*

*

Căn cứ Công văn số 511/SKHCN-VP ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-TTTT&ƯD ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP;

Căn cứ Tờ trình số 65/TTr-TTTĐC ngày 14 tháng 4 năm 2021 kèm theo Kế hoạch tuyển dụng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc xin chủ trương tuyển dụng 03 hợp đồng lao động dài hạn;

Căn cứ Công văn số 24/BT-HCTH ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021;

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý đơn vị thông báo nội dung tuyển dụng viên chức và người lao động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Số lượng tuyển dụng: 01 viên chức và 06 hợp đồng lao động.

Đang xem: Sở khoa học công nghệ tỉnh thừa thiên huế

Vị trí tuyển dụng:

– 01 Viên chức tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

– 03 Hợp đồng lao động tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

– 03 Hợp đồng lao động tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Yêu cầu tuyển dụng:

a) Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung: 01 viên chức công tác tại Phòng Nghiên cứu khoa học.

+ Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Sinh học, Lâm nghiệp.

+ Ưu tiên: Người có kinh nghiệm, có sức khỏe tốt; đã từng tham gia đi thu thập mẫu hoặc nghiên cứu khoa học tại thực địa (ở rừng, biển…).

b) Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 03 hợp đồng

– Phòng Kiểm định Phương tiện đo: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật.

– Phòng Tư vấn và Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa:

+ 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế;

+ 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hóa học.

c) Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ: 03 hợp đồng

– Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ: 02 người.

+ 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Chế biến nông sản sau thu hoạch. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong chế biến thực phẩm.

Xem thêm: Khai Giảng Khóa Học Chứng Khoán Đại Học Kinh Tế Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

+ 01 người, tốt nghiệp Đại học bằng giỏi chuyên ngành Công nghệ sinh học hoặc Trồng trọt. Ưu tiên người có kinh nghiệm nuôi cấy mô.

– Phòng Tư vấn, Dịch vụ KHCN&MT: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hóa học.

3. Yêu cầu chung:

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức, người lao động:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm 2 bộ:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.

Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu 02-SNV có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Bản sao giấy khai sinh.

Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức và người lao động (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng

Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ 7h30ph, ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến hết 17giờ, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Xem thêm: Ví Dụ Về Giả Thuyết Khoa Học, (Pdf) Xây Dựng Giả Thuyết Khoa Học Như Thế Nào

2. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *