English

*

*

*

*

*
*

Khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dựng Miền tây được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng Miền tây tháng 3 năm 2008.

Đang xem: Thời khóa biểu trường đại học xây dựng miền trung

Ngày 19 tháng 03 năm 2012 thành lập khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dưng Miền tây trên cơ sở Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng miền tây. Quyết định số 84/QĐ/ĐHXDMT của Hiệu Trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Khoa Kinh tế có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn học chuyên ngành Kế toán và môn Kinh tế xây dựng, Quản trị Doanh nghiệp ngành xây dựng.

Xem thêm: Hóa Thực Phẩm Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay gồm có 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa và 02 bộ môn: Bộ môn Kế toán và Bộ môn Tài chính – Quản trị.
Đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay có 11 giảng viên cơ hữu và 07 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó 04 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 03 Cao học và 03 Đại học.

Xem thêm: Bài Giảng Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học : Chương 1, Slide Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Qua 06 năm xây dựng và phát triển Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 04 năm liên tục (2010 – 2013) được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
Chọn WebsiteBộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giao thông Vận tảiBộ Lao động – Thương binh và Xã hộiBộ Khoa học và Công nghệBộ Xây dựngBộ Tài chínhBáo Sài gòn giải phóngBáo người Lao độngBáo Thanh niênTuổi trẻ

ĐÀO TẠO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SINH VIÊN TUYỂN SINH
Lịch sử phát triển Phòng Quản lý Đào tạo Tân sinh viên Đại học chính quy
Ngành đào tạo Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Học bổng Liên thông VLVH
Chuẩn đầu ra Phòng Công tác chính trị Sinh viên Hoạt động phong trào Sau đại học
Tra cứu văn bằng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Cổng thông tin tín chỉ Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng
Thông tin Khoa học GD Phòng Tổ chức – Hành chính Thư viện ảnh Nghiệp vụ xây dựng
Phòng Tài chính – Kế toán Thông tin việc làm

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *