SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG

Ssống KH&công nhân Tiền Giang: Thông báo lời khuyên, đặt hàng trách nhiệm KH&CN năm 2022 của tỉnh giấc Tiền Giang
*

Căn cứ Hướng dẫn số 95/HD-SKH&công nhân ngày 25 mon một năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Định hướng nghiên cứu công nghệ với technology thức giấc Tiền Giang năm 2021 – 2022,

Snghỉ ngơi Khoa học tập và Công nghệ thức giấc Tiền Giang thông tin việc khuyến nghị đặt hàng trách nhiệm khoa học và công nghệ (đề xuất đặt hàng) bên trên địa bàn thức giấc Tiền Giang tiến hành trong những năm 2021 – 2022 cùng với các ngôn từ sau đây:

I. Nội dung khuyến nghị đặt hàng

Theo Định phía phân tích khoa học cùng technology tỉnh Tiền Giang năm 2021 – 2022 (đính kèm).

Bạn đang xem: Sở khoa học và công nghệ tiền giang

II. Các trải đời của lời khuyên đặt hàng

1. Tiêu chí đề xuất đặt hàng

– Tính cung cấp thiết: Ưu tiên theo định hướng phân tích của tỉnh giấc giao cho các ssinh hoạt, ngành, huyện, thị xã, thành thị nằm trong tỉnh; Kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế – thôn hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh;

– Tính khả thi cao, ngôn từ thực hiện sát với yêu cầu sản xuất và đời sống của tỉnh;

– Có tính new, tính khoa học;

– Sản phẩm tạo thành có công dụng vận dụng vào thực tiễn, có địa phận, cửa hàng ứng dụng ví dụ.

2. Đối tượng lời khuyên đặt hàng

Các tổ chức, cá nhân tiến hành những trách nhiệm tất cả liên quan mang đến chuyển động kỹ thuật với technology trong và ngoài thức giấc Tiền Giang.

Xem thêm: Khóa Học Marketing Tại Tphcm " Cầm Tay Chỉ Việc", Học Marketing Online Ở Đâu Tốt Nhất Tp

3. Điều khiếu nại để những tổ chức triển khai, cá nhân tham mê gia khuyến cáo đặt hàng

– Tổ chức nên tất cả tứ bí quyết pháp nhân, gồm tính năng vận động cân xứng với lĩnh vực kỹ thuật và technology của nhiệm vụ công nghệ với technology dự kiến thực hiện;

– Cá nhân nên tham gia chuyển động trong một tổ chức có tư cách pháp nhân, có trình độ đại học trlàm việc lên, gồm chuyên môn cùng nghành nghề dịch vụ công nghệ cùng công nghệ cùng với nhiệm vụ lời khuyên, thao tác tối thiểu là 05 (năm) năm trong lĩnh vực đó

III. Hồ sơ khuyến cáo đặt hàng

Bằng vnạp năng lượng phiên bản theo chủng loại, gửi đến Snghỉ ngơi Khoa học tập và Công nghệ Tiền Giang, số 39 Hùng Vương – phường 7 – thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.

Số lượng: 01 (một) bản.

Mẫu đề xuất: được đăng sở hữu bên trên website của Sở Khoa học tập và Công nghệ Tiền Giang – Phiếu Đề xuất Đặt hàng

http://skhcn.tiengiang.gov.vn/bieu-mau-cap-tinh

http://skhcn.tiengiang.gov.vn/bieu-mau-cap-co-so

IV. Thời hạn khuyến cáo đặt hàng