TT Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm Nơi công bố(tên tạp chí đã đăng công trình)
1 Lê Sỹ Doanh, Bế Minh Châu. Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở vùng Tây Bắc Việt Nam Bài báo Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 1/2014
2 Lã Nguyên Khang. Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Lõi thọ (Gmelia arborea Roxb) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp “Kết quả Nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2005-2014”
3 Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Mai Dương. Nghiên cứu phát triển giống Mây lá đơn (Calamus simplicifolius Wei) đã được tuyển chọn ở Trung Quốc cho một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp “Kết quả Nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2005-2014”
4 Lê Sỹ Doanh, Vương Văn Quỳnh. Phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng theo điều kiện khí hậu ở Việt Nam Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 1/2014
5 Nguyễn Hữu Văn, Giang Trọng Toàn, Bùi Hùng Trịnh. Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho Tắc kè (Gekko geckko Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 1/2014
6 Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo, Mai Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huy Thuấn. Phân vùng điều kiện lập địa thích hợp cho phát triển cây cao su ở tỉnh Sơn La Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 2/2014
7 Trương Tất Đơ, Vương Văn Quỳnh. Ảnh hưởng của rừng trồng Cao su (Hevea brasiliensis)đến khả năng xói mòn đất ở vùng Bắc Trung Bộ Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 2/2014
8 Phạm Văn Duẩn, Vũ Thị Thìn.

Đang xem: Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp

Xem thêm: Phát Triển Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Năm 2020, Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Là Gì

Xem thêm: Sản Phẩm Tinh Bột Nghệ Viện Khoa Học Công Nghệ 100G, Tinh Bột Nghệ

Xác định diện tích rừng bị mất bằng ảnh Google Earth thử nghiệm tại xã Nâm N'Jang huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 3/2014
9 Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo. Phân tích đặc điểm và nguyên nhân diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2000-2013 Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 3/2014
10 Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo. Nghiên cứu phân vùng ưu tiên và đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình Reed+ ở Điện Biên Bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Số 4/2014
11 Trương Tất Đơ, Vương Văn Quỳnh. Đánh giá dư lượng hóa chất trong rừng trồng cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Bắc Trung Bộ Bài báo Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Số 241/2014
12 Vương Văn Quỳnh, Bùi Văn Năng, Trương Tất Đơ. Xác định các chất hữu cơ dễ bay hơi trong lá cây cao su (Hevea brasiliensis) trồng tại Thạch Thành – Thanh Hóa Bài báo Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Số 242/2014
13 Lê Sỹ Doanh, Trần Quang Bảo. Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam Bài báo Tạp chí Nông nghiệp và PTN
14 Nguyễn Văn Thị, Trần Quang Bảo. Ứng dụng kỹ thuật phân loại ảnh hưởng đối tượng nhằm phân loại trạng thái rừng theo thông tư số 34 Bài báo Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Số 2/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *