Giới thiệu Đề tài-Dự án Tin tức-Sự kiện Chuyên mục Cây trái Bến Tre Phim KH&CN

Đang xem: Sở khoa học và công nghệ bến tre

• Thông báo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cần đánh giá: Ứng dụng và hoàn thiện công nghệ lò than hóa – nhiệt phân cách ly sản xuất than thiêu kết gáo dừa thân thiện với môi trường
• Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ
• Thông báo số 1184/TB-SKHCN về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021
• Thông báo số 1815/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ
• Thông báo số 1813/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ
• Thông báo số 08/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ
• Thông báo số 1245/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ
• Thông báo số 1241/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ
• Thông báo số 1083/TB-SKHCN Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Xem thêm:

• Công văn số 1067/SKHCN-TTCN V/v điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động đổi mới sáng tạo
• Công văn số 1066/SKHCN-TTCN V/v báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2019
• Thông báo số 1003/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ
• Thông báo số 986/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ
• Thông báo số 640/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ
• Thông báo số 616/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ
• Thông báo số 615/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

*

Xem thêm: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đại Học Bách Khoa, Danh Sách Xét Tuyển

Cây dừa

*

Biện pháp quản lý tạm thời sâu đầu đen hại dừa Opisina arenosella Walker

*

Dừa Bến Tre – cây cho nhiều sản phẩm nhất Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *