KeywordsAgency theoryCentral HighlandsChinaChinese poetryCloud computingClusteringDalatFDIFolkloreJapanLaborLamdongNguyen DuOntologySteganographyThe Central Highlands of Vietnam.The Spring 1975 Great Victory.The Tale of KieuThe Tale of Kieu.VietnamVietnam.

Đang xem: Tạp chí khoa học đại học đà lạt

Connection

*
*
*
*

Visitor

*

The Dalat University Journal of Science is a peer-reviewed multidisciplinary academic journal sponsored by Dalat University. The journal serves as a forum for lecturers and scientists to publish and exchange the results of their scientific research. The journal’s mission is to publish original scientific research in both Vietnamese and English. It deals with all aspects of Social Sciences and Humanities; Natural Sciences and Technology; Economics and Management. The Dalat University Journal of Science includes three sections:

*

Natural Sciences and Technology 

*

Social Sciences and Humanities 

*

Economics and Management 

 

AnnouncementsChỉ số ảnh hưởng (Impact Factor – IF) của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Hệ thống Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate) của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố Bảng xếp hạng Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor – IF) của các tạp chí khoa học Việt Nam năm 2020. Theo đó, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xếp hạng thứ 35 với chỉ số IF là 0.145.

Quý tác giả và độc giả thân mến,

Hiện nay, có một người tên là Đinh Trần Ngọc Huy (dtnhuy2010
gmail.com) đang mạo danh Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt để chào mời mọi người hợp tác đăng bài trên “cái gọi là” các tạp chí khoa học ISI, Scopus giả mạo hoặc gây tranh cãi về đạo đức xuất bản. Hành vi này của Đinh Trần Ngọc Huy là vi phạm pháp luật và không phù hợp với chuẩn mực xuất bản các công trình khoa học được chấp nhận phổ quát, có tiềm năng gây tổn hại uy tín của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Đà Lạt. Bằng thông báo này, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt:

Kiên quyết yêu cầu Đinh Trần Ngọc Huy chấm dứt ngay việc mạo danh Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt và các việc làm không phù hợp với chuẩn mực xuất bản các công trình khoa học mà ông Huy đang thực hiện;

Khẳng định rằng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Đà Lạt không có bất kỳ mối quan hệ nào, không hợp tác, không thỏa hiệp, và không liên quan gì đến các hoạt động của Đinh Trần Ngọc Huy;

Tuyên bố rằng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Đà Lạt không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả do việc mạo danh của Đinh Trần Ngọc Huy gây ra cho bất cứ bên thứ ba nào.

Trân trọng thông báo.

Văn phòng Tạp chí (VPTC) trân trọng thông báo: Từ năm 2021, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sẽ xuất bản các số định kỳ bằng tiếng Anh.

Tác giả cần nộp bản thảo bằng tiếng Anh để tham gia quy trình thẩm định, phản biện, biên tập và xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các bản thảo không đảm bảo chất lượng tiếng Anh sẽ không được đưa vào quy trình bình duyệt chính thức của Tạp chí.

Tác giả có trách nhiệm tự dịch bản thảo sang tiếng Anh và đảm bảo chất lượng dịch thuật. VPTC giữ quyền từ chối bản dịch không đảm bảo chất lượng dịch thuật; hoặc

Sử dụng dịch vụ dịch thuật tiếng Anh và tự thanh toán kinh phí cho các cộng tác viên dịch thuật. Việc sử dụng dịch vụ dịch thuật này là tự nguyện và do tác giả tự thỏa thuận với các cộng tác viên do VPTC giới thiệu;

Bản thảo đã được dịch sang tiếng Anh sẽ được hiệu đính bởi chuyên gia hiệu đính người bản xứ. Kinh phí hiệu đính tiếng Anh sẽ do Trường Đại học Đà Lạt tài trợ.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chào đón các bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế.

Xem thêm: Trung Tâm Thông Tin Và Thống Kê Khoa Học Và Công Nghệ, Sở Khoa Học & Công Nghệ Bình Dương

According to Decision No. 29/QD-HDGSNN dated July 10th, 2019 of the State Council for Professorship, the Dalat University Journal of Science has been recognized in five more disciplinary/interdisciplinary fields on the basis of points calculated for its papers. Thus, to date, the thietbihopkhoi.com Journal of Science has been graded and recognized by the Council for Professorship in seven disciplinary/interdisciplinary fields (Table 1).

No.

Disciplinary/Interdisciplinary Council for Professorship

Maximum score

Effective year

1

Information Technology 

0.50

2019

2

Economics

0.25

0.50

2017

2020

3

Biology

0.50

2019

4

Philosophy-Sociology-Politics

0.25

2019

5

Mathematics

0.50

2019

6

Literature

0.50

2016

7

Physics

0.75

2019

 

The Dalat University Journal of Science (ISSN: 0866-787X), a peer-reviewed multidisciplinary academic journal, has been published since 2011 under Journalistic License No. 689/GP-BTTTT (dated May 17th, 2010) and No. 413/GP-BTTTT (dated August 16th, 2016) of the Vietnamese Ministry of Information and Communications. The thietbihopkhoi.com Journal of Science boasts a 30-year history of establishment and growth on the basis of the tradition and prestige of the Dalat University Announcement of Science, published in the 1980-90s. The journal publishes quarterly in three sections: Social Sciences and Humanities, Natural Sciences and Technology, and Economics and Management. The editorial board of the three sections includes 40 prestigious experts in various disciplines, including four members of the disciplinary/interdisciplinary Council for Professorship and seven members of the disciplinary/interdisciplinary scientific committees of NAFOSTED.

The Dalat University Journal of Science is one of the first six Vietnamese journals of science approved to be indexed into the ASEAN Citation Index (ACI). At present, the thietbihopkhoi.com Journal of Science is the only multidisciplinary journal of science in Vietnam that meets all three preliminary standards and 16 accreditation criteria to be accepted as an official member of the Committee on Publication Ethics (COPE).

Implementing the Development Strategy of Dalat University, the Journal is currently making efforts to upgrade various categories to meet the standard of the Directory of Open Access Journals (DOAJ). These categories include: Content quality, format, standardization of publishing processes and policies, upgrading the Online Publishing Management System of the Journal, standardization of the use of plagiarism detection software to ensure the academic integrity of the papers, etc. The above-mentioned efforts will also improve the quality of content and format of the papers published in the Journal, upgrade the Journal to SCOPUS/ESCI standards over the period 2020-2023, and allow the indexing the Journal into the SCOPUS/ESCI citation system by 2030.

The Dalat University Journal of Science always welcomes high-quality papers from scientists and lecturers inside and outside Vietnam. Please log in to the Journal”s website and follow the Online Submission process according to the detailed instructions at:

https://thietbihopkhoi.com/index.php/thietbihopkhoi.comdhdl/about/submissions#onlineSubmissions

On August 9th, 2019, the Board of Trustees of the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) – the Ministry of Science and Technology issued its “List of prestigious Vietnam national journals in 2019”, which included 60 academic journals. The Dalat University Journal of Science was recognized as a prestigious national journal in the field of Physics by NAFOSTED.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Khoa Y Đại Học Quốc Gia Tphcm 2015, ​Điểm Chuẩn Đh Kiến Trúc Tp

The list of prestigious national journals is selected by NAFOSTED”s Scientific Committees from national journals on the SCOPUS and ACI lists or from those awarded a maximum score above 0.75 by the State Council for Professorship. This list will be used to consider the entry conditions of the project manager and to assess the acceptance of national-level projects funded by NAFOSTED.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *