Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học – kĩ thuật.

Đang xem: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật

1. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

* Thành tựu:

Bước vào thế kỉ XX, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học – kĩ thuật.

Cụ thể:

– Các ngành khoa học cơ bản như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất,… đều đạt được những tiến bộ phi thường.

– Vật lí học với sự ra đời của thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối có ảnh hưởng lớn của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh.

– Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã được sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh,…

=> Ý nghĩa:

– Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người.

– Nhưng mặt khác, chính những thành tựu khoa học cũng được sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Xem thêm: Trường Đại Học Bách Khoa Hồ Chí Minh, Đh Bách Khoa Tp

Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: “từ khóa + thietbihopkhoi.com”Ví dụ: “Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX thietbihopkhoi.com”
Bài giải tiếp theo
Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển
Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.
Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?
Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?
Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.
Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?
Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.
Bài học bổ sung
Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Tải sách tham khảo

*

Sách giáo khoa Lịch sử 8

Tải về· 7,86K

*

555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 8 – Tạ Thị Thúy Anh

Tải về· 2,82K

*

Bộ đề kiểm tra lịch sử lớp 8 – Tạ Thị Thúy Anh

Tải về· 2,33K

*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 8

Tải về· 2,22K

Bài giải liên quan

Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển
Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.
Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?
Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?
Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Xem thêm: Ngành Đào Tạo Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính (Computer Science), Master Of Computer Science Program

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?
Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Bài học liên quan

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)
Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

sự phát triển của khoa học kỹ thuậtnhững thành tựu khoa học kĩ thuật thế kỷ 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *