Sáng 17-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp thứ hai năm 2020 để xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2021; hoạt động KH&CN những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Đang xem: Sở khoa học và công nghệ thanh hóa

*

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Xem thêm: Khoa Học Máy Tính Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Khoa Học Máy Tính

Sở KH&CN đã nhận được 130 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Căn cứ các tiêu chí Quyết định số 205/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã tổ chức các hội nghị đánh giá, xem xét sơ bộ tất cả các nhiệm vụ trên và đã đề xuất Hội đồng tư vấn 68 nhiệm vụ. Kết quả, Hội đồng tư vấn đã thống nhất 67 nhiệm vụ để trình Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét. Trong đó tổ chức KH&CN 28 nhiệm vụ; các doanh nghiệp KH&CN/ doanh nghiệp có tiềm năng tạo thành doanh nghiệp KH&CN 19 nhiệm vụ; các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 14 nhiệm vụ; sở, ban, ngành, UBND các huyện 6 nhiệm vụ.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh phân tích, làm rõ thêm hiệu quả, tính khả thi của các nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao ý kiến của đại biểu và thành viên Hội đồng, đồng thời khẳng định đây là những nhiệm vụ bám sát vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi cao, đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh cần nghiên cứu kỹ, đánh giá thật sự khách quan, sự cần thiết, tính hiệu quả của từng nhiệm vụ, để lựa chọn ra được những nhiệm vụ có tính khả thi cao nhất trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để các nhiệm vụ sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt sẽ sớm đi vào cuộc sống. Kết quả, các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý cho thực hiện 51/67 nhiệm vụ.

Xem thêm: Chương Trình Tiên Tiến Đại Học Bách Khoa Tp Hcm, Đại Học Bách Khoa Tp Hcm Công Bố Học Phí Năm 2020

Về hoạt động KH&CN những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2020, các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh đã thống nhất nhận định, những tháng đầu năm, các hoạt động KH&CN đã bám sát các đề án, chương trình, kế hoạch… của UBND tỉnh về thực hiện khâu đột phá, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong nông nghiệp, y dược. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, đặc biệt là chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến hộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số vẫn được quan tâm phê duyệt. Hoạt động KH&CN cấp cơ sở tiếp tục được quan tâm. Công tác quản lý Nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ được tăng cường… Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Hội đồng KH&CN tỉnh và các thành viên tiếp tục tư vấn đóng góp ý kiến cho các dự thảo, đề án, chường trình… trong lĩnh vực KH&CN; tổ chức tốt việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN, từ khâu đánh giá, thuyết minh, đến nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tổ chức tốt công tác quản lý Nhà nước về phát triển KH&CN…

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh cũng đã cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *