SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẾN TRE

Giới thiệu Đề tài-Dự án Tin tức-Sự kiện Chulặng mục Cây trái Bến Tre Phlặng KH&công nhân

Bạn đang xem: Sở khoa học và công nghệ bến tre

• Thông báo nhiệm vụ Khoa học tập cùng Công nghệ yêu cầu tấn công giá: Ứng dụng với triển khai xong technology lò than hóa – sức nóng ngăn cách ly chế tạo than thiêu kết gáo dừa thân mật và gần gũi với môi trường xung quanh
• Thông báo về câu hỏi mời tmê mẩn gia đăng ký tuyển chọn chọn tổ chức triển khai, cá thể công ty trì thực hiện vấn đề công nghệ công nghệ
• Thông báo số 1184/TB-SKHcông nhân về Việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng sản xuất Khoa học tập kỹ thuật thức giấc Bến Tre lần sản phẩm VIII năm 2020-2021
• Thông báo số 1815/TB-SKHcông nhân về việc mời tđê mê gia đăng ký tuyển chọn tổ chức triển khai, cá nhân chủ trì tiến hành đề bài, dự án công trình khoa học technology
• Thông báo số 1813/TB-SKHCN về Việc mời tđắm đuối gia đăng ký tuyển chọn tổ chức triển khai, cá nhân nhà trì triển khai vấn đề, dự án khoa học technology
• Thông báo số 08/TB-SKHcông nhân về vấn đề mời tsi mê gia đăng ký tuyển chọn lựa chọn tổ chức triển khai, cá thể công ty trì tiến hành đề bài, dự án kỹ thuật công nghệ
• Thông báo số 1245/TB-SKHcông nhân về bài toán mời ttê mê gia đăng ký tuyển lựa chọn tổ chức, cá thể nhà trì thực hiện đề tài công nghệ công nghệ
• Thông báo số 1241/TB-SKHCN về vấn đề mời tham mê gia ĐK tuyển chọn chọn tổ chức, cá nhân công ty trì thực hiện vấn đề khoa học công nghệ
• Thông báo số 1083/TB-SKHcông nhân Về bài toán mời tsi gia đăng ký tuyển chọn lựa chọn tổ chức, cá thể nhà trì triển khai đề tài kỹ thuật technology

Xem thêm:

• Công văn số 1067/SKHCN-TTCN V/v điều tra thu thập lên tiếng về tình trạng hoạt động đổi mới trí tuệ sáng tạo
• Công văn uống số 1066/SKHCN-TTcông nhân V/v báo cáo tình hình chuyển động cấp dưỡng, sale của khách hàng KH&CN năm 2019
• Thông báo số 1003/TB-SKHcông nhân về việc mời tđê mê gia đăng ký tuyển chọn chọn tổ chức, cá thể nhà trì tiến hành đề bài khoa học công nghệ
• Thông báo số 986/TB-SKHCN về Việc mời tsay mê gia ĐK tuyển chọn lựa chọn tổ chức triển khai, cá nhân chủ trì triển khai vấn đề, dự án công trình công nghệ technology
• Thông báo số 640/TB-SKHCN về việc mời ttê mê gia ĐK tuyển lựa chọn tổ chức triển khai, cá thể công ty trì tiến hành đề bài kỹ thuật technology
• Thông báo số 616/TB-SKHcông nhân về Việc mời tđắm đuối gia đăng ký tuyển chọn chọn tổ chức triển khai, cá nhân công ty trì triển khai vấn đề công nghệ technology
• Thông báo số 615/TB-SKHcông nhân về Việc mời tmê say gia đăng ký tuyển chọn chọn tổ chức triển khai, cá thể nhà trì thực hiện đề tài kỹ thuật công nghệ
*

Cây dừa

*
Biện pháp quản lý tạm thời sâu đầu black sợ hãi dừa Opisimãng cầu arenosella Walker
*
Dừa Bến Tre – cây mang đến nhiều sản phẩm nhất Việt Nam