Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022 của tỉnh Tiền Giang

*

Căn cứ Hướng dẫn số 95/HD-SKH&CN ngày 25 tháng 1 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2021 – 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thông báo việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề xuất đặt hàng) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện trong năm 2021 – 2022 với các nội dung sau đây:

I. Nội dung đề xuất đặt hàng

Theo Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2021 – 2022 (đính kèm).

Đang xem: Sở khoa học và công nghệ tiền giang

II. Các yêu cầu của đề xuất đặt hàng

1. Tiêu chí đề xuất đặt hàng

– Tính cấp thiết: Ưu tiên theo định hướng nghiên cứu của tỉnh giao cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh;

– Tính khả thi cao, nội dung thực hiện sát với yêu cầu sản xuất và đời sống của tỉnh;

– Có tính mới, tính khoa học;

– Sản phẩm tạo ra có khả năng ứng dụng trong thực tế, có địa bàn, địa chỉ ứng dụng cụ thể.

2. Đối tượng đề xuất đặt hàng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm: Khóa Học Marketing Tại Tphcm ” Cầm Tay Chỉ Việc”, Học Marketing Online Ở Đâu Tốt Nhất Tp

3. Điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất đặt hàng

– Tổ chức phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện;

– Cá nhân phải tham gia hoạt động trong một tổ chức có tư cách pháp nhân, có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiệm vụ đề xuất, làm việc ít nhất là 05 (năm) năm trong lĩnh vực đó

III. Hồ sơ đề xuất đặt hàng

Bằng văn bản theo mẫu, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, số 39 Hùng Vương – phường 7 – thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Hình Học 10 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Hình Học 10

Số lượng: 01 (một) bản.

Mẫu đề xuất: được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang – Phiếu Đề xuất Đặt hàng

http://skhcn.tiengiang.gov.vn/bieu-mau-cap-tinh

http://skhcn.tiengiang.gov.vn/bieu-mau-cap-co-so

IV. Thời hạn đề xuất đặt hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *