Thông báo Tin tức hoạt động Thông tin đề tài dự án đang triển khai Thủ tục biểu mẫu Danh mục đề tài dự án Đề tài được công nhận kết quả Đề tài/dự án đã nghiệm thu và đăng ký kết quả

Đang xem: Sở khoa học và công nghệ khánh hòa

Chuyển giao công nghệ Công nghệ cao Hỗ trợ doanh nghiệp Doanh nghiệp KHCN Doanh nghiệp Đổi mới Công nghệ Các chỉ số Công nghệ Tổ chức Khoa học công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 Chương trình hợp tác Quốc tế Cung cầu công nghệ Đánh giá trình độ công nghệ Chương trình 592
Thông báo Tiêu chuẩn ĐL – CL Quản lý đo lường Quản lý TCCL Công tác kiểm tra Đào tạo tập huấn Giải thưởng chất lượng quốc gia
Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh HòaCông bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh HòaSở Khoa học và Công nghệ làm việc với đội dự án của McKinsey và các đối tác trong nước cùng Công ty FPT

*

*

*
*

Xem thêm: Thời Khóa Biểu Đại Học Văn Lang, Thông Báo Chung

*

*

Thông báo Tin tức hoạt động Thông tin đề tài dự án đang triển khai Thủ tục biểu mẫu Danh mục đề tài dự án Đề tài được công nhận kết quả Đề tài/dự án đã nghiệm thu và đăng ký kết quả
Chuyển giao công nghệ Công nghệ cao Hỗ trợ doanh nghiệp Doanh nghiệp KHCN Doanh nghiệp Đổi mới Công nghệ Các chỉ số Công nghệ Tổ chức Khoa học công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 Chương trình hợp tác Quốc tế Cung cầu công nghệ Đánh giá trình độ công nghệ Chương trình 592
Thông báo Tiêu chuẩn ĐL – CL Quản lý đo lường Quản lý TCCL Công tác kiểm tra Đào tạo tập huấn Giải thưởng chất lượng quốc gia

Xem thêm: Tổng Kết Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Ngôn Ngữ Anh, Format Bài Nckh, Nghiên Cứu Khoa Học

Liên kết webĐảng Cộng sản Việt NamChính phủQuốc hội Việt NamBộ Khoa học và Công nghệỦy ban nhân dân tỉnh Khánh HòaSở Nội vụ tỉnh Khánh HòaSở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh HòaSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh HòaSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh HòaSở Xây dựng tỉnh Khánh HòaSở Y tế tỉnh Khánh HòaSở Tài chính tỉnh Khánh HòaSở Tài Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh HòaSở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh HòaSở Tư pháp tỉnh Khánh HòaSở Công thương tỉnh Khánh HòaSở Ngoại vụ tỉnh Khánh HòaSở Du lịch tỉnh Khánh HòaSở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *