Công bố Quyết định bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng 9/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm bà Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và Chuyển giao công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. …

Đang xem: Sở khoa học và công nghệ phú yên

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Phú Yên.

*

Tọa đàm trực tuyến về “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”

*

*

Sáng 9/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm bà Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và Chuyển giao công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. …

*

Phát biểu tại tọa đàm trực tuyến: “Hạ tầng dữ liệu và tính toán” diễn ra chiều ngày 5/7, đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được quan tâm trên toàn …

Xem thêm: Khoa Sau Đại Học Mở Tp.Hcm

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số và biến khó khăn thành cơ hội. Đồng hành và chia sẻ các giá trị mới để tạo ra sức mạnh chung. Nội dung chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày …

Xem thêm: Quy Trình Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở Và Cấp Sinh Viên, Quy Trình Nghiên Cứu Khoa Học

Tên Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tập tin
Thông tư 02/2021/TT-BKHCN

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X – quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế

Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực QLNN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *