Đang xem: Tạp chí khoa học quân sự qpvn

Tin Tức Bình Luận Khám phá Nghệ Thuật Quân Sự Văn Hóa Khoa Giáo Tri Ân Thể Thao – Giải Trí

Tin Tức Bình Luận Khám phá Nghệ Thuật Quân Sự Văn Hóa Khoa Giáo Tri Ân Thể Thao – Giải Trí

Xem thêm: Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Xây Dựng, Trường Đại Học Xây Dựng

Là đơn vị đầu ngành của toàn quân về lĩnh vực hóa học vật liệu quân sự, Viện Hóa học Vật liệu thuộc Viện Công nghệ Quân sự là một trong những cái nôi của các công trình nghiên cứu, chế tạo hóa học vật liệu mới phục vụ quốc phòng. Từ đây nhiều công trình khoa học mang hàm lượng trí tuệ cao, nhiều sản phẩm lưỡngdụng vừa phục vụ quốc phòng vừa phát triển kinh tế đã được ra đời ứng dụng rộng rãi, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Từ khóa

*

thietbihopkhoi.com , Quốc phòng Việt Nam , Những người lính tiên phong trong nghiên cứu , chế tạo hoá học – Vật liệu mới , Tạp chí khoa học quân sự

Xem thêm: Thẩm Định, Nghiệm Thu Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Về Hút Thuốc Lá

*

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *