này, những Bộ, cơ quanTW thi công dự toán kinh phí đối với các vận động Giao hàng công tác quảnlý bên nước của trách nhiệm KH&CN và tổng hòa hợp vào dự toán thù đưa ra sự nghiệpKH&CN của mình; Snghỉ ngơi Khoa học cùng Công nghệ hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quảnlý công ty nước về KH&công nhân ở địa pmùi hương xây cất dự tân oán kinh phí đầu tư so với những hoạtđộng phục vụ công tác quản lý đơn vị nước của trọng trách KH&công nhân cùng tổng phù hợp vào dựtân oán đưa ra sự nghiệp KH&công nhân của địa phương, nhằm trình cung cấp gồm thẩm quyền phê chăm bẵm.

Điều 11. Lập dựtân oán kinh phí của nhiệm vụKH&CN

1. Cnạp năng lượng cứ đọng.

a) Mục tiêu, trải đời, văn bản và khốilượng các bước phân tích của nhiệm vụ KH&công nhân đã có được cung cấp có thđộ ẩm quyền phêduyệt;

b) Các định mức gớm tế-kỹ thuật donhững Bộ, ngành chức năng ban hành, định nấc làm địa thế căn cứ tạo dự tân oán quy địnhtrên Thông tư này với những cơ chế, chế độ hiện nay hành trong phòng nước. Trường hợpkhông tồn tại định mức tởm tế-nghệ thuật thì cần tmáu minc cụ thể chi tiết căn cứ lậpdự toán.

2. Yêu cầu.

a) Dự toán thù kinh phí đầu tư của nhiệm vụKH&CN được xây cất và tmáu minh theo từng văn bản nghiên cứu và phân tích với gắn thêm vớinhững tác dụng, sản phẩm cụ thể của trọng trách KH&công nhân.

b) Tổ chức công ty trì, cá nhân nhà nhiệmnhiệm vụ có trách nát nhiệm xây dừng dự tân oán trình cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền để ý, phêđể mắt nhiệm vụ KH&CN.

Điều 12. Thẩm định,phê chăm sóc, giao dự tân oán gớm phí triển khai nhiệmvụ KH&CN

1. Cơ quan lại bao gồm thẩm quyền phê duyệttrọng trách KH&công nhân chịu đựng trách rưới nhiệm tổ chức triển khai bài toán thẩm định và đánh giá dự toán thù kinh phí đầu tư củanhiệm vụ KH&công nhân theo đúng cơ chế qui định. Trường hòa hợp các ngôn từ chi khôngbao gồm định nút ghê tế-nghệ thuật của những Sở, ngành chức năng phát hành thì cơ quanbao gồm thẩm quyền phê chăm bẵm trách nhiệm KH&CN được ra quyết định những ngôn từ bỏ ra cầnthiết với chịu đựng trách rưới nhiệm về ra quyết định của chính mình trước điều khoản.

2. Căn uống cứ vào dự toán thù bỏ ra sự nghiệpKH&công nhân được ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền giao, các Bộ, ngành, địa phương thực hiệngiao dự toán cho những đơn vị trực trực thuộc làm chủ cùng thực hiện trách nhiệm KH&CN.

Điều 13. Quyếttoán thù kinh phí trọng trách KH&CN

Việc quyếttoán thù kinh phí đầu tư tiến hành nhiệm vụ KH&CN gồm sử dụng ngân sách đơn vị nước đượctriển khai theo những nguyên tắc của Luật Ngân sách chi tiêu bên nước, Luật kỹ thuật cùng côngnghệ và những vnạp năng lượng phiên bản lí giải tiến hành.

Điều 14. Công bốtác dụng nghiên cứu với bỏ ra ĐK sáng chế, giải pháp hữu ích

Nội dung đưa ra chào làng tác dụng nghiên cứu(đã làm được công bố) cùng chi ĐK bảo hộ quyền download trí tuệ (đã được cấp bằng)được tkhô giòn toán thù trực tiếp tại Quỹ Phát triển kỹ thuật và technology Quốc giatheo cách thức trên khoản 2 Điều 13 Điều lệ tổ chức với vận động củaQuỹ Phát triển kỹ thuật cùng Công nghệ Quốc gia phát hành tất nhiên Nghị định số 23/2014/NĐ-CPngày 03 tháng 4 năm 2014 của nhà nước về Điều lệ tổ chức cùng hoạt động của QuỹPhát triển khoa học với Công nghệ Quốc gia.

Cmùi hương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điềukhoản thi hành

1. Thông bốn liên tịch này còn có hiệu lựcthực hành kể từ ngày thứ 8 mon 6 năm 2015.

2. Thông tư liêntịch này thay thế sửa chữa Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHcông nhân ngày 07 mon 5 năm 2007 của Sở Tài thiết yếu, Bộ Khoa học tập với Công nghệ lí giải định mức xây dựng và phân chia dự toán thù kinh phí đầu tư đối với các đềtài, dự án công trình kỹ thuật và công nghệ bao gồm áp dụng chi phí Nhà nước.

3. Đối cùng với những trọng trách KH&CN cóáp dụng chi phí bên nước đã được cấp gồm thđộ ẩm quyền phê chăm chút trước thời điểmThông tư này còn có hiệu lực hiện hành thực hành thì liên tiếp thực hiện theo các mức sử dụng hiệnhành trên thời gian phê chăm nom.

4. Trường vừa lòng những văn uống bản được dẫnchiếu tại Thông tư này được sửa thay đổi, bổ sung, thay thế thì tiến hành theo vnạp năng lượng bảnnew ban hành.

Điều 16. Tráchnhiệm thi hành

Bộ Tài bao gồm nhà trì, phối hợp với BộKhoa học với Công nghệ hướng dẫn và tổ chức triển khai tiến hành Thông tứ này.

Trong quy trình tiến hành, nếu như bao gồm vướngmắc, ý kiến đề xuất các tổ chức triển khai, cá nhân phản ánh về Sở Tài bao gồm, Bộ Khoa học với Côngnghệ nhằm xem xét sửa đổi, bổ sung cập nhật mang lại tương xứng./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Trương Chí Trung

Nơi nhận: - Văn uống phòng Trung ương với những Ban của Đảng; - Văn chống Quốc hội; - Văn chống Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện kiểm liền kề quần chúng. # buổi tối cao, Tòa án dân chúng tối cao; - Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy Ban Nhân Dân, Ssống Tài bao gồm, Slàm việc KH&CN những tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương; - Cơ quan tiền Trung ương những Hội, Đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bạn dạng - Bộ Tư pháp; - Công báo; Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; Website Bộ KH&CN; - Lưu: Bộ TC (VT, Vụ HCSN); Bộ KH&công nhân (VT, Vụ KHTH).