Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên (STDJNS) (2588-106X) là Tạp chí thành viên của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (STDJ).

STDJNS là tạp chí khoa học đa ngành gồm tất cả lĩnh vực của khoa học tự nhiên, như: toán học, khoa học máy tính, khoa học hóa học, vật lý, sinh học, môi trường, công nghệ thông tin… Mỗi năm, STDJNS xuất bản 4 số và 1 tuyển tập. STDJNS là cơ sở dữ liệu tạp chí mở, cung cấp trực tuyến toàn văn miễn phí các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Truy cập STDJNS:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên

Bình luận của bạn
*
*
*
*
Captcha

*
*

Tài liệu truy cập mở

Nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở bao gồm các dạng tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập trong nhà trường được xuất bản rộng rãi với quyền truy cập mở, loại hình tài liệu này cho phép việc nhân bản, sử dụng, thay đổi và chia sẻ lại nội dung tài liệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp, với nhiều loại hình như: sách, báo-tạp chí đến chương trình đào tạo, đề cương môn học, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và chương trình mô phỏng,…

Chi tiết

*

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (P-ISSN 1859-3585vàE-ISSN 2615-9619) là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo ở nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.

Đang xem: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ

Chi tiết

Cơ sở dữ liệu Science Direct

Bộ sưu tập CSDL Science Direct được tổng hợp và xây dựng từ 2003-2013 bạn đọc truy cậpqua mạng Intranet đểxem fulltext

Chi tiết

*

Bộ sưu tập thư mục chuyên đề

Nhằm mục đích khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, Thư viện đã tập hợp và xây dựng một số bộ sưu tập chuyên đề thuộc các lĩnh vựcnhư:kỹ thuật robot, công nghệ chế biếnvà bảo quản rau quả, thư mục cá nhân Trần Đức Ba,…

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Khoa Học Viễn Tưởng Mới Nhất Mọi Thời Đại, 31+ Phim Viễn Tưởng Hay

Chi tiết

Kết quả tra cứu về virus corona từ DOAJ

– Từ khoá: corona, virus

– Chủ đề: medicine

– Kết quả tra cứu được ghi theo chuẩn IEEE dạng Web Page, có đính kèm link truy cập toàn văn.

Chi tiết

Đọc toàn văn với cơ sở dữ liệu DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) là danh mục tạp chí mở ra mắt vào năm 2003 tại trường Đại học Lund (Thụy Điển).

Chi tiết

Tìm kiếm thông tin trích dẫn với OpenCitations

OpenCitations được phát triển bởi OpenCitations Corpus (OCC).

Xem thêm: Thời Gian Nghiệm Thu Đợt 1 Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Diễn Ra Vào:

Chi tiết

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ(STDJ) của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM) là cơ sở dữ liệu mở cung cấp toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo khoa học.

Chi tiết

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kỹ thuật và Công nghệ

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kỹ thuật và Công nghệ (STDJET) là Tạp chí thành viên của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (STDJ), số ISSN là 2615-9872.

Chi tiết
THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu
Hoạt động thư viện
thietbihopkhoi.com.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *